Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - archiwum - do 23 września 2015 r.  


Archiwum z roku:
2009
Liczba: 15
2010
Liczba: 133
2011
Liczba: 83
2012
Liczba: 92
2013
Liczba: 110
2014
Liczba: 98
2015
Liczba: 91
2018
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2011

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (wieża kratowa telekomunikacyjna, urządzenia telekomunikacyjne na ramie stalowej, drogi kablowe, moduły RFGP do anten sektorowych, trzy anteny sektorowe, dziewięć anten radioliniowych), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej
2011-12-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-22
Na stronie biuletynu od:   2011-12-22   do   2012-01-05
Na podstawie:   WBUA 6733.0033.20112.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Wrocławskiej, ul. Zachodniej oraz Al. Wojska Polskiego,
2011-12-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-20
Na stronie biuletynu od:   2011-12-20   do   2012-01-05
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.20113.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2011-12-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-19
Na stronie biuletynu od:   2011-12-19   do   2012-01-03
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.20114.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej w Kaliszu oraz przebudowie odcinka ul. Zachodniej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/3, 3/1, 4/2, 4/3, 6/2, 7/1, 8/22, 8/39, 11, 13 i 15 (obręb 104).
2011-12-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-09
Na stronie biuletynu od:   2011-12-09   do   2011-12-27
Na podstawie:   WBUA.6733.0043.20115.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Piekart oraz Maciejkowej wraz z odgałęzieniem
2011-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-02
Na stronie biuletynu od:   2011-12-02   do   2011-12-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0042.20116.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dz 90mm PE
2011-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-02
Na stronie biuletynu od:   2011-12-02   do   2011-12-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.20117.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami oraz budowie podziemnej tłoczni ścieków w ulicy Św. Michała i ulicy Biskupickiej,
2011-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-02
Na stronie biuletynu od:   2011-12-02   do   2011-12-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.20118.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ulicach: Korczak, Bursztynowej i Biskupickiej
2011-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-12-02
Na stronie biuletynu od:   2011-12-02   do   2011-12-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0039.20119.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu linii kablowych, składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV wraz z liniami telesterowniczymi, na terenie położonym Kaliszu wzdłuż ul. Tylnej i Al. Wojska Polskiego oraz na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej
2011-11-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-17
Na stronie biuletynu od:   2011-11-17   do   2011-11-30
Na podstawie:   WBUA 6733.0029.201110.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 32695 KALISZ KORCZAK (wieża stalowa kratowa, instalacja anten sektorowych i radioliniowych, kontener technologiczny), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej
2011-11-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-17
Na stronie biuletynu od:   2011-11-17   do   2011-11-30
Na podstawie:   WBUA 6733.0027.201111.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Józefa Radwana i ul. Rolnej
2011-11-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-17
Na stronie biuletynu od:   2011-11-17   do   2011-12-02
Na podstawie:   WBUA.6733.0032.201112.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu linii kablowych składających się z elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz z telesterowniczych linii kablowych, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Złotej, ul. Bażanciej oraz ul. Wał Bernardyński
2011-11-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-16
Na stronie biuletynu od:   2011-11-16   do   2011-12-02
Na podstawie:   WBUA.6733.0038.201113.
W dniu 26 października 2011 roku została wydana decyzja Nr 01/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę połączenia dróg krajowych nr 25 i nr 12 w Kaliszu na odcinku od ronda na ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i ul. Szerokiej na długości 200m i drogi dojazdowej do posesji nr 1-11 położonych przy ul. Włókniarzy
2011-11-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-11-15
Na stronie biuletynu od:   2011-11-15   do   2011-11-30
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0001.201114.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Dz 90mm w ulicy Św. Michała oraz na nieruchomości położonej przy ul.Św. Michała 64 na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 222 i 347/4 (obręb 160).
2011-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Danel Sztandera Wiceprezydent
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-10-31
Na stronie biuletynu od:   2011-10-31   do   2011-11-14
Na podstawie:   WBUA.6733.0031.2011 2011/10/0206715.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie energetycznych linii kablowych SN i NN dla zasilania budynku usługowo-mieszkalnego na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Czaszkowskiej, ul.Kazimierza Pułaskiego i ul.Fabrycznej oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 22/5, 50/1, 52, 53, 240 i 241 (obręb 35) oraz jako działka nr 42 (obręb 44) i działka nr 75 (obręb 45).
2011-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Danel Sztandera Wiceprezydent
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-10-31
Na stronie biuletynu od:   2011-10-31   do   2011-11-14
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2011 2011/10/0206016.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Dz 90mm na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Piotra Michałowskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 99 i 107/1 (obręb 145).
2011-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Danel Sztandera Wiceprezydent
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-10-31
Na stronie biuletynu od:   2011-10-31   do   2011-11-14
Na podstawie:   WBUA.6733.0030.2011 2011/10/0206317.
wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej nn wraz z oprawami oświetleniowymi dla potrzeb iluminacji murów miejskich oraz urządzeniu terenu zieleni publicznej ogólnodostępnej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Alfonsa Parczewskiego
2011-10-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-25
Na stronie biuletynu od:   2011-10-25   do   2011-11-10
Na podstawie:   WBUA.6733.0036.201118.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
2011-10-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-19
Na stronie biuletynu od:   2011-10-19   do   2011-11-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.201119.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (wieża kratowa telekomunikacyjna, urządzenia telekomunikacyjne na ramie stalowej, drogi kablowe, moduły RFGP do anten sektorowych, trzy anteny sektorowe, dziewięć anten radioliniowych), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 77-81
2011-10-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-10-14
Na stronie biuletynu od:   2011-10-14   do   2011-10-31
Na podstawie:   WBUA.6733.0033.201120.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach: Józefa Radwana i Rolnej
2011-09-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-19
Na stronie biuletynu od:   2011-09-19   do   2011-10-05
Na podstawie:   WBUA.6733.0032.201121.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Dz90 w ulicy Piotra Michałowskiego w Kaliszu
2011-09-16
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-16
Na stronie biuletynu od:   2011-09-16   do   2011-10-03
Na podstawie:   wbua.6733.0030.201122.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Dz90mm w ulicy Św. Michała oraz na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Michała 64, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 222 i 347/4 (obręb 160).
2011-09-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2011-09-09
Na stronie biuletynu od:   2011-09-09   do   2011-09-26
Na podstawie:   WBUA.6733.0031.2011 2011/09/0053823.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanału deszczowego (przykrycie istniejącego rowu) oraz budowie wylotu do cieku Krępica, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św. Michała
2011-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-08
Na stronie biuletynu od:   2011-09-08   do   2011-09-22
Na podstawie:   WBUA 6733.0018.201124.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (montaż na istniejącym kominie – po 3 anteny sektorowe i paraboliczne, lokalizacja kontenera z urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i zasilającymi oraz budowa przyłącza energetycznego), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Niecałej
2011-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-08
Na stronie biuletynu od:   2011-09-08   do   2011-09-22
Na podstawie:   WBUA 6733.0005.201125.
wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii energetycznych nN wzdłuż ul. Częstochowskiej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej
2011-09-08
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Pęcherz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2011-09-08
Na stronie biuletynu od:   2011-09-08   do   2011-09-22
Na podstawie:   WBUA 6733.0012.2011


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01554 sekundy    Zużyto pamięci: 78kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 343 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 13:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl