Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20081. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.11.2008r. - 18.11.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Procedura zamówień publicznych na wymianę stolarki okiennej w roku 2007/2008 [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.05.2008r. - 06.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Procedura zamówień publicznych na wymianę stolarki okiennej w roku 2007/2008Pobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Miejskich

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.11.2008r. - 03.12.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.11.2008r. - 19.11.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.11.2008r. - 14.11.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Kultury

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.11.2008r. - 07.11.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 14

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.10.2008r. - 30.10.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


8. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.10.2008r. - 27.10.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


9. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Filharmonia Kaliska

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2008r. - 03.11.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


10. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.10.2008r. - 20.10.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


11. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Biuro Wystaw Artystycznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.10.2008r. - 21.10.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


12. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.09.2008r. - 11.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


13. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 7

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.09.2008r. - 25.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


14. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.09.2008r. - 02.10.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


15. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.09.2008r. - 19.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


16. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.07.2008r. - 29.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


17. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2008r. - 07.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


18. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.08.2008r. - 14.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


19. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.09.2008r. - 12.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


20. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.09.2008r. - 18.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


21. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Interwencji Kryzysowej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.08.2008r. - 29.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


22. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.09.2008r. - 08.09.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


23. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.08.2008r. - 22.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


24. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.07.2008r. - 01.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


25. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Straż Miejska

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.07.2008r. - 23.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


26. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.07.2008r. - 05.08.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


27. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.07.2008r. - 24.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


28. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.06.2008r. - 02.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


29. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 8

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.06.2008r. - 06.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


30. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.06.2008r. - 13.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


31. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.06.2008r. - 19.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


32. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.06.2008r. - 25.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


33. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.06.2008r. - 26.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


34. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.06.2008r. - 02.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


35. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.07.2008r. - 08.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


36. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.07.2008r. - 16.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


37. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.05.2008r. - 19.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


38. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Policealna Nr 7

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.06.2008r. - 02.07.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


39. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 12

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.05.2008r. - 26.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


40. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 10.05.2008r. - 12.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


41. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im H.Melcera

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2008r. - 09.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


42. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 4

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.05.2008r. - 02.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


43. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 7

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.05.2008r. - 02.06.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


44. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.05.2008r. - 14.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


45. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 16

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.05.2008r. - 20.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


46. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnmosprawności

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.05.2008r. - 08.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


47. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.04.2008r. - 05.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


48. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 12.

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.05.2008r. - 13.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


49. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 6

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.05.2008r. - 07.05.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


50. Temat: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Gastronoimiczno-Hotelarskich

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.04.2008r. - 25.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


51. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04.2008r. - 24.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


52. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagiczna nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.04.2008r. - 21.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


53. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Samochodowych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 11.04.2008r. - 15.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


54. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.03.2008r. - 18.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


55. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.04.2008r. - 09.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, 
realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


56. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.02.2008r. - 27.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


57. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 1

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.04.2008r. - 03.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


58. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 13

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.04.2008r. - 30.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


59. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 10

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04.2008r. - 24.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, 
realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


60. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 23

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.04.2008r. - 17.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


61. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: V Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.04.2008r. - 10.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


62. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03.2008r. - 28.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


63. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ekonomicznych

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 08.04.2008r. - 10.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


64. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr9

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.02.2008r. - 19.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


65. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr12

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.02.2008r. - 04.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


66. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 14

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.03.2008r. - 07.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


67. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 18

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 06.03.2008r. - 10.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


68. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 25

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.03.2008r. - 18.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


69. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 26

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.03.2008r. - 20.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


70. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 27

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 18.03.2008r. - 20.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


71. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 29

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03.2008r. - 28.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


72. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 28

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.03.2008r. - 14.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


73. Temat: Gospodarka finansowa jednostki, Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03.2008r. - 31.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Gospodarka finansowa jednostki, 
Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


74. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 20

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.03.2008r. - 28.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


75. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.04.2008r. - 03.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


76. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 07.04.2008r. - 09.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


77. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 17

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.04.2008r. - 17.04.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


78. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 2

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.02.2008r. - 22.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


79. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 19

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.03.2008r. - 19.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


80. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 16

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.03.2008r. - 14.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


81. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 15

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 03.03.2008r. - 05.03.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


82. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Złobek nr 4

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2008r. - 28.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


83. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 11

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.02.2008r. - 22.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


84. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2008r. - 28.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


85. Temat: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [Rodzaj: Kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 3

Zakres kontroli: jak na skanie

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.02.2008r. - 15.02.2008r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Realizacja Procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatkówPobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Piątek, 10 lutego 2023r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0013.2022
Informację wytworzył: Joanna Świtoniak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 668 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl