Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza  Data ostatniej aktualizacji: 19 kwietnia 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: Wyrok WSA
informację wytworzyła: Agnieszka Wypych

Uchwała Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”

Treść uchwały
Tekst studium
Rysunek studium kierunki
Rysunek nr 1A - struktura przestrzenna
Rysunek nr 1B - rozwój komunikacji
Rysunek nr 1C - środowisko przyrodnicze
Plansze uwarunkowania
Plansza nr 1 - uwarunkowania środowiska przyrodniczego
Plansza nr 2 - użytkowanie terenu oraz infrastruktura społeczna
Plansza nr 3 - uwarunkowania komunikacyjne
Plansza nr 4 - uwarunkowania z zakresu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej
Plansza nr 5 - uwarunkowania z zakresu infrastruktury energetycznej i łączności
Plansza nr 6 - uwarunkowania z zakresu infrastruktury technicznej - zasięgi sieci
Plansza nr 7 - uwarunkowania kulturowe
Plansza nr 8 - uwarunkowania prawne wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Tereny rozmieszczenia obieków handlowych o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 8, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003
wprowadził Aleksander Góral data wprowadzenia :2009-12-15


Powrót na strone Biuletynu Informacji Publicznej

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 092 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl