Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych WBUA2 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi i wylotem do rzeki Piwonki, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Sulisławickiej 13 i 15 oraz przy ul. Metalowców
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796801

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   2019-04-24
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-24
Na stronie biuletynu od:   2019-04-24   do   2019-05-08
Na podstawie:   WBUA.6733.0005.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego oraz średniego napięcia (budowa rozgałęźnika kablowego SN, budowa linii kablowych średniego napięcia, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa złączy kablowych niskiego napięcia), na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ulic: Księżnej Jolanty, Wojciecha z Brudzewa, Torowej, Ptolemeusza i Starożytnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/6, 1/7, 2 (obręb 118) oraz przy ul. Starożytnej i ul. Torowej 105, 107
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796786

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-19
Na stronie biuletynu od:   2019-04-19   do   2019-05-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0004.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej, elektroenergetycznej linii kablowej do 1kV wraz ze słupami oświetleniowymi – w celu oświetlenia drogi oraz placu zabaw, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Wał Jana Matejki, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47 (obręb 062), przy ul. Wał Jana Matejki,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796787

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-19
Na stronie biuletynu od:   2019-04-19   do   2019-05-06
Na podstawie:   WBUA 6733.0080.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Podmiejskiej i Miast Partnerskich do ul. Wrocławskiej w Kaliszu”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796769

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2019-05-02
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 946 965 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 26 kwiecień 2019 o godz. 18:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl