Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 523/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania doposażenia dla instytucji i organizacji współpracujących z Miastem Kalisz w zakresie realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, społecznych i przeciwdziałania przemocy w rodzinieGóral Aleksandere-mail
52.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 507/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2011r. w sprawie powołania komisji przertargowejGóral Aleksandere-mail
53.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 498/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2011r. w sprawie wydzierżawienia przez Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu powierzchni pod automat vendingowy usytuowany w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29Góral Aleksandere-mail
54.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 423/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2011r. w sprawie użyczenia środków trwałychGóral Aleksandere-mail
55.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 253/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
56.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 247/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
57.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 201/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
58.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 182/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
59.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia ,,Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu za 2010 rok'' Góral Aleksandere-mail
60.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 105/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
61.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 660/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania kosztów inwestycyjnych Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
62.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 581/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania akcesoriów kolarskich dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
63.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 561/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru Góral Aleksandere-mail
64.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 550/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rowerowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
65.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 525/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011r. w sprawie użyczenia środków trwałych. Góral Aleksandere-mail
66.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 524/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011r w sprawie użyczenia środków trwałych. Góral Aleksandere-mail
67.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 406/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.08.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2011 rok ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.Góral Aleksandere-mail
68.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 348/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Góral Aleksandere-mail
69.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 471/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2011r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych w lokale socjalne Góral Aleksandere-mail
70.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 270/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
71.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 324/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
72.2012-12-142013-01-14
2013-01-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawiadamia się strony postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza, że 11 stycznia 2013 r. zostało wydane postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni oraz budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Kaliszu” (skrzyżowania ulic: Wrocławska, Wojska Polskiego, Górnośląska, Legionów). Strony postępowania – czyli właściciele działek lub inne osoby w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji, które wykażą swój interes prawny (a nie faktyczny), regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – mogą zapoznać się z w/w postanowieniem oraz materiałami i dowodami gromadzonymi w sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (z dnia 04 01 2013 ) i z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (z dnia 11 09.2012), w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20 (1. p. pok. 30, godz. 8:30-14:30). Góral AleksanderWSRK.6220.0022.2012
73.2012-12-142013-01-15
2013-01-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPostępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowy ciągu ulic Górnośląska-Harcerska-Poznańska w Kaliszu (od Rogatki do ronda za szpitalem). Strony postępowania – czyli właściciele działek lub inne osoby w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji, które wykażą swój interes prawny (a nie faktyczny), regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – mogą zapoznać się z wnioskiem ZDM w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20 (1. p. pok. 30, godz. 8:30-14:30). Góral AleksanderWSRK.6220.0022.2012
74.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 526/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011r. w sprawie bezpłatnego przekazania zużytych składników majątku ruchomego Góral Aleksandere-mail
75.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 609/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Góral Aleksandere-mail
76.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 606/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
77.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 605/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
78.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. oraz sposobu rozliczenia zwaloryzowanej kaucji dla celów sprzedaży lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
79.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego Góral Aleksandere-mail
80.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
81.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
82.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 594/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
83.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 593/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
84.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 592/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
85.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 584/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.11.2012 r. w sprawie przekazania środków trwałych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej 13 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
86.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
87.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 580/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
88.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 563/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
89.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 546/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail
90.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 527/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
91.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 428/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 05 września 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
92.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 588/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynku przy ul. Łódzkiej 19 w KaliszuGóral Aleksandere-mail
93.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 166/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
94.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 232/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
95.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 287/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
96.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 344/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
97.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 421/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
98.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 517/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
99.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 464/2011 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych – dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu Góral Aleksandere-mail
100.2012-12-132012-12-13
2015-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 501/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 817 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 09:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl