Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20201. Temat: Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Filharmonii Kaliskiej. [Rodzaj: kontrola doraźna]

Jednostka kontrolowana: Filharmonia Kaliska

Zakres kontroli: 1) Polityka kadrowa i fluktuacja kadr. 2) System wynagrodzeń – przestrzeganie przepisów z tego zakresu. 3) Realizacja planu finansowego na 2020 r. 4) Sprawozdawczość pod kątem zgodności z ewidencją księgową. 5) Realizacja wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności. 6) Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont. 7) Przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień publicznych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 01.10.2020 r. do 16.10.2020 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów dotyczących
nieprawidłowości w Filharmonii Kaliskiej.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości w gospodarce finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r. [Rodzaj: kontrola doraźna]

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Struktura kadr – plan zatrudnienia i jego realizacja. 2) Dodatki specjalne i nagrody. 3) Wykonanie planu finansowego w 2020 r. 4) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 5) Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont. 6) Realizacja wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności. 7) Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Kalisza po ostatniej kontroli w jednostce.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 08.09.2020 r. do 25.09.2020 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 28.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości
w gospodarce finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od
stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 588 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 07:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl