Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Ewidencje i Rejestry Publiczne 


1. Ewidencje i rejestry prowadzone przez komórki organizacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych – Prezydenta Miasta Kalisza. Powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych – Prezydenta Miasta Kalisza, o którym mowa w art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm ). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych lub przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych ( Administrator Bezpieczeństwa Informacji Marcin Pługowski – Urząd Miejski w Kaliszu ul. Główny Rynek 20 pok 51 tel. 062 / 765 43 56 ). Administratora Bezpieczeństwa Informacji zastępuje powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Pan Michał Juszczak – Urząd Miejski w Kaliszu Al. Wolności 4 II piętro tel. 062 / 765 44 96.

W każdej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu prowadzone są: ewidencje skarg i wniosków, rejestry zamówień publicznych, rejestr korespondencji i spraw

Do niżej wymienionych ewidencji i rejestrów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kaliszu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135 ). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji nałożonych na Miasto Kalisz ustawowych zadań. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z przepisu prawa.


Pobierz Ewidencje i rejestry prowadzone przez komórki organizacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

2. Rejestry publiczne według stanu na dzień 20 maja 2016 roku

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 305, poz.1692). – wzór wniosku.

Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji.

Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in.: dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych (par.116 Statutu Miasta Kalisza)

Szczegółowe informacje udzielane są w poszczególnych Wydziałach tutejszego Urzędu.  1. wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego - RTF
  2. wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego - DOC
  3. wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego - DOCX
  4. wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego - PDFPobierz Rejestry publiczne według stanu na dzień 20 maja 2016 rokuPobierz      informacje o ogłoszeniu

Ostatnia aktualizacja działu: Środa, 21 grudnia 2016r. przez: Matecki Maciej
Na podstawie: e-mail
Informację wytworzył: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Pługowski Marcin

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 106 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl