Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Chęcińska, Kołobrzeska i Malborska,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798539
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-02-2020
Na stronie biuletynu od:   18-02-2020    do   04-03-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0010.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Juliana Tuwima

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798540
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-02-2020
Na stronie biuletynu od:   18-02-2020    do   03-03-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Rozwojowej i na Rondzie Wincentego Witosa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798541
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-02-2020
Na stronie biuletynu od:   18-02-2020    do   03-03-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0072.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wydano decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798544
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-02-2020
Na stronie biuletynu od:   18-02-2020    do   03-03-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0059.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Budowa sieci gazowej - ul. Łódzka

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798452
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-02-2020
Na stronie biuletynu od:   03-02-2020    do   28-02-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0006.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Chłodnej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798432
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-01-2020
Na stronie biuletynu od:   29-01-2020    do   29-02-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0005.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Uniejowskiej,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798433
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-01-2020
Na stronie biuletynu od:   29-01-2020    do   29-02-2020
Na podstawie:   WBUA 6733.0070.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zmieniono decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na robotach konserwatorsko-renowacyjnych polegających na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” - etap II,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798408
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   27-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-01-2020
Na stronie biuletynu od:   27-01-2020    do   27-02-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 119 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 25 luty 2020 o godz. 05:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl