Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych WBUA2 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Cyprysowej i w ul. Modrzewiowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 7/6, 16/4, 34/20 i 54 (obręb 0012).
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796217

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-01-21
Na stronie biuletynu od:   2019-01-22   do   2019-02-05
Na podstawie:   WBUA 6733.0077.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją znak SKO – 4213/395-404/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku uchyliło wydaną przez Prezydenta Miasta Kalisza decyzję znak WBUA.6733.0062.2018 z dnia 18 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3020 sieci Play (maszt telekomunikacyjny o wysokości 55,95m z odgromem, systemem 3 anten sektorowych i 7 anten radioliniowych zawieszonych na wysokości 40-49,0m n.p.t.), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 97, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 29/1 (obręb 0146) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796183

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-01-14
Na stronie biuletynu od:   2019-01-14   do   2019-01-28
Na podstawie:   WBUA.6733.0062.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 o pomieszczenia dydaktyczne, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 12-18, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 461/17 (obręb 15
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796153

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-01-10
Na stronie biuletynu od:   2019-01-10   do   2019-01-24
Na podstawie:   WBUA.6733.0079.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych usytuowanych w parterze istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia usługowo-biurowe, na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wolności 2
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796034

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   2018-12-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2021-12-31
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Budowa oświetlenia sieci elektroenergetycznej - ul. Fromborska, ul. Tuszyńska
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795971

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   2018-12-06
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-06
Na stronie biuletynu od:   2018-12-06   do   2021-12-20
Na podstawie:   WBUA.6733.0070.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Budowa drogi publicznej ul. Piaszczysta i ul. Nędzerzewska
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795954

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   2018-11-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-04
Na stronie biuletynu od:   2018-12-04   do   2021-12-18
Na podstawie:   WBUA.6733.0072.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Budowie nawierzchni ulicy Głogowskiej (budowa jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych) wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Smolnej, Głogowskiej, Dusznickiej oraz Grunwaldzkiej
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795951

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   2018-11-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2021-12-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0071.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795875

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek   Data wytworzenia:   2018-11-16
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-11-21
Na stronie biuletynu od:   2018-11-21   do   2021-12-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0061.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795797

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek   Data wytworzenia:   2018-10-18
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-11-05
Na stronie biuletynu od:   2018-11-05   do   2021-11-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0067.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 883 030 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 23 styczeń 2019 o godz. 18:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl