Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 32
Liczba pozycji: 629


121.Zarządzenie Nr 543/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-543
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-543

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-20
Na stronie biuletynu od:   2015-11-20   do   2018-11-20
Data zarządzenia:   2015-11-19


122.Zarządzenie Nr 542/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2015/2016r. „ Akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-542
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-542

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-17


123.Zarządzenie Nr 541/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Liskowie przy ul. Spółdzielców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-541
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-541

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-17


124.Zarządzenie Nr 540/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu w obrębie ewidencyjnym 152 Winiary do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-540
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-540

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-17


125.Zarządzenie Nr 539/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia gruntów poł. w Kaliszu przy ul. Henryka Wieniawskiego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-539
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-539

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-17


126.Zarządzenie Nr 538/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-538
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-538

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-17   do   2018-11-17
Data zarządzenia:   2015-11-16


127.Zarządzenie Nr 537/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-537
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-537

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-17   do   2018-11-17
Data zarządzenia:   2015-11-16


128.Zarządzenie Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-536
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-536

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-17   do   2018-11-17
Data zarządzenia:   2015-11-16


129.Zarządzenie Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie nieprzeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w parterach w części frontowej budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza - na rzecz ich najemców
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-535
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-535

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-17   do   2018-11-17
Data zarządzenia:   2015-11-16


130.Zarządzenie Nr 534 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-534
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-534

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-17   do   2018-11-07
Data zarządzenia:   2015-11-16


131.Zarządzenie Nr 533/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-533
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-533

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-17
Na stronie biuletynu od:   2015-11-16   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-16


132.Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-532
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-532

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-16


133.Zarządzenie Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-531
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-531

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-18
Na stronie biuletynu od:   2015-11-18   do   2018-11-18
Data zarządzenia:   2015-11-16


134.Zarządzenie Nr 530/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-530
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-530

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-16
Na stronie biuletynu od:   2015-11-16   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-13


135.Zarządzenie Nr 529/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego. Na
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-529
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-529

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-16
Na stronie biuletynu od:   2015-11-16   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-13


136.Zarządzenie Nr 526/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-526
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-526

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-09
Na stronie biuletynu od:   2015-11-09   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-06


137.Zarządzenie Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-525
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-525

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-09
Na stronie biuletynu od:   2015-11-09   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-06


138.ZARZĄDZENIE Nr 524/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-524
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-524

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-09
Na stronie biuletynu od:   2015-11-09   do   2018-11-09
Data zarządzenia:   2015-11-06


139. Zarządzenie Nr 523 / 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz formularza aktualizacji
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-523
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-523

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-06
Na stronie biuletynu od:   2015-11-06   do   2018-11-06
Data zarządzenia:   2015-11-04


140.Zarządzenie Nr 522/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór agenta emisji obligacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-522
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-522

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-11-06
Na stronie biuletynu od:   2015-11-06   do   2018-11-06
Data zarządzenia:   2015-11-04


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 078 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl