Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Archiwum Urzędu Miasta Kalisza  

1. W Urzędzie Miasta archiwum zakładowe usytuowane jest w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym przy ul. Krótkiej 5-7.


Archiwum jest czynne:

- poniedziałek 7.30 – 15.30

- wtorek 7.30 – 15.30

- środa 7.30 – 15.30

- czwartek 7.30 – 15.30

- piątek 7.30 – 15.30


W tym przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


2. W archiwum zakładowym Urzędu Miasta Kalisza przechowywane są akta zespołów archiwalnych:


- Urzędu Miasta Kalisza,

- Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu oraz Urzędu i Powiatu w Kaliszu,

- Urzędu gminy Dobrzec,

- Kaliskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego w Kaliszu (dawna siedziba ul. Częstochowska 95),

- Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Kaliszu,

- Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w Kaliszu (bez dokumentacji płacowo-osobowej),

- Zakładu Remontowo – Budowlanego przy Urzędzie Miasta Kalisza,

- Żłobka nr 1 w Kaliszu,

- Przedszkola nr 5 w Kaliszu,

- Przedszkola nr 10 w Kaliszu,

- Niekompletne akta osobowe:

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrzec

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Jastrzębniki

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kokanin

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Piwonice

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chełmce

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Godziesze

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Iwanowice

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nosków

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Opatówek

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stobno

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Tykadłów

- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Winiary

- kierowców taxi3. Udostępnianie dokumentacji


Akta przechowywane w archiwum zakładowym są wykorzystywane przez użytkowników przede wszystkim na miejscu – w lokalu archiwum. W uzasadnionych przypadkach są wypożyczane poza pomieszczenie archiwalne.


Osobom z zewnątrz akta są udostępniane w następujący sposób:

- potrzebę wglądu w akta osoba zainteresowane zgłasza Wydziałowi merytorycznemu,

- akta są udostępniane pracownikowi tego Wydziału, który udziela zainteresowanemu potrzebnych informacji, bądź wydaje zaświadczenia.

Data ostatniej aktualizacji: 09 kwietnia 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 889 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl