Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 32
Liczba pozycji: 629


21.Zarządzenie Nr 656/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-656
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-656

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-31
Na stronie biuletynu od:   2015-12-31   do   2018-12-31
Data zarządzenia:   2015-12-29


22.Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2018-12-29
Data zarządzenia:   2015-12-28


23.Zarządzenie Nr 651/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursach ofert na realizację w 2016r. miejskich programów polityki zdrowotnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-651
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-651

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2018-12-29
Data zarządzenia:   2015-12-28


24.Zarządzenie Nr 650/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku i w latach 2016 – 2017.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-650
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-650

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2018-12-29
Data zarządzenia:   2015-12-28


25.Zarządzenie Nr 649/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-649
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-649

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2018-12-29
Data zarządzenia:   2015-12-28


26.Zarządzenie Nr 648/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-648
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-648

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-29
Na stronie biuletynu od:   2015-12-29   do   2018-12-29
Data zarządzenia:   2015-12-28


27.Zarządzenie Nr 646/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzania analizy nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza, zabudowanych budynkami rozkwaterowanymi z uwagi na zły stan techniczny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-646
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-646

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-28


28.Zarządzenie Nr 645/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zabawek i gier edukacyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-24


29.Zarządzenie Nr 644/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-24


30.Zarządzenie Nr 643/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania stołu tenisowego dla Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-24


31.Zarządzenie Nr 642/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-642
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-642

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-23


32.Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-23


33.Zarządzenie Nr 640/ 2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-640
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-640

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-23


34.Zarządzenie Nr 639/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania Spółdzielni Mieszkaniowej DOBRZEC w Kaliszu dwóch urządzeń siłowni plenerowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-639
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-639

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-28
Na stronie biuletynu od:   2015-12-28   do   2018-12-28
Data zarządzenia:   2015-12-23


35.Zarządzenie Nr 637/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-23   do   2018-12-23
Data zarządzenia:   2015-12-22


36.Zarządzenie Nr 636/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-21


37.Zarządzenie Nr 635/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia ramowego wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-21


38.Zarządzenie Nr 633/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-633
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-633

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-18


39.Zarządzenie Nr 632/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 081 Os.25-Lecia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-632
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-632

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-18


40.Zarządzenie Nr 631/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 115 Rypinek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-631
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-631

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-12-22
Na stronie biuletynu od:   2015-12-22   do   2018-12-22
Data zarządzenia:   2015-12-18


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 081 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 05:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl