Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 750/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
52.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 749/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
53.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 745/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
54.2020-12-232020-12-29
2021-01-12
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Elektrycznej,Góral AleksanderWBUA.6733.0068.2020
55.2020-12-232020-12-23
2021-01-08
wbua1Informacje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: Wał Bernardyński, Sieradzka Góral AleksanderWBUA.6743.0319.2020 WBUA.6743.0320.2020
56.2020-12-232020-12-23
2021-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145,Góral AleksanderWGOŚ.6220.0032.2020
57.2020-12-232020-12-23
2021-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145, działki o nr ew. 135/1, 136/1, 137/1, 150/1, 151/1, 157/3, 158/2, 157/2, 158/1 (obręb 0152 Winiary), że z uwagi na trwający stan epidemii oraz analizę obszernej dokumentacji sprawy dotrzymanie ustawowego terminu wydania decyzji nie jest możliwe, zatem sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii i uzgodnień współdziałających organów Góral AleksanderWGOŚ.6220.0032.2020
58.2020-12-222020-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 760/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznychGóral Aleksandere-mail
59.2020-12-222020-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 761/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznychGóral Aleksandere-mail
60.2020-12-222020-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 758/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach 2021-2022 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymGóral Aleksandere-mail
61.2020-12-222020-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 759/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznychGóral Aleksandere-mail
62.2020-12-222020-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 767/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
63.2020-12-222020-12-22
2021-01-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoSporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2021.Góral AleksanderWGM.271.10.0181.2020.MJ
64.2020-12-222020-12-22
2021-01-23
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeńGóral AleksanderWBUA.6743.0295.2020 WBUA.6743.0304.2020 WBUA.6743.0306.2020
65.2020-12-222020-12-22
2020-12-30
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 24, 26 i 28Góral AleksanderWGM.6840.01.0003.2020.KŻ
66.2020-12-222020-12-22
2021-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najemGóral AleksanderWGM.6845.01.0015.2011.PP, WGM.6845.01.0006.2011.PP, WGM.6845.01.0005.2011.PP, WGM.6845.01.0085.2017.MŚ, WGM.PP.722430-0032/10.PP, WGM.6845.01.0102.2017.MŚ
67.2020-12-222020-12-22
2021-01-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedażyGóral AleksanderWGM.6840.01.0045.2020.JM
68.2020-12-222020-12-22
2021-01-07
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoBieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na cmentarzach wojennych i w miejscach pamięci w roku 2021Malicka MarlenaWGOŚ.271.0221.2020
69.2020-12-212020-12-21
2021-01-05
wbua2w dniu 16.12.2020r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury” – droga klasy G, - droga gminnaGóral AleksanderWBUA.6740.02.0006.2020
70.2020-12-212020-12-21
2021-02-15
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).Góral AleksanderWRM.271.10.222.2020
71.2020-12-212020-12-21
2021-01-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego staw na rowie RC-1Góral Aleksanderpo.zuz.2.4210.517m.2020
72.2020-12-212020-12-21
2021-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 742/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie użyczenia Kaliskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Kaliszu łodzi wioślarskiej.Góral Aleksandere-mail
73.2020-12-212020-12-21
2021-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 744/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i harmonogramu publikacji wykazu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza przeznaczonych do remontu wykonywanego na koszt własny przyszłego najemcy.Góral Aleksandere-mail
74.2020-12-212020-12-21
2021-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 752/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alei Wojska Polskiego w Kaliszu na uzupełnienie nieruchomości przyległych.Góral Aleksandere-mail
75.2020-12-212020-12-21
2021-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 757/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
76.2020-12-212020-12-21
2021-01-04
wbua4Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. SobótkiGóral AleksanderWBUA.6733.0067.2020
77.2020-12-212020-12-21
2021-03-21
Inne ogłoszeniaRAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Raport Profilaktyka StomatologicznaGóral AleksanderWSSM.8030.2.163.2020
78.2020-12-212020-12-21
2021-01-30
Konkursy ofert - zadania publiczneOtwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,Góral Aleksanderzarządzenie 743/2020
79.2020-12-212020-12-21
2021-01-21
wbua1inf. o braku sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Piotra SuilsławickiegoGóral AleksanderWBUA.6743.0292.2020
80.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 727/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
81.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 728/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
82.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 738/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
83.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 743/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoGóral Aleksandere-mail
84.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 746/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
85.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 748/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
86.2020-12-182020-12-18
2021-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 751/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
87.2020-12-182020-12-18
2021-01-08
Konkursy ofert - zadania publiczneOgłoszenia o konkursie ofert na zadanie publiczne pn. organizacja i zapewnienie opieki nad maksymalnie 146 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ( wsparcie ) jego realizacji w 2021 rokuGóral Aleksandere-mail
88.2020-12-182020-12-18
2020-12-24
Konkursy ofert - zadania publicznePowołanie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznejGóral Aleksandere-mail
89.2020-12-172020-12-17
2021-12-17
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 737/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039Góral Aleksandere-mail
90.2020-12-172020-12-17
2021-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 739/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
91.2020-12-172020-12-17
2021-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 740/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnychGóral Aleksandere-mail
92.2020-12-172020-12-17
2021-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 741/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
93.2020-12-172020-12-17
2021-01-17
wbua1inf. o dokonanym zgłoszeniu - ul OwsianaGóral Aleksandere-mail
94.2020-12-172020-12-17
2021-01-17
wbua1 inf. o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0289.2020
95.2020-12-172020-12-17
2021-02-28
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w KaliszuŚwierk RadosławWRM.271.01.18.2020
96.2020-12-162020-12-16
2020-12-21
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoUtrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim, w rejonie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na terenie Parku Przyjaźni oraz w Parku w Szczypiornie i w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich w KaliszuGrabowska AnnaWGOŚ.271.10.0236.2020 D2020.12.02523
97.2020-12-162020-12-16
2021-01-22
wbua3Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park TyniecGóral AleksanderWBUA.6721.0002.2020
98.2020-12-162020-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. wymiany starej wiaty przystankowej przy pętli autobusowej koło szpitala w WolicyGóral Aleksandere-mail
99.2020-12-162020-12-16
2021-12-22
wbua3Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Tyniec.Góral AleksanderWBUA.6721.0002.2020
100.2020-12-162020-12-16
2021-12-16
Interpelacjews. oznaczenia miejsc pochówku bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w Kaliszu tabliczką wg projektu kaliszanki, która zwyciężyła w konkursie Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 707 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 08:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl