Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie szczelnego zbiornika na wody deszczowe z systemem rozsączającym w ramach zadania pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6, Handlowej 9, Legionów 1-3, Przemysłowej i Skwerze Gustawa Arnolda Fibigera, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 70/1, 70/2, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 94/1, 94/2, 95/9, 95/21, 95/25, 95/26, 95/27, 95/29, 95/31, 95/33, 95/34, 118/1 i 118/2 (obręb 0044 - Czaszki).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695318
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   15-07-2024
Na stronie biuletynu od:   15-07-2024    do   29-07-2024
Na podstawie:   WBUA.6730.0014.2024


2.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Stawiszyńskiej, ul. Żołnierskiej, ul. Stanisława Kaszyńskiego, ul. Tadeusza Kubalskiego, ul. Juliusza Osterwy, ul. Malinowej, ul. Spacerowej, ul. Juliana Tuwima, ul. Władysława Reymonta i ul. Feliksa Karśnickiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 231, 232, 277, 204, 214, 217, 218, 274, 229, 230, 168, 155 i 102 (obręb 0001) oraz dz. nr 13 i 4/13 (obręb 0009).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695316
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   11-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   12-07-2024
Na stronie biuletynu od:   12-07-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0027.2024


3.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Majkowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 10 (obręb 0019- Piskorzewie).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695305
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   10-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   10-07-2024
Na stronie biuletynu od:   10-07-2024    do   26-07-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2024


4.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Biskupickiej (bez numeru porządkowego), oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 18 i 557 (obręb 0077).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695294
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   04-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   05-07-2024
Na stronie biuletynu od:   08-07-2024    do   22-07-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0024.2024


5.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z komorą wodomierzową, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Rzymskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 239/1, 239/2 i 300/1 (obręb 0148).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695295
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   04-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   05-07-2024
Na stronie biuletynu od:   08-07-2024    do   22-07-2024
Na podstawie:    WBUA.6733.0018.2024


6.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św. Michała, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 272/1, 272/2, 272/5, 272/6 i 272/7 (obręb 0160).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695296
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   04-07-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   05-07-2024
Na stronie biuletynu od:   08-07-2024    do   22-07-2024
Na podstawie:    WBUA.6733.0020.2024


7.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0041.2023 z dnia 24 października 2023r.o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806065
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.2023


8.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806066
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.2023


9.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806067
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2023


10.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Lubelskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Leśnej i ul. Lubelskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 458/2, 458/5, 458/6 i 2093/2 (obręb 0152).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-06-2023
Na stronie biuletynu od:   26-06-2023    do   10-07-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2023


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 701 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 19:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl