Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Wykaz przeprowadzonych kontroli 


Wybierz rok: [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 


za rok 20221. Temat: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Zespół szkół Nr 9 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Kontrola realizacji zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności: a) rachunek dochodów własnych ( wszystkie wydatki), b) z podstawowego rachunku budżetu w paragrafach: 4210, 4240, 4270, 4300, w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S Rb-28S (plan i wykonanie), źródłowe dokumenty kosztowe (zamówienia, umowy, faktury, rachunki itp.) oraz dowody dokumentujące ich zapłatę (wciąg bankowy, raport kasowy). 2. Kontrola dokumentacji w zakresie zakupionych towarów i realizacji zakupionych usług. 3. Kontrola ewidencji ilościowej/ wartościowej zakupionych towarów, materiałów, artykułów wyposażenia i składników majątku. 4. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia w kontrolowanej jednostce obecności zakupionych towarów oraz faktu zrealizowanych usług. 5. Sprawdzenie realizacji zajęć wychowania fizycznego i wydatków na wynagrodzenie nauczycieli wychowania fizycznego (wg wytycznych z WE)

Termin przeprowadzenia kontroli: w siedzibie jednostki kontrolowanej: 21.11.2022 r.- 14.12.2022 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 15.12.2022 r. – 16.12.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


2. Temat: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Zgodność wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 2. Przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont. 3. Realizacja zaplanowanych przychodów własnych w podziale na poszczególne obiekty Ośrodka. 4. Realizacja zaplanowanych kosztów ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych (w tym nagród i odpraw emerytalnych/rentowych) oraz wynagrodzeń bezosobowych. 5. Prawidłowość stosowanych stawek cen i opłat w zawieranych z kontrahentami umowach na usługi użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 03.10.2022 r. - 28.10.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 31.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


3. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 04.07.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 05.07.2022 r. do 08.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


4. Temat: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnienia [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Żłobek nr 2 w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. 4) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 5) Prawidłowość odprowadzania dochodów do jednostki samorządu terytorialnego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 14.06.2022 r. - 29.06.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 30.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola gospodarki finansowej - wybrane zagadnieniaPobierzinformacje o ogłoszeniu


5. Temat: Kontrola wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności, gospodarności i celowości – wybrane zagadnienia. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu

Zakres kontroli: 1. Realizacja zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności: a) z rachunku dochodów własnych (wszystkie wydatki), b) z podstawowego rachunku budżetu w paragrafach: §4210, §4240, §4270, §4300 w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S i Rb-28S (plan i wykonanie), źródłowe dokumenty kosztowe (zamówienia, umowy, faktury, rachunki itp.) oraz dowody dokumentujące ich zapłatę (wyciąg bankowy, raport kasowy). 2. Kontrola dokumentacji zakupionych towarów i realizacji zakupionych usług. 3. Kontrola ewidencji zakupionych towarów (materiałów, artykułów wyposażenia, składników majątku). 4. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia obecności w jednostce zakupionych towarów oraz faktu zrealizowania usług.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 08.02.2022 r. do 02.03.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 03.03.2022 r. do 11.03.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności,
gospodarności i celowości – wybrane zagadnienia.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


6. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 10.05.2022 r. do 18.05.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 19.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansówwydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


7. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa]

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2022 i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2022 roku w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 26.05.2022 r. do 06.06.2022 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r.

Okres objęty kontrolą:


Pobierz raport kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów-wydatki
budżetowe.Pobierzinformacje o ogłoszeniu


Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 06 lutego 2024r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: SK.1711.0016.2023
Informację wytworzył: Kamila Rużyczka

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 595 930 razy, aktualnie na stronie przebywa: 60 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 lutego 2024 o godz. 23:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl