Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20231. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowość, gospodarności i legalności, c) przestrzegać przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 22.03.2023 r.– 29.03.2023 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 30.03.2023 r.– 05.04.2023 r.,

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów –
wydatki budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek Nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowość, gospodarności i legalności, c) przestrzegać przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 23.03.2023 r.– 29.03.2023 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 30.03.2023 r.– 31.03.2023 r.,

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów –
wydatki budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek Nr 4 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowość, gospodarności i legalności, c) przestrzegać przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 11.04.2023 r.– 17.04.2023 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 18.04.2023 r.– 20.04.2023 r.,

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów –
wydatki budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola gospodarki finansowej – wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Plan finansowy i jego ewidencja księgowa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 2. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28S - sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz za okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. (plan, zaangażowanie, wydatki wykonane, zobowiązania). 3. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-34S - sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (dochody planowane, dochody wykonane, wydatki planowane, wydatki wykonane). 4. Kontrola realizacji zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz w okresie od 01.01.2022 r. do 31.06.2022 r. z podstawowego rachunku budżetu (paragraf 4210, 4240, 4270, 4300) i z rachunku dochodów własnych (wszystkie wydatki). 5. Kontrola wypłaconych nagród i dodatków specjalnych pracownikom administracji i obsługi w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. 6. Kontrola ewidencji ilościowej / wartościowej zakupionych towarów, materiałów, artykułów wyposażenia i składników majątku. 7. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia w kontrolowanej jednostce obecności zakupionych towarów oraz faktu zrealizowanych usług. 8. Kontrola zawieranych umów cywilnoprawnych obowiązujących w 2022 r. 9. Analiza naliczonych i odprowadzonych składek ZUS w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. 10. Analiza naliczonych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. 11. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont na podstawie próby kontrolnej (1 miesiąc).

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 10.01.2023 r.– 25.01.2023 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 26.01.2023 r.– 03.02.2023 r., 08.02.2023 r. – 09.02.2023 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej – wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola gospodarki finansowej – wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: - wykonania planu w układzie wykonawczym, - celowości, gospodarności i legalności, - przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 07.03.2023 r.– 15.03.2023 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 15.03.2023 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej – wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Poniedziałek, 26 czerwca 2023r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.00013.2023
Informację wytworzył: Joanna Świtoniak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 565 razy, aktualnie na stronie przebywa: 54 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:59   kontakt: agoral@um.kalisz.pl