Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - archiwum - do 23 września 2015 r.  


Archiwum z roku:
2009
Liczba: 15
2010
Liczba: 133
2011
Liczba: 83
2012
Liczba: 92
2013
Liczba: 110
2014
Liczba: 98
2015
Liczba: 91
2018
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2009

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego o średnicy 200mm PVC na terenie położonym w Kaliszu w Alei Wojska Polskiego (na działkach o nr 1/2, 20/6, 7/16, 19/1 - obręb 077).
2009-12-31
2.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św.Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i Budynków jako dz. nr 347/4 i 334/6 (obręb 160).
2009-12-30
3.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej (rurociąg kablowy) dla potrzeb PTC (odcinek 2) na terenie położonym w Kaliszu w ul. Piotra Michałowskiego, ul. Długiej, ul. Borkowskiej, ul. Skarszewskiej, ul. Brzozowej, ul. Warszawskiej, ul. Braci Niemojowskich oraz w ul. Piaszczystej
2009-12-30
4.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi na terenie położonym w Kaliszu w obrębie ul. Warszawskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 32/1, 33/1, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 44/4 i 46 (obręb 28) oraz działki nr 2/3, 4, 5/7, 6, 8, 9/2, 9/4 i 11 (obręb 29).
2009-12-28
5.
Prezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Mazurskiej na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 37/1 (obręb 17).
2009-12-23
6.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nadbrzeża rzeki Prosny na odcinku od Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego do Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu (modernizacja ścieżki pieszej i ciągu pieszo-rowerowego, budowa ścieżek spacerowych, pomostów, promu i przystani, urządzenie wyspy, budowa mostu drewnianego zwodzonego, budowa fontann, urządzenie plaży piaszczystej, budowa parkingu zielonego, urządzenie terenów piknikowych ze ścieżką zdrowia, budowa lodowiska naturalnego, urządzenie miejsca edukacji historycznej, itp.)
2009-12-17
7.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mostu jednoprzęsłowego (swobodnie podpartego) na rzece Prośnie na terenie położonym w Kaliszu w ciągu ul. Starożytnej
2009-12-17
8.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że: wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej (rurociąg kablowy) dla potrzeb Polskiej Telefonii Cyfrowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Borkowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako: działka nr 15 (obręb 5), działki nr 1/1, 2/1, 3/2, 5/2 (obręb 6) oraz działki nr 14/7, 16 i 31 (obręb 7).
2009-12-16
9.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia że: wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla zasilania budynku „Galeria Tęcza” na terenie położonym w Kaliszu przy ul. 3 Maja – Nowy Rynek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 26/2, 58, 69/11 i 69/12 (obręb 16).
2009-12-16
10.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia że: w dniu 26 listopada 2009 roku została wydana decyzja Nr 04/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Łęgowej zgodnie z projektem budowlanym (od km 0+309,00 do km 0+602,00) wraz z odwodnieniem oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz przebudowę przepustów w ul. Wał Jagielloński na terenie położonym w Kaliszu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr:
obręb 0049 – Tyniec: działki nr 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 60;
obręb 0056 – Rajsków: działki nr 27/4, 70;
obręb 0060 – Rajsków: działki nr 1, 25;
2009-12-16
11.
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę chodników i wykonanie poszerzenia jezdni w ul. Borkowskiej na odcinku od ul. Skarszewskiej do ul.Szerokiej
2009-12-09
12.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych i przepompowni ścieków w ulicy Bukowińskiej oraz w ulicy Zagorzynek
2009-12-03
13.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Pionierskiej
2009-12-02
14.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej na terenie położonym w Kaliszu w ul. Łęgowej, ul. Grobla i ul. Wał Jagielloński
2009-12-02
15.
UWAGA! w związku z Zarządzeniem Nr 515/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, poprzednie ogłoszenia archiwalne znajdują się !!!! ARCHIWUM !!!!
2009-01-01Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01763 sekundy    Zużyto pamięci: 78,26kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 397 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 14:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl