Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - archiwum - do 23 września 2015 r.  


Archiwum z roku:
2009
Liczba: 15
2010
Liczba: 133
2011
Liczba: 83
2012
Liczba: 92
2013
Liczba: 110
2014
Liczba: 98
2015
Liczba: 91
2018
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2014

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w ul. Serbinowskiej, przy ul. Serbinowskiej 18 oraz przy ul. Górnośląskiej 65, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. o nr 29/3 (obręb 81) oraz jako dz. o nr 14/27, 32/4, 32/11 i 33/4 (obręb 81a).
2014-12-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-30
Na stronie biuletynu od:   2014-12-30   do   2015-01-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0050.2014 D2014.12.032902.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Granicznej oraz przy ul. Dobrzeckiej 62c, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. o nr 15/19, 25/11, 25/14 i 25/15 (obręb 41).
2014-12-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-30
Na stronie biuletynu od:   2014-12-30   do   2015-01-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0051.2014 D2014.12.034323.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/61 (obręb 79).
2014-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-29
Na stronie biuletynu od:   2014-12-29   do   2015-01-13
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.2014 D2014.12.025284.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Borkowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1/1, 2/1 i 3/2 (obręb 6).
2014-12-24
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-24
Na stronie biuletynu od:   2014-12-24   do   2015-01-09
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.2014 D2014.12.033185.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Nieszawskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 947 (obręb 152).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0043.2014 D2014.12.032416.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Zawodzie, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 59 i 62 (obręb 64).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0049.2014 D2014.12.032357.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Piwonickiej, w ulicy Sulisławickiej, w ulicy Rzymskiej, w ulicy Wykopaliskowej, w ulicy Galla Anonima, w ulicy Ptolemeusza, w ulicy Nad Prosną, w ulicy Antycznej, w ulicy Prastarej oraz na działce położonej przy ul. Piwonickiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 13 (obręb 109), jako działka o nr 15 (obręb 110), jako działki o nr 1/5, 9/6, 9/8 i 9/18 (obręb 111), jako działka o nr 239 (obręb 148) oraz jako działki o nr 25, 63, 51/2, 99, 552 i 553 (obręb 149).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta - Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0046.2014 D2014.12.021388.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy ołanieckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 934, 936/3, 937/1, 938 i 951/1 (obręb 152).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0047.2014 D2014.12.032549.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Mazurskiej i w Alei Wojska Polskiego, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Mazurskiej i w Alei Wojska Polskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 37/1, 39/2 i 39/3 (obręb 17).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0040.2014 D2014.12.0323910.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Ciesielskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 34/1, 58/1, 59/1, 60/1, 63/1, 64/1, 65/1, 196, 197, 198, 199, 200, 201 i 202 (obręb 59).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0027.2014 D2014.12.0323611.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora deszczowego wraz z wylotem do Kanału Bernardyńskiego, na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17 (obręb 26A) oraz działka nr 17/16 (obręb 26B).
2014-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta - Piotr Kościelny - Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-23
Na stronie biuletynu od:   2014-12-23   do   2015-01-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0037.2014 D2014.12.0323812.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie schodów zewnętrznych przy istniejącym budynku przedszkola publicznego, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Legionów 29, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 66/5 i 67 (obręb 69).
2014-12-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta - Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2014-12-17
Na stronie biuletynu od:   2014-12-17   do   2015-01-02
Na podstawie:   WBUA 6733.0039.2014 D2014.12.0193213.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Piaszczystej
2014-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Sapiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-12-11
Na stronie biuletynu od:   2014-12-11   do   2014-12-29
Na podstawie:   WBUA.6733.0045.201414.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem „A” do rzeki Prosny oraz separatorem i osadnikiem, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Sadowej
2014-11-27
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-27
Na stronie biuletynu od:   2014-11-27   do   2014-12-12
Na podstawie:   e-mail15.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Grodzkiej, w ul. Kanonickiej i w ul. Zamkowej
2014-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-26
Na stronie biuletynu od:   2014-11-26   do   2014-12-10
Na podstawie:   e-mail16.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Juliusza Kossaka
2014-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-26
Na stronie biuletynu od:   2014-11-26   do   2014-12-10
Na podstawie:   WBUA 6733.0029.201417.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Kątnej oraz na nieruchomościach położonych przy ul. Kątnej
2014-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-26
Na stronie biuletynu od:   2014-11-26   do   2014-12-10
Na podstawie:   WBUA 6733.0028.201418.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie doziemnej kablowej linii energetycznej średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 2-4,
2014-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-26
Na stronie biuletynu od:   2014-11-26   do   2014-12-10
Na podstawie:   WBUA 6733.0038.201419.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w ul. Beskidzkiej, w ul. Bieszczadzkiej
2014-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-26
Na stronie biuletynu od:   2014-11-26   do   2014-12-10
Na podstawie:   e-mail20.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaliszu w ulicy Pokrzywnickiej, w ulicy Starożytnej oraz na Rondzie Starożytnym, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 93/1, 93/2, 94/1, 95, 100/2, 101/3, 102/3, 104/2, 105/2, 106/3, 106/5, 107/3, 107/5, 108/2, 115/2, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 124, 125/2, 130/2, 131, 132/2, 134/2, 135, 137/9, 157, 158/2, 159, 160/2, 203/2 i 205 (obręb 147), jak również w miejscowości Szałe w drodze powiatowej (ulicy Kaliskiej), na terenie położonym w miejscowości Szałe, gm. Opatówek
2014-11-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-25
Na stronie biuletynu od:   2014-11-25   do   2014-12-10
Na podstawie:   e-mail21.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Nieszawskiej
2014-11-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-21
Na stronie biuletynu od:   2014-11-21   do   2014-12-08
Na podstawie:   e-mail22.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, na terenie położonym w Kaliszu
2014-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-13
Na stronie biuletynu od:   2014-11-13   do   2014-11-28
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.201423.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie schodów zewnętrznych przy istniejącym budynku przedszkola publicznego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Legionów 29
2014-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-13
Na stronie biuletynu od:   2014-11-13   do   2014-11-28
Na podstawie:   WBUA.6733.0039.201424.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Mazurskiej i w Alei Wojska Polskiego
2014-11-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-10
Na stronie biuletynu od:   2014-11-10   do   2014-11-26
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.201425.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Starożytnej oraz w ul. Bizantyjskiej,
2014-11-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Daniel Sztandera
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2014-11-04
Na stronie biuletynu od:   2014-11-04   do   2014-11-20
Na podstawie:   WBUA.6733.0036.2014


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02086 sekundy    Zużyto pamięci: 78,05kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 320 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 12:59   kontakt: agoral@um.kalisz.pl