Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20211. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe  [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2021 i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2021 r. w zakresie: •wykonania planu w układzie wykonawczym; •celowości, gospodarności i legalności; •przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych

Termin przeprowadzenia kontroli: od 03.08.2021 r. do 11.08.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe
Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe  [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2021 i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2021 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.08.2021 r. do 13.08.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe
Pobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe  [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Zakres kontroli: Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie: 1) Planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2021 i jego ewidencji księgowej. 2) Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2021 r. w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 12.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe
Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 26.05.2021 r. do 01.06.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 02.06.2021 r., 04.06.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów prawa i postanowień statutu w zakresie finansów, rachunkowości i spraw kadrowych  [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Polityka kadrowa – przestrzeganie przepisów z tego zakresu. 2) System wynagrodzeń – przestrzeganie przepisów z tego zakresu. 3) Realizacja planu finansowego na 2020 r. 4) Sprawozdawczość pod kątem zgodności z ewidencją księgową. 5) Realizacja wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności. 6) Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 29.03.2021 r. do 05.05.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 06.05.2021 r. do 13.05.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów 
prawa i postanowień statutu w zakresie finansów, rachunkowości i spraw kadrowych
Pobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 02.02.2021 r. do 08.02.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 15.02.2021 r. do 16.02.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 02.02.2021 r. do 08.02.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 11.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów prawa i postanowień statutu w zakresie finansów i rachunkowości [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Realizacja planu finansowego na 2019 r. 2) Sprawozdawczość pod kątem zgodności z ewidencją księgową. 3) Realizacja wydatków w zakresie: celowości, gospodarności i legalności. 4) Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont. 5) System wynagrodzeń – przestrzeganie przepisów z tego zakresu.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 10.03.2021 r. do 23.03.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 24.03.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów
prawa i postanowień statutu w zakresie finansów i rachunkowościPobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów prawa i postanowień statutu w zakresie finansów, rachunkowości i spraw kadrowych. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Polityka kadrowa i fluktuacja kadr. 2) System wynagrodzeń – przestrzeganie przepisów z tego zakresu. 3) Realizacja planu finansowego na 2019 r. 4) Sprawozdawczość pod kątem zgodności z ewidencją księgową. 5) Realizacja wydatków w zakresie: celowości, gospodarności i legalności. 6) Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 12.01.2021 r. do 25.01.2021 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 26.01.2021 r. do 01.02.2021 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów
prawa i postanowień statutu w zakresie finansów, rachunkowości i spraw kadrowych.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Piątek, 10 lutego 2023r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0013.2022
Informację wytworzył: Joanna Świtoniak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 658 682 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 marca 2023 o godz. 05:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl