Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 32
Liczba pozycji: 629


41.Zarządzenie Nr 630/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-630
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-630

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-18


42.Zarządzenie Nr 629/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Budowlanych Nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-629
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-629

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-18


43.Zarządzenie Nr 627/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Kaliszu „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-627
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-627

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-18
Na stronie biuletynu od:   2015-12-18   do   2018-12-18
Data zarządzenia:   2015-12-18


44.Zarządzenie Nr 626/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-626
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-626

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-18
Na stronie biuletynu od:   2015-12-18   do   2018-12-18
Data zarządzenia:   2015-12-18


45.ZARZĄDZENIE Nr 625/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-625
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-625

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-18
Na stronie biuletynu od:   2015-12-18   do   2018-12-18
Data zarządzenia:   2015-12-18


46.Zarządzenie Nr 623/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-623
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-623

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


47.Zarządzenie Nr 622/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębnej własności budynku do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


48.Zarządzenie Nr 621/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-621
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-621

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


49.Zarządzenie Nr 620/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


50.Zarządzenie Nr 619/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


51.Zarządzenie Nr 618/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-618
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-618

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


52.Zarządzenie nr 617/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-617
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-617

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


53.Zarządzenie Nr 616/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Pogodnej, ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-616
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-616

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


54.Zarządzenie Nr 615/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia gruntów poł. w Kaliszu przy ul. Marii Koszutskiej Nr 30, Nr 32 i Nr 33 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-615
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-615

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


55.Zarządzenie Nr 614/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-614
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-614

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


56.Zarządzenie Nr 613/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2016 i na lata 2016-2017.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-613
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-613

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-15


57.Zarządzenie Nr 612/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-612
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-612

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-16
Na stronie biuletynu od:   2015-12-16   do   2018-12-16
Data zarządzenia:   2015-12-14


58.Zarządzenie Nr 611/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-611
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-611

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-15
Na stronie biuletynu od:   2015-12-15   do   2018-12-15
Data zarządzenia:   2015-12-14


59.Zarządzenie Nr 610/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2016r. miejskiego programu polityki zdrowotnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-14
Na stronie biuletynu od:   2015-12-14   do   2018-12-14
Data zarządzenia:   2015-12-14


60.Zarządzenie Nr 609/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-14
Na stronie biuletynu od:   2015-12-14   do   2018-12-14
Data zarządzenia:   2015-12-11


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 076 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl