Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Handlowej oraz w ul. Ostrowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 71/2 i 104 (obręb 0068).

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806750
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   27-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-03-2024
Na stronie biuletynu od:   01-03-2024    do   01-04-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0007.2024


2.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu wraz z budową szczelnego podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, urządzeniu miejsc postojowych, dojść, dojazdów, przebudowie schodów terenowych, budowie skoczni do skoku w dal, budowie wiaty na odpady, budowie elementów małej architektury oraz oświetlenia terenu w ramach zadania pn. :„Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu”,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806732
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   19-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-02-2024
Na stronie biuletynu od:   26-02-2024    do   13-03-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0002.2024


3.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0041.2023 z dnia 24 października 2023r.o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806065
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.2023


4.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806066
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.2023


5.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806067
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2023


6.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Lubelskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Leśnej i ul. Lubelskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 458/2, 458/5, 458/6 i 2093/2 (obręb 0152).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-06-2023
Na stronie biuletynu od:   26-06-2023    do   10-07-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2023


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 183 razy, aktualnie na stronie przebywa: 39 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 03:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl