Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i wylotu „A” do rzeki Prosny wraz z budową separatora i osadnika oraz pompowni wód deszczowych, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Sadowej oraz w korycie rzeki Prosny, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr. 79/1, 1/2 (037).

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797948
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-11-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   12-11-2019
Na stronie biuletynu od:   12-11-2019    do   26-11-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0067.2019 D2019.11.00119
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i wylotu „O” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budową separatora i osadnika oraz pompowni wód deszczowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeżnej 37, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 47/4 i 51/6 (obr. ewid. 0023), w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 55 (obr. ewid. 0023) oraz w korycie rzeki Prosny, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 1/2 (obr. ewid. 0037).

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797949
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-11-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   12-11-2019
Na stronie biuletynu od:   12-11-2019    do   26-11-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0068.2019 D2019.11.00118
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Kołobrzeskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Nałęczowskiej do granicy miasta (wykonanie nawierzchni twardej, chodników, zjazdów i studzienek odwodnieniowych z wpustami i przykanalikami) w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Kołobrzeskiej i w ulicy Racławickiej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797907
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-11-2019
Na stronie biuletynu od:   05-11-2019    do   19-11-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0066.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Obozowa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795985
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-12-2018
Na stronie biuletynu od:   14-12-2018    do   22-12-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.348.2018.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 060 687 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 15 listopad 2019 o godz. 18:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl