Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20151. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 25.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Termin przeprowadzenia kontroli: od 25.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Termin przeprowadzenia kontroli: od 25.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

Termin przeprowadzenia kontroli: od 04.11.2015 r. do 16.11.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 11

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.10.2015 r. do 13.10.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 10

Termin przeprowadzenia kontroli: od 28.09.2015 r. do 07.10.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 7

Termin przeprowadzenia kontroli: od 04.11.2015 r. do 16.11.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 23

Termin przeprowadzenia kontroli: od 16.10.2015 r. do 27.10.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 17

Termin przeprowadzenia kontroli: od 17.09.2015 r. do 28.09.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 8

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.10.2015 r. do 14.10.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 09.09.2015 r. do 11.09.2015 r. i od 22.09.2015 r. do 24.09.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Termin przeprowadzenia kontroli: od 08.09.2015 r. do 18.09.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Termin przeprowadzenia kontroli: od 07.09.2015 r. do 15.09.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 15.06.2015 r. do 19.06.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.05.2015 r. do 12.05.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 16.06.2015 r. do 22.06.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Samochodowych im. S.Staszica w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 29.05.2015 r. do 10.06.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Zawodowych im Zesłańców Sybiru w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 19.06.2015 r. do 25.06.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych, gospodarka pojazdami służbowymi [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Kalisza

Termin przeprowadzenia kontroli: od 28.05.2015 r. do 11.06.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych, gospodarka pojazdami służbowymiPobierzinformacje o ogłoszeniu


21. Temat: Kontrola doraźna i kontrola problemowa [Rodzaj: Kontrola doraźna i kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: kontrola doraźna od 17.04.2015 r. do 28.04.2015 r.
kontrola problemowa od 05.05.2015 r. do 18.05.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola doraźna i kontrola problemowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


22. Temat: Kontrola kompleksowa [Rodzaj: Kontrola kompleksowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę kompleksową przeprowadzono w zakresie: planu finansowego na rok 2014 i jego wykonania, w tym zgodności danych sprawozdania z danymi ewidencji księgowej; wynagrodzeń osobowych pracowników; środków trwałych i pozostałych środków trwałych; planu remontów i jego realizacji; planu inwestycji i jego realizacji; należności i windykacji; zobowiązań.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 07.01.2015 r. do 11.02.2015 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


23. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 27.03.2015 r. do 02.04.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


24. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych [Rodzaj: kontrola problemowa]

Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 18.03.2015 r. do 24.03.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowychPobierzinformacje o ogłoszeniu


25. Temat: Sprawdzenie zarzutów dot. działanośći Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu skierowanych do Prezydenta Miasta Kalisza a także przekazanych podczas spostkań z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta Kalisza [Rodzaj: kontrola doraźna]

Sprawdzenie zarzutów dot. działanośći Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu skierowanych do Prezydenta Miasta Kalisza a także przekazanych podczas spostkań z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: od 17.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie zarzutów dot. działanośći Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu skierowanych do Prezydenta Miasta Kalisza a także  przekazanych podczas spostkań z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 696 998 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 01:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl