Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Projekty Studium i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
WBUA3 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797870
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   28-10-2015
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2019
Na stronie biuletynu od:   30-10-2019    do   12-12-2019
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej - projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony ponownie do publicznego wglądu, po uwzględnieniu uwag do projektu.
uchwała
uzasadnienie
rysunek

prognoza
prognoza załącznik 1
prognoza załącznik 2
prognoza załącznik 3


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797928
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   06-11-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-10-2019
Na stronie biuletynu od:   07-11-2019    do   28-11-2019
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Uchwała Nr XLIX/648/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794449
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   15-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2018
Na stronie biuletynu od:   16-03-2018    do   16-03-2021
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Nr XLIX/649/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794450
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   15-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2018
Na stronie biuletynu od:   16-03-2018    do   16-03-2021
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Uchwała nr XLIX/651/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794451
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   15-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2018
Na stronie biuletynu od:   16-03-2018    do   16-03-2021
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Uchwała Nr XLIX/650/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794454
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   15-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2018
Na stronie biuletynu od:   16-03-2018    do   16-03-2021
Na podstawie:   WBUA.6721.0005.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.UCHWAŁA NR XXXIV/442/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792460
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   02-03-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-03-2017
Na stronie biuletynu od:   02-03-2017    do   02-03-2020
Na podstawie:   wbua.6721.0002.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792461
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   02-03-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-03-2017
Na stronie biuletynu od:   02-03-2017    do   02-03-2020
Na podstawie:   wbua.6721.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.UCHWAŁA Nr XXXI/393/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792179
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   11-01-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2017
Na stronie biuletynu od:   17-01-2017    do   17-01-2020
Na podstawie:   WBUA.6721.0007.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.UCHWAŁA NR XXX/378/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791982
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Beata Kozłowska   Data wytworzenia:   09-12-2016
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-12-2016
Na stronie biuletynu od:   08-12-2016    do   08-12-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.UCHWAŁA NR XXVIII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791983
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Beata Kozłowska   Data wytworzenia:   09-12-2016
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-12-2016
Na stronie biuletynu od:   08-12-2016    do   08-12-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.UCHWAŁA NR XXVIII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791984
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Beata Kozłowska   Data wytworzenia:   09-12-2016
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-12-2016
Na stronie biuletynu od:   08-12-2016    do   08-12-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.UCHWAŁA NR XXIII/290/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791985
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Beata Kozłowska   Data wytworzenia:   09-12-2016
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-12-2016
Na stronie biuletynu od:   08-12-2016    do   08-12-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 060 688 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 15 listopad 2019 o godz. 18:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl