Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - archiwum - do 23 września 2015 r.  


Archiwum z roku:
2009
Liczba: 15
2010
Liczba: 133
2011
Liczba: 83
2012
Liczba: 92
2013
Liczba: 110
2014
Liczba: 98
2015
Liczba: 91
2018
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2013

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających sie z elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Złotej 85, przy ul. Złotej 87 i przy ul. Wał Bernardynski.
2013-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Daniel Sztandera Wiceprezyent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-20
Na stronie biuletynu od:   2013-12-20   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0042.20132.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, ze wydano decyzję ustalajacą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej w ul. Górnośląskiej oraz na nieruchomościach położonych w rejonie tej ulicy.
2013-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Daniel Sztandera Wiceprezyent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2013-12-20
Na stronie biuletynu od:   2013-12-20   do   2014-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0047.20133.
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części założenia urbanistycznego miasta Kalisza, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznym
2013-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jan Kłysz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-13
Na stronie biuletynu od:   2013-12-13   do   2013-12-28
Na podstawie:   WBUA.0717-0102/054.
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. skreślenia z rejestru zabytków części całego obszaru m. Kalisza w granicach aktualnych, uznanego za zabytek wraz z załącznikiem graficznym
2013-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jan Kłysz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-13
Na stronie biuletynu od:   2013-12-13   do   2013-12-28
Na podstawie:   WBUA.0717-0102/055.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Ratusza o szyb dźwigu osobowego usytuowany w patio tego budynku
2013-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-12-10
Na stronie biuletynu od:   2013-12-11   do   2013-12-27
Na podstawie:   WBUA.6733.0052.20136.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie wylotu wód opadowych do rzeki Prosny, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeżnej 37 oraz w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej
2013-11-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-29
Na stronie biuletynu od:   2013-11-29   do   2013-12-16
Na podstawie:   WBUA.6733.0051.20137.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem w ulicy Zofii Nałkowskiej i w ulicy Czesława Miłosza, na terenie położonym w Kaliszu
2013-11-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-28
Na stronie biuletynu od:   2013-11-28   do   2013-12-13
Na podstawie:   WBUA.6733.0050.20138.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Granicznej w Kaliszu w zakresie budowy placu do zawracania” na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 616/3 i 616/4 (obręb 153).
2013-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-21
Na stronie biuletynu od:   2013-11-21   do   2013-12-05
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0006.20139.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanału deszczowego (skanalizowanie rowu melioracyjnego) i budowie ściany oporowej
2013-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-15
Na stronie biuletynu od:   2013-11-15   do   2013-12-02
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.201310.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Zachodniej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej” na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki
2013-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-13
Na stronie biuletynu od:   2013-11-13   do   2013-12-04
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0005.201311.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie rowu odwadniającego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Pokrzywnickiej 75 oraz w pasie drogowym ul. Pokrzywnickiej
2013-11-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-08
Na stronie biuletynu od:   2013-11-08   do   2013-11-25
Na podstawie:   WBUA.6733.0049.201312.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w wydzielonej drodze dojazdowej na Os. Winiary, na terenie położonym w Kaliszu
2013-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-06
Na stronie biuletynu od:   2013-11-06   do   2013-11-22
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.201313.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w ul. Górnośląskiej oraz na nieruchomościach położonych w rejonie tej ulicy, na terenie położonym w Kaliszu
2013-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-06
Na stronie biuletynu od:   2013-11-06   do   2013-11-22
Na podstawie:   WBUA.6733.0047.201314.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie energetycznej oświetleniowej linii kablowej oraz budowie słupów oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej, na terenie położonym w Kaliszu wzdłuż Wału Jana Matejki na odcinku od ul. Saperskiej do ul. Wczasowej
2013-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-11-06
Na stronie biuletynu od:   2013-11-06   do   2013-11-22
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.201315.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Kątnej, na terenie położonym w Kaliszu
2013-11-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-29
Na stronie biuletynu od:   2013-11-04   do   2013-11-20
Na podstawie:   WBUA.6733.0045.201316.
Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej NN w ulicy Korczak
2013-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-29
Na stronie biuletynu od:   2013-10-31   do   2013-11-15
Na podstawie:   WBUA.6733.0039.201317.
Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej, Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu - odcinek II. przebudowa ul. Górnośląskiej i Wrocławskiej
2013-10-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-09
Na stronie biuletynu od:   2013-10-09   do   2013-10-23
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0004.201318.
w dniu 23 września 2013 roku została wydana decyzja Nr 2/13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Noskowskiej
2013-10-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-07
Na stronie biuletynu od:   2013-10-07   do   2013-10-21
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0003.201319.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie i urządzeniu placu rekreacyjno-szkoleniowego (miasteczko ruchu drogowego z monitoringiem) wraz z drogami rowerowymi, latarniami, stojakami na rowery, ławkami i chodnikami, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 i przy ul. Podmiejskiej - dz. Nr 2/10, 2/11 i 2/17 (obręb 71).
2013-10-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-04
Na stronie biuletynu od:   2013-10-04   do   2013-10-21
Na podstawie:   wbua.6733.0043.201320.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej stacji redukcyjnej gazu średniego ciśnienia o przepustowości Q=600 m³/h oraz montażu systemu odwodnienia projektowanej stacji gazowej i przebudowie istniejących rurociągów, na terenie położonym w Kaliszu, w pasie drogowym ul. Braci Niemojowskich
2013-10-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-10-02
Na stronie biuletynu od:   2013-10-02   do   2013-10-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0038.201321.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 1, 3, 5, 9, 11 ,11A i 13-17, przy ul. Piwonickiej 10-12 oraz w ul. Noskowskiej i w ul. Sulisławickiej
2013-09-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-19
Na stronie biuletynu od:   2013-09-19   do   2013-10-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.201322.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110kV Kalisz Północ – Kalisz Dobrzec polegającej na przesunięciu słupa energetycznego nr 6, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 80-86
2013-09-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-09
Na stronie biuletynu od:   2013-09-09   do   2013-09-24
Na podstawie:   WBUA.6733.0036.201323.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej, Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu - odcinek II. przebudowa ul. Górnośląskiej i Wrocławskie
2013-09-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-03
Na stronie biuletynu od:   2013-09-04   do   2013-09-18
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0004.201324.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie konstrukcji dachu istniejącego budynku usługowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 1B i 9
2013-09-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-03
Na stronie biuletynu od:   2013-09-03   do   2013-09-18
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.201325.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Głogowskiej i w ulicy Dusznickiej
2013-09-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2013-09-02
Na stronie biuletynu od:   2013-09-02   do   2013-09-30
Na podstawie:   WBUA.6733.0034.2013


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02315 sekundy    Zużyto pamięci: 77,94kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 412 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 14:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl