Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20101. Temat: Prawidlowosc naliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za warunki pracy

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 11

Zakres kontroli:

 • podstawa przyznania dodatków za warunki pracy,
 • prawidłowość ustalenia i naliczania dodatków,
 • wypłacenie dodatków zgodnie z naliczaniem (kwoty i terminy)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.10.2010r. do 08.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za warunki pracyPobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 9

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc uJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 26.10.2010r. do 28.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Szkola-Podstawowa Nr9

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc uJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 12.10.2010r. do 14.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc uJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 12.10.2010r. do 14.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 13

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc uJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 05.10.2010r. do 08.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 2

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc uJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 05.10.2010r. do 08.10.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr19

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc UJeCia na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 29.09.2010 r. do 01.10.2010 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracj i i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc UJeCIa na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 29.09.2010 r. do 01.10.2010 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracj i i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 11

Zakres kontroli:

 • prawidlowosc naliczania wynagrodzen nauczycieli, pracowników administracji obslugi,
 • poprawnosc UJeCIa na listach plac skladników wynagrodzen nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 29.09.2010 r. do 01.10.2010 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania wynagrodzen osobowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obslugi.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Gospodarka magazynowa i kasowa.

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Zakres kontroli:

 • uregulowania zawarte w przepisach wewnetrznych z zakresu gospodarki kasowej i magazynowej oraz odpowiedzialnosc materialna,
 • kontrola stanu srodków pienieznych oraz druków scislego zarachowania (protokól z kontroli kasy),
 • sprawdzenie dokumentacji kasowej i ewidencji ksiegowej,
 • kontrola magazynu (protokól z kontroli),
 • sprawdzenie dokumentacji magazynowej i ewidencji ksiegowej.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 13.09.2010r. do dnia 17.09.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr2

Zakres kontroli:

 • Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w pismie z dnia 30 grudnia 2009r sygn. WKW.0914 - 34 - 26/09

Termin przeprowadzenia kontroli: od 08.07.2010r. do 14.07.201Or.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Prawidlowosc naliczania i wyplacania nauczycielom dodatków za warunki pracy.

Jednostka kontrolowana: Zespól-Szkól Nr 10

Zakres kontroli:

 • poastawa przyznania dodatków za warunki pracy,
 • prawidlowosc ustalenia i naliczania dodatków,
 • wyplacenie dodatków zgodnie z naliczaniem (kwoty i terminy)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 23.08.201Or. do 26.08.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Prawidlowosc naliczania i wyplacania nauczycielom dodatków za
warunki pracy.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Gospodarka magazynowa i kasowa

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr20 w Kaliszu

Zakres kontroli:

 • uregulowania zawarte w przepisach wewnetrznych z zakresu gospodarki kasowej i magazynowej oraz odpowiedzialnosc materialna,
 • kontrola stanu środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania (protokół z kontroli kasy),
 • sprawdzenie dokumentacji kasowej i ewidencji księgowej,
 • kontrola magazynu (protokół z kontroli),
 • sprawdzenie dokumentacji magazynowej i ewidencji-księgowej.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 26.04.2010r. do 07.05.2010r

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 2 lipca 2009 roku - WKW.0914-38-2/09

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr2 w Kaliszu

Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 2 lipca 2009 roku - WKW.0914-38-2/09

Termin przeprowadzenia kontroli: od 23.08.2010r. do 25.08.2010r

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 2 lipca 2009 roku - WKW.0914-38-2/09Pobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 13 sierpnia 2009 roku - WKW.0914-45-2/09

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 13 sierpnia 2009 roku - WKW.0914-45-2/09

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.08.2010r. do 12.08.2010r

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w piśmie z dnia 13 sierpnia 2009 roku - WKW.0914-45-2/09Pobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Kontrola kompleksowa w Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Kaliszu [Rodzaj: Kontrola kompleksowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Kaliszu

Zakres kontroli: I. Wewnetrzne uregulowania prawne.
II. Otwarcie ksiag rachunkowych biezacego roku.
III. Aktywa trwale:
  1. Wartosci niematerialne i prawne.
  2. Rzeczowe aktywa trwale.
IV. Aktywa obrotowe:
  1. Zapasy,
  2. Naleznosci,
  3. Srodki pieniezne, w tym inwentaryzacja kasy.
V: Zobowiazania.
VI. Fundusze.
  1. Fundusz jednostki.
  2. Fundusz specjalny.
VII. Plan i wykonanie wydatków,
  1. Analiza wykonania wydatków,
  2. Badanie dowodów zródlowych,
  3. Stosowanie procedur kontroli finansowej,
  4. Celowosc, oszczednosc wydatków.
VIII. Plan i wykonanie dochodów/ przychodów.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 07.05.2010r. do 21.05.2010r

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowa w Centrum Ksztalcenia Praktycznego w KaliszuPobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Kontrola kompleksowa w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu [Rodzaj: Kontrola kompleksowa]

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

Zakres kontroli: I. Wewnetrzne uregulowania prawne.
II. Otwarcie ksiag rachunkowych biezacego roku.
III. Aktywa trwale:
  1. Wartosci niematerialne i prawne.
  2. Rzeczowe aktywa trwale.
IV. Aktywa obrotowe:
  1. Zapasy,
  2. Naleznosci,
  3. Srodki pieniezne, w tym inwentaryzacja kasy.
V: Zobowiazania.
VI. Fundusze.
  1. Fundusz jednostki.
  2. Fundusz specjalny.
VII. Plan i wykonanie wydatków,
  1. Analiza wykonania wydatków,
  2. Badanie dowodów zródlowych,
  3. Stosowanie procedur kontroli finansowej,
  4. Celowosc, oszczednosc wydatków.
VIII. Plan i wykonanie dochodów/ przychodów.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 06.05.2010r. do 20.05.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowa w Młodzieżowym Domu Kultury w KaliszuPobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza [Rodzaj: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych]

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu

Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza zawartych w pismie z dnia 28 grudnia 2009r sygn. WKW.0914 - 78 - 2/09

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.09.2010r. do 07.09.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez
Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Kontrola kompleksowa w Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu [Rodzaj: Kontrola kompleksowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu

Zakres kontroli: I. Wewnetrzne uregulowania prawne.
II. Otwarcie ksiag rachunkowych biezacego roku.
III. Aktywa trwale:
  1. Wartosci niematerialne i prawne.
  2. Rzeczowe aktywa trwale.
IV. Aktywa obrotowe:
  1. Zapasy,
  2. Naleznosci,
  3. Srodki pieniezne, w tym inwentaryzacja kasy.
V: Zobowiazania.
VI. Fundusze.
  1. Fundusz jednostki.
  2. Fundusz specjalny.
VII. Plan i wykonanie wydatków,
  1. Analiza wykonania wydatków,
  2. Badanie dowodów zródlowych,
  3. Stosowanie procedur kontroli finansowej,
  4. Celowosc, oszczednosc wydatków.
VIII. Plan i wykonanie dochodów/ przychodów.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.03.2010r. do 19.03.2010r

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowa w Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w KaliszuPobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Gospodarka magazynowa i kasowa. [Rodzaj: Gospodarka magazynowa i kasowa.]

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Kaliszu

Zakres kontroli: uregulowania zawarte w przepisach wewnetrznych z zakresu gospodarki kasowej i magazynowej oraz odpowiedzialnosc materialna,
• kontrola stanu srodków pienieznych oraz druków scislego zarachowania (protokól z kontroli kasy), sprawdzenie dokumentacji kasowej i ewidencji ksiegowej,
• kontrola magazynu (protokól z kontroli),
• sprawdzenie dokumentacji magazynowej i/ewidencji ksiegowej.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 22.07.2010r. do dnia 27.07.2010r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


21. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.07.2010r.-22.07.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


22. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz kontrole zewnętrzne

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.06.2010r.-22.06.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz kontrole zewnętrznePobierzinformacje o ogłoszeniu


23. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 3

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.06.2010r.-24.06.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


24. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.07.2010r.-07.07.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


25. Temat: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 16

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.06.2010r.-11.06.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


26. Temat: kontrola kompleksowa

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 6

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.04.2010r.-29.04.2010r.

Pobierz raport kontroli: kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


27. Temat: Sprawdzenie wykonania postanowień pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza

Jednostka kontrolowana: Biuro Wystaw Artystycznych

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.05.2010r.-31.05.2010r.

Pobierz raport kontroli: Sprawdzenie wykonania postanowień pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta KaliszaPobierzinformacje o ogłoszeniu


28. Temat: Kontrola kompleksowa

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.04.2010r.-28.04.2010r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


29. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.04.2010r.-22.04.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


30. Temat: Kontrola kompleksowa

Jednostka kontrolowana: I LO im Adama Asnyka w Kaliszu

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.03.2010r.-08.04.2010r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


31. Temat: Gospodarka Magazynowa i Kasowa

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 3

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.04.2010r.-14.04.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarka Magazynowa i KasowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


32. Temat: Gospodarka Magazynowa i Kasowa

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 15

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.03.2010r.-30.03.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarka Magazynowa i KasowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


33. Temat: Gospodarka magazynowa i kasowa

Jednostka kontrolowana: Złobek nr 4

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.05.2010r.-18.05.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


34. Temat: kontrola kompleksowa

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 11

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.03.2010r.-15.03.2010r.

Pobierz raport kontroli: kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


35. Temat: Gospodarka magazynowa i kasowa

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 12

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.02.2010r.-03.03.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


36. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ekonomicznych

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.02.2010r.-05.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


37. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.02.2010r.-16.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


38. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.02.2010r.-12.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


39. Temat: Kontrola kompleksowa

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.02.2010r.-19.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Kontrola kompleksowaPobierzinformacje o ogłoszeniu


40. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 26

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.02.2010r.-24.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


41. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 2 im.J.Słowackiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.02.2010r.-19.02.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


42. Temat: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 13

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.03.2010r. - 15.03.2010r.

Pobierz raport kontroli: Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Czwartek, 05 stycznia 2023r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0012.2022
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 811 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 18:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl