Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że umorzono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na potrzeby realizacji zadania pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Kaliszu w dziedzinie budowy i strojenia fortepianów i pianin”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 68 i przy ul. Górnośląskiej 70-74, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2/4 i 204/2 (obręb 0082).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695120
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-06-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   11-06-2024
Na stronie biuletynu od:   13-06-2024    do   28-06-2024
Na podstawie:   WBUA.6730.0052.2024


2.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, w ramach zadania pod nazwą „Oświetlenie ulicy Pogodnej od skrzyżowania z ulicą Piotra Sulisławskiego w stronę ulicy Klimatycznej”, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Pogodnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 65/3, 66/3 i 67/1 (obręb 0161) oraz dz. nr 90 i 129 (obręb 0162).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695081
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   31-05-2024
Na stronie biuletynu od:   31-05-2024    do   14-06-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0023.2024 D2024.05.01980


3.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Świetlanej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1, 13, i 14 (obręb 0162). 129 (obręb 0162).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695082
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   31-05-2024
Na stronie biuletynu od:   03-06-2024    do   18-06-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0012.2024 D2024.05.02282


4.Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Prezydenta Miasta Kalisza, dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na dobudowę do mostu kolejowego nad rz. Prosną kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojazdami do ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Wypoczynkowej w Kaliszu”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695083
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zastępca Kierownika Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Agata Bartkowiak    Data wytworzenia:   20-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   31-05-2024
Na stronie biuletynu od:   01-06-2024    do   14-06-2024
Na podstawie:   IR-III.746.6.2024.MP (IR-III.746.60.2023.10)


5.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na utwardzeniu nawierzchni – łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 w Kaliszu oraz budowie muru oporowego, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Skarszewskiej oraz przy ul. Skarszewskiej 20A, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 31 (obręb 0027) oraz dz. nr 64/5 (obręb 0015).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695078
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   23-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   29-05-2024
Na stronie biuletynu od:   03-06-2024    do   17-06-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0010.2024 D2024.05.02191


6.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0041.2023 z dnia 24 października 2023r.o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806065
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.2023


7.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806066
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.2023


8.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806067
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2023


9.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Lubelskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Leśnej i ul. Lubelskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 458/2, 458/5, 458/6 i 2093/2 (obręb 0152).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-06-2023
Na stronie biuletynu od:   26-06-2023    do   10-07-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2023


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 879 990 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 11:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl