Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 32
Liczba pozycji: 629


61.Zarządzenie Nr 608/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisz w zakresie zadań powiatowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-14
Na stronie biuletynu od:   2015-12-14   do   2018-12-14
Data zarządzenia:   2015-12-11


62.Zarządzenie Nr 607/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-14
Na stronie biuletynu od:   2015-12-14   do   2018-12-14
Data zarządzenia:   2015-12-11


63.Zarządzenie Nr 606/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-14
Na stronie biuletynu od:   2015-12-14   do   2018-12-14
Data zarządzenia:   2015-12-10


64.Zarządzenie Nr 605/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2015-12-11
Na stronie biuletynu od:   2015-12-11   do   2018-12-11
Data zarządzenia:   2015-12-09


65.Zarządzenie Nr 604/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2015-12-11
Na stronie biuletynu od:   2015-12-11   do   2018-12-11
Data zarządzenia:   2015-12-09


66.Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2016 oraz latach 2016-2017 zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej; rehabilitacji osób niepełnosprawnych; aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2015-12-11
Na stronie biuletynu od:   2015-12-11   do   2018-12-11
Data zarządzenia:   2015-12-09


67.Zarządzenie Nr 602/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-09


68.Zarządzenie Nr 601/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-601
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-601

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-08


69.Zarządzenie Nr 600/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-08


70.Zarządzenie Nr 599/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zamiany środka trwałego między Miastem Kalisz a Spółką ,,Budowa Lodowisk TOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-08


71.Zarządzenie Nr 598/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-11
Na stronie biuletynu od:   2015-12-11   do   2018-12-11
Data zarządzenia:   2015-12-08


72.Zarządzenie Nr 597/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu nakładów zwiększających wartość budynku przy ul. Juliana Tuwima Nr 4 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-07


73.Zarządzenie Nr 596/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego miejskiego fanpage'a kaliskich organizacji pozarządowych i Miasta Kalisza na portalu społecznościowym Facebook
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-07


74.Zarządzenie Nr 595/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-09
Na stronie biuletynu od:   2015-12-09   do   2018-12-09
Data zarządzenia:   2015-12-07


75.Zarządzenie Nr 594/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-594
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-594

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-04
Na stronie biuletynu od:   2015-12-04   do   2018-12-04
Data zarządzenia:   2015-12-04


76.Zarządzenie Nr 593/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-04
Na stronie biuletynu od:   2015-12-04   do   2018-12-04
Data zarządzenia:   2015-12-04


77.Zarządzenie Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-03
Na stronie biuletynu od:   2015-12-03   do   2018-12-03
Data zarządzenia:   2015-12-03


78.Zarządzenie Nr 591/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie naboru na stanowisko kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-03
Na stronie biuletynu od:   2015-12-03   do   2018-12-03
Data zarządzenia:   2015-12-03


79.Zarządzenie Nr 589/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-03
Na stronie biuletynu od:   2015-12-03   do   2018-12-03
Data zarządzenia:   2015-12-02


80.ZARZĄDZENIE Nr 588/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ponownego zwołania zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-03
Na stronie biuletynu od:   2015-12-03   do   2018-12-03
Data zarządzenia:   2015-12-02


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 078 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl