Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20241. Temat:  Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowości, gospodarności i legalności, c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 06.02.2024 r. – 13.02.2024 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 14.02.2024 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli:  Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów 
– wydatki budżetowePobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe.  [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowości, gospodarności i legalności, c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 19.03.2024 r. – 26.03.2024 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 27-28.03.2024 r. 02.04.2024 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów 
– wydatki budżetowe.
Pobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Piątek, 21 czerwca 2024r. przez: Witold Michalak
Na podstawie: SK.1711.0004.2024
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 894 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl