Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - archiwum - do 23 września 2015 r.  


Archiwum z roku:
2009
Liczba: 15
2010
Liczba: 133
2011
Liczba: 83
2012
Liczba: 92
2013
Liczba: 110
2014
Liczba: 98
2015
Liczba: 91
2018
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2010

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicach: Torowej, Karpackiej, Sudeckiej, Tatrzańskiej, Zagorzynek, Świętokrzyskiej i Sokolnickiej (osiedle Zagorzynek) na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 1/1, 24 (obręb 95), 3/4, 6/13, 12/1, 13/3, 13/19, 20/2, 36/4, 36/5, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 96/4, 97/1, 526/4, 527/26, 528/10, 528/12, 528/13, 535/14, 536/24, 536/27, 588/2, 588/4, 588/14, 588/23, 588/28, 588/37, 588/43, 588/50, 588/54, 602, 605, 622, 630, 663, 644, 710, 725 i 812 (obręb 96).
2010-12-17
2.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicach: Tadeusza Kościuszki, Alei Wojska Polskiego, Ogrodowej i Poznańskiej oraz na nieruchomościach położonych w rejonie tych ulic na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 18/13, 55/23, 62/2, 125, 126, 127, 128 i 129 (obręb 36), dz nr 82 (obręb 37), dz nr 52/4, 53, 54, 69, 70/4, 84/2, 101/1, 286, 289/3 i 289/4 (obręb 38).
2010-12-17
3.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku technologicznego dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowie zbiornika wody czystej o pojemności V=500 m³ oraz budowie dróg dojazdowych wewnętrznych, na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Poznańskiej 69-75 (dz. nr 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 6/1 i 6/2 - obręb 38).
2010-12-15
4.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego (energetyczna oświetleniowa linii kablowa nn oraz słupy oświetleniowe) na terenie położonym w Kaliszu na Wale Piastowskim od mostu św. Wojciecha do ul. Bolesława Pobożnego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/5, 33/1 i 127 (obręb 47), działki nr 17, 23/1, 25, 26, 27/3, 28/6, 28/7 i 28/10 (obręb 63), działki nr 16, 18, 23, 26, 27, 31, 34/1, 34/2, 37/3, 37/6, 38, 41, 42/3, 53/3 i 62 (obręb 64) oraz działka nr 60 (obręb 89).
2010-12-09
5.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w ulicy Rzemieślniczej oraz w ulicy Przemysłowej, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 68/1, 70/1, 75/3, 77/1, 118/1 i 244/2 (obręb 044).
2010-12-07
6.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN dla zasilania budynku handlowo-usługowego (sklep DECATHLON), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Walentego Stanczukowskiego i ul.Poznańskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 568/14, 569/22, 570/29, 572/5, 572/6, 572/8 i 642/3 (obręb 153).
2010-12-03
7.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE80 Dz63 SDR11, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Stanisława Moniuszki, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 8/5, 8/7, 46 i 47 (obręb 028).
2010-11-17
8.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej oświetleniowej linii kablowej nn oraz budowie słupów oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Kaliszu w ul.Kanonickiej, na placu Nowy Rynek oraz w ul.Babina
2010-11-16
9.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz budowie nowej stacji transformatorowej kubaturowej MBST 20/630 na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Ciesielskiej oraz przy ulicy Próżnej
2010-11-16
10.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej MBST 20/630 oraz budowie linii kablowych SN i NN dla zasilania budynku biurowego Rejonu Dystrybucji na terenie położonym w Kaliszu przy Al.Wojska Polskiego 33 i 35 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 56 i 57/8 (obręb 80).
2010-11-16
11.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach: Młynarskiej, Polnej oraz Bogumiła i Barbary
2010-11-16
12.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej MBST 20/630, budowie energetycznych linii kablowych SN i nN oraz budowie słupa i energetycznej linii napowietrznej nN z przewodami izolowanymi, na terenie położonym w Kaliszu w ul.Korczak (dz. 576 – obręb 153) oraz na działkach położonych w Kaliszu przy ul.Poznańskiej 136 i 138 i ul. Korczak 63, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 559/4, 560/1, 560/4, 561 i 576 (obręb 153).
2010-11-15
13.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul.Granicznej oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/1 i 1/2 (obręb 71).
2010-11-10
14.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul.Pogodnej na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 217, 218/5, 219/1 i 219/4 (obręb 151).
2010-11-10
15.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulicy Pogodnej...
2010-11-08
16.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjazdu publicznego w ciągu ul.Nowy Świat na nieruchomość położoną przy ul.Nowy Świat 35 na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 142 (obręb 68) oraz dz.nr 76 (obręb 45).
2010-11-08
17.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej NN oraz energetycznej linii napowietrznej NN wraz ze słupami energetycznymi na terenie położonym w Kaliszu w ul.Żytniej oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 5/2, 6/2, 7/2 i 11 (obręb 52).
2010-11-08
18.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w obrębie ulicy Ogrodowej i Alei Wojska Polskiego...
2010-11-08
19.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach: Stawiszyńskiej i Cypriana Godebskiego, na terenie położonym w Kaliszu.
2010-11-05
20.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej na osiedlu Czaszki na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 6, 7/5, 10/5, 10/6, 51/3, 53, 57, 58, 59, 60, 62/3, 64/2, 65/10, 65/13, 84/2, 85/2, 85/3, 85/4, 104, 120, 135/6 i 202 (obręb 68), działki nr 81, 121/1 i 122/2 (obręb 69) oraz działki nr 54, 70/1, 70/2, 93/1, 94/1, 94/5, 106/4, 106/5, 106/6 i 107/1 (obręb 83).
2010-10-19
21.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach: Piwonickiej, Sulisławickiej, Metalowców i Obozowej, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 58/9, 59/2, 60/2, 61/2, 61/5, 62/5, 62/6, 63/2 i 64/2 (obręb 99), 1/5, 5/1, 5/2, 5/3 i 5/4 (obręb 100), 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 i 16 (obręb 108), 1/2, 2/2, 4/2, 5/2, 7/2, 8/2, 10/2, 10/3, 16/2 i 17/2 (obręb 110), 1/1, 1/3, 2, 3/4, 3/5, 4/5, 4/6, 5, 6/1 i 9/18 (obręb 111).
2010-10-19
22.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Zbożowej i ulicy Owsianej, z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Żwirki i Wigury wraz z budową studni rewizyjnych betonowych oraz przykanalików i wpustów deszczowych na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 6/20, 6/21, 6/19, 6/27, 16/3 (obręb 0031) oraz jako działka nr 9/3 (obręb 0028).
2010-10-15
23.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z odgałęzieniami w ulicach: Podmiejskiej, Granicznej, Rondo Westerplatte oraz w obrębie ulic: Widok, Podmiejskiej i Alei Wojska Polskiego na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 1/2, 2/11, 2/12, 27/4, 28/1, 28/2, 29, 31/2 (obręb 71), 5/12, 13/21, 16/1, 62, 63, 65/11, 65/21, 65/22, 65/27 (obręb 72), 8, 39, 50, 61, 62 i 63 (obręb 73).
2010-10-15
24.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej MBST 20/630 oraz budowie energetycznych linii kablowych SN i NN dla zasilenia myjni bezdotykowej na terenie położonym w Kaliszu przy Alei Wojska Polskiego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 11/18, 11/19, 17/9 i 19/1 (obręb 77).
2010-10-11
25.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ulic: Podmiejskiej, Granicznej, Hanki Sawickiej oraz Alei Wojska Polskiego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 5, 38/1, 38/3, 57/1, 67 i 68/1 (obręb 73) oraz działki nr 625/14 i 641 (obręb 153).
2010-10-11Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02142 sekundy    Zużyto pamięci: 78,46kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 429 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 14:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl