Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20221. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 04.07.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 05.07.2022 r. do 08.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. 4) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 5) Prawidłowość odprowadzania dochodów do jednostki samorządu terytorialnego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 14.06.2022 r. - 29.06.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 30.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności, gospodarności i celowości – wybrane zagadnienia. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Realizacja zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności: a) z rachunku dochodów własnych (wszystkie wydatki), b) z podstawowego rachunku budżetu w paragrafach: §4210, §4240, §4270, §4300 w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S i Rb-28S (plan i wykonanie), źródłowe dokumenty kosztowe (zamówienia, umowy, faktury, rachunki itp.) oraz dowody dokumentujące ich zapłatę (wyciąg bankowy, raport kasowy). 2. Kontrola dokumentacji zakupionych towarów i realizacji zakupionych usług. 3. Kontrola ewidencji zakupionych towarów (materiałów, artykułów wyposażenia, składników majątku). 4. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia obecności w jednostce zakupionych towarów oraz faktu zrealizowania usług.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 08.02.2022 r. do 02.03.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 03.03.2022 r. do 11.03.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności,
gospodarności i celowości – wybrane zagadnienia.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 10.05.2022 r. do 18.05.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 19.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 26.05.2022 r. do 06.06.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Poniedziałek, 03 października 2022r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0010.2022
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 480 802 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 28 listopada 2022 o godz. 08:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl