Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi)
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797630

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-09-2019
Na stronie biuletynu od:   17-09-2019    do   01-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0059.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Braci Niemojowskich i w ul. Żytniej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797594

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   09-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-09-2019
Na stronie biuletynu od:   13-09-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0060.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Pokrzywnickiej 89 i 89e, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 130/3, 130/4 i 130/6 (obręb 0147) oraz w pasie drogowym ul. Pokrzywnickiej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797543

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   30-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-09-2019
Na stronie biuletynu od:   04-09-2019    do   18-09-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0038.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Obozowa
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795985

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-12-2018
Na stronie biuletynu od:   14-12-2018    do   22-12-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.348.2018.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 076 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl