Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20041. Temat: Przestrzeaganie procedur kontroli finansowej oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem zaleceń dotyczących zamówień publicznych) [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.12.2004 r. -30.12.2004 r.

Pobierz raport kontroli: Przestrzeaganie procedur kontroli finansowej oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem zaleceń dotyczących zamówień publicznych)Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Przesrtrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.12.2004 r. - 07.12.2004 r.

Pobierz raport kontroli: Przesrtrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.11.2004 r. - 19.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Proces prywatyzacji SP ZOZ oraz administrowanie majątkiem Miasta przez MZOSZ [Rodzaj: Kontrola problemowa na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Zakres kontroli: określnoy na wniosku Nr 63-1/50/04 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20.10.2004 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.11.2004 r. - 21.12.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Proces prywatyzacji SP ZOZ oraz administrowanie majątkiem Miasta przez MZOSZPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 5 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Celowość, legalność i gospodarność wydatków. - Kontrola finansowa w jednostce- procedury i ich przestrzeganie -Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych -Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.04.2004 r. - 28.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.III-0932-21/04 z dnia 16.04.2004 [Rodzaj: Kontrola doraźna]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Zakres kontroli: Poprawność wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego tj klasyfikowanie wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie - do grupy wydatków w których ujawniono nieprawidłowości

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.07.2004 r. - 22.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.III-0932-21/04 z dnia 16.04.2004Pobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.07.2004 r. - 20.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 14 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.11.2004 r. - 16.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.10.2004 r. - 13.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.11.2004 r. - 17.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.11.2004 r. - 17.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2004 r. - 28.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.06.2004 r. - 23.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.08.2004 r. - 03.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 29 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.09.2004 r. - 22.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Medyczne Studium Zawodowe w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.09.2004 r. - 22.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawow Nr 11 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.09.2004 r. - 30.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 27 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.10.2004 r. - 27.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.10.2004 r. - 27.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.11.2004 r. - 19.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


21. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.11.2004 r. - 05.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


22. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.11.2004 r. - 05.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


23. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.11.2004 r. - 16.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


24. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.12.2004 r. - 03.12.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


25. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.11.2004 r. - 08.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


26. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.11.2004 r. - 05.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


27. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 20 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.11.2004 r. - 05.11.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


28. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostki [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Celowość gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentarzycacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.04.2004 r. - 13.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostkiPobierzinformacje o ogłoszeniu


29. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 12 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.10.2004 r. - 07.01.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


30. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Budowlanych w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2004 r. - 15.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


31. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 4 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.10.2004 r. - 06.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


32. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.09.2004 r. - 03.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


33. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 18 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.10.2004 r. - 20.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


34. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.10.2004 r. - 20.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


35. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 16w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.10.2004 r. - 13.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


36. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 26 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.10.2004 r. - 08.10.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


37. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostki [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 10 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Celowość gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentarzycacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2004 r. - 03.03.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostkiPobierzinformacje o ogłoszeniu


38. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.09.2004 r. - 22.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


39. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 15 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.09.2004 r. - 23.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


40. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2004 r. - 15.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


41. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.09.2004 r. - 16.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


42. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.09.2004 r. - 13.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


43. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.09.2004 r. - 09.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


44. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostki [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 25 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.09.2004 r. - 30.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej, gospodarka finansowa jednostkiPobierzinformacje o ogłoszeniu


45. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr Samochodowych w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.08.2004 r. - 02.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


46. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.08.2004 r. - 25.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


47. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 14 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.09.2004 r. - 08.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


48. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 11 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.05.2004 r. - 12.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


49. Temat: Przychody i wydatki środka specjalnego, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Zakres kontroli: - Przychody środka specjalnego - strefy parkowania - Wydatki środka specjalnego, e tym struktura organizacyjna i zatrudnienia strefy, analiza wydatków - Określenie wyniku finansowego funkcjonowania strefy parkowania w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2004 - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.06.2004 r. - 24.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przychody i wydatki środka specjalnego, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


50. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.06.2004 r. - 23.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


51. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan" w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.08.2004 r. - 04.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


52. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.06.2004 r. - 24.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


53. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 28 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2004 r. - 10.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


54. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 19 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2004 r. - 10.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


55. Temat: 1.Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej - organizacja i finansowanie 2.Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: - Organizacja pracy MOPS - Wykonywanie zadań pomocy społecznej nałożonych na MOPS - Wykonywanie funkcji nadzoru nad jednostkami podporządkowanymi - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.01.2004 r. - 20.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: 1.Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej - organizacja i finansowanie
2.Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


56. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 11 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.07.2004 r. - 27.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


57. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przesrzeganie Procedur Kontroli, Przeprowadzanie wstępnej oceny, celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.092004 r. - 08.09.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


58. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Ptrzedszkole nr 24

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne okręslające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.07.2004 r. - 02.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


59. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.07.2004 r. - 14.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


60. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 1

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Celowość, gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa w jenostce procedury i ich przestrzeganie - Gospodarowanie mieniem jednostki

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.03.2004 r. - 22.03.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


61. Temat: Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 13 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.07.2004 r. - 23.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


62. Temat: Przestrzeganie prcedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.07.2004 r. - 02.08.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Przestrzeganie prcedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


63. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - przeoisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.06.2004 r. - 02.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


64. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - przeoisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej - Przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.07.2004 r. - 12.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, Przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


65. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2004 r. - 07.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


66. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej, likwidacja gospodarstwa pomocniczego [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. - Przebieg procedur likwidacji gospodarstwa pomocniczego

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2004 r. - 12.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej, likwidacja gospodarstwa pomocniczegoPobierzinformacje o ogłoszeniu


67. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.06.2004 r. - 29.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


68. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.07.2004 r. - 30.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


69. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.06.2004 r. - 08.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


70. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.06.2004 r. - 21.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


71. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek Nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: - Kontrolą objęto 5% wydatków. - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.07.2004 r. - 08.07.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


72. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.06.2004 r. - 08.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


73. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.06.2004 r. - 17.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


74. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 23 w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.06.2004 r. - 18.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


75. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 8

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.05.2004 r. - 14.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


76. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 6

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.05.2004 r. - 20.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


77. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.06.2004 r. - 16.06.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


78. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 9

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - Przepisy wewnętrzne określające procedury kontroli finansowej. - Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.05.2004 r. - 27.05.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


79. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 7

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.04.2004 r. - 30.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


80. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.03.2004 r. - 22.03.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


81. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - Kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.04.2004 r. - 28.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


82. Temat: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Gospodarowanie mieniem jednostki

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2004 r. - 03.03.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


83. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowej

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 6 w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.04.2004 r. - 28.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


84. Temat: Kontrola finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 4

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych - Inwentaryzacja kasy

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.04.2004 r. - 21.04.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola finasowa jednostki, przestrzegania procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


85. Temat: Kontrola doraźna przeprowadzona w związku z pismem z dnia 25.02.2004 r. Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu skierowanym do Prezydenta Miasta Kalisza oraz z dokumentem pn. "Lista zarzutów wobec Dyrektora" podpisanym przez członków Rady Pedagogicznej Przedszkola [Rodzaj: kontrola doraźna]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2004 r. - 12.03.2004 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola doraźna przeprowadzona w związku z pismem  z dnia 25.02.2004 r. Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu skierowanym do Prezydenta Miasta Kalisza oraz z dokumentem pn. Pobierzinformacje o ogłoszeniu


86. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - gospodarowanie mieniem jednostki - zalecenia pokontrolne

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.02.2004 r. - 19.02.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


87. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowej [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: - kontrolą objęto 5% wydatków - celowość, gospodarność i legalność wydatków - kontrola finansowa w jednostce - procedury i ich przestrzeganie - gospodarowanie mieniem jednostki

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.02.2004 r. - 19.02.2004 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, przestrzeganie procedur kontroli finansowejPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 697 071 razy, aktualnie na stronie przebywa: 41 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 01:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl