Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Starożytnej, Myśliwskiej i Szałasowej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798980
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0009.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, trybunami, bieżnią oraz obiektami małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in. oświetlenie, odwodnienie terenu), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 1 i Alfonsa Parczewskiego,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798981
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   20-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0013.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kaliszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego realizację obiektów takich jak: budynek biurowo-administracyjny z salą edukacyjną, budynek kontenerowy portierni, budynek kontenerowy miejsca napraw i punktu odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, budynek kontenerowy magazynu na zużyte urządzenia elektryczne, waga samochodowa, plac magazynowy, rampa najazdowa z murem oporowym, zbiornik na wody opadowe, zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych, parking dla autobusu, parking dla samochodów osobowych przeznaczony dla klientów i pracowników, plac magazynowy na puste kontenery, miejsce do zawracania dla wozów pożarniczych oraz ścieżka edukacyjna, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 41, 43-45 i 43-49 oraz przy Al. Wojska Polskiego 21

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798982
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   12-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0017.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb istniejącej Szkoły Podstawowej nr 21 na terenie położonym w Kaliszu przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798983
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   12-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0011.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 13/22, 535/14, 527/26 (obręb 0096) oraz przy ul. Karpackiej 3,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798984
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0025.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Dolnej, Ciesielskiej i Stolarskiej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798985
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0023.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej, Cieszyńskiej i Chocimskiej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798986
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0008.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Łódzkiej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798987
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0006.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, decyzją z dnia 14.04.2020r. znak SKO-4213/90/20, uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta Kalisza, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/2 (obręb 0099) i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798988
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-05-2020
Na stronie biuletynu od:   27-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0059.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Św. Michała

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798970
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   25-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0026.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Prastara, Dacka, Etruska, Galijska i Termopilska,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798971
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   25-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0027.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Prastara i Galijska,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798972
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   25-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0030.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Prastarej i Nad Prosną

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798973
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0024.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o znaczeniu lokalnym, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wał Bernardyński 22a i ul. Złotej 73

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798974
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Wał Piastowski, Czarna Droga, Wioślarska, Bolesława Pobożnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798975
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0022.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Czarna Droga

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798976
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Pogodnej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kanału technologicznego oraz budowie (nowy przebieg) linii telekomunikacyjnej w granicach istniejącego pasa drogowego – etap III,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798977
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-05-2020
Na stronie biuletynu od:   26-05-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0020.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Antycznej i w ul. Nad Prosną, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 552, 99, 110, 111/4, 103/9 (obręb 0149) oraz przy ul. Nad Prosną, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/4 (obręb 0149).

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798948
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2020
Na stronie biuletynu od:   20-05-2020    do   10-06-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Wydano decyzję zmieniającą w części decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o klatkę schodową, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 2

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798936
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-05-2020
Na stronie biuletynu od:   18-05-2020    do   05-06-2020
Na podstawie:   WBUA 6733.0073.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Chęcińska, Kołobrzeska i Malborska

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798937
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-05-2020
Na stronie biuletynu od:   18-05-2020    do   05-06-2020
Na podstawie:   WBUA6733.0010.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


21.Budowa sieci wodociągowej - ul. Tuwima

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798927
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-05-2020
Na stronie biuletynu od:   13-05-2020    do   30-05-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


22.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Prastara, Panońska, Antyczna

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798928
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-05-2020
Na stronie biuletynu od:   13-05-2020    do   30-05-2020
Na podstawie:   WBUA.6733.0012.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 176 744 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 29 maj 2020 o godz. 14:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl