Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Obwieszczenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805874
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-09-2023
Na stronie biuletynu od:   19-09-2023    do   04-10-2023
Na podstawie:   WBUA.6733.0031.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Obwieszczenie - wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych, budynku szaletu, odwodnienia z wylotem do kanału Bernardyńskiego, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej, oświetlenia oraz zagospodarowania terenów zielonych w ramach zadania pn.”Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu”, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicach: 3-go Maja, Al. Wojska Polskiego oraz w ulicach: Wał Bernardyński, Podwale

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805866
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-09-2023
Na stronie biuletynu od:   18-09-2023    do   02-10-2023
Na podstawie:   WBUA.6733.0020.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. 29 Pułku Piechoty i w ul. Ukraińskiej oraz przy ul. Ukraińskiej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805867
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-09-2023
Na stronie biuletynu od:   18-09-2023    do   02-10-2023
Na podstawie:   WBUA.6733.0033.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Tuszyńską w Kaliszu), na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Tuszyńska i Uniejowska oraz przy ul. Lęborskiej,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805863
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   11-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-09-2023
Na stronie biuletynu od:   15-09-2023    do   29-09-2023
Na podstawie:   WBUA.6733.0030.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Lubelskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Leśnej i ul. Lubelskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 458/2, 458/5, 458/6 i 2093/2 (obręb 0152).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-06-2023
Na stronie biuletynu od:   26-06-2023    do   10-07-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 313 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 08:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl