Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 32
Liczba pozycji: 629


181. Zarządzenie Nr 481/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2015 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panom Edwardowi Janowskiemu i Michałowi Janowskiemu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-481
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-481

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-19
Na stronie biuletynu od:   2015-10-19   do   2018-10-19
Data zarządzenia:   2015-10-16


182. Zarządzenie Nr 480/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2015 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panu Piotrowi Maciejewskiemu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-480
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-480

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-19
Na stronie biuletynu od:   2015-10-19   do   2018-10-19
Data zarządzenia:   2015-10-16


183.Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-478
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-478

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-16
Na stronie biuletynu od:   2015-10-16   do   2018-10-16
Data zarządzenia:   2015-10-14


184.Zarządzenie Nr 477/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2015r. „ Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-16
Na stronie biuletynu od:   2015-10-16   do   2018-10-16
Data zarządzenia:   2015-10-14


185.Zarządzenie Nr 476/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przekazania na ewidencję księgową Urzędu Miejskiego w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-15
Na stronie biuletynu od:   2015-10-15   do   2018-10-15
Data zarządzenia:   2015-10-15


186.Zarządzenie Nr 475/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-475
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-475

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-15
Na stronie biuletynu od:   2015-10-15   do   2018-10-15
Data zarządzenia:   2015-10-15


187.Zarządzenie Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2015 rok rocznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-14
Na stronie biuletynu od:   2015-10-14   do   2018-10-14
Data zarządzenia:   2015-10-14


188.Zarządzenie Nr 473/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-14
Na stronie biuletynu od:   2015-10-14   do   2018-10-14
Data zarządzenia:   2015-10-14


189.Zarządzenie Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-472
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-472

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-14
Na stronie biuletynu od:   2015-10-14   do   2018-10-14
Data zarządzenia:   2015-10-14


190.Zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-14
Na stronie biuletynu od:   2015-10-14   do   2018-10-14
Data zarządzenia:   2015-10-14


191.Zarządzenie Nr 470/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-470
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-470

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-13
Na stronie biuletynu od:   2015-10-13   do   2018-10-13
Data zarządzenia:   2015-10-13


192.Zarządzenie Nr 467/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-467
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-467

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


193.Zarządzenie Nr 466 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność dokonania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


194.Zarządzenie Nr 465/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


195.Zarządzenie Nr 464/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-464
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-464

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


196.Zarządzenie Nr 463/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu, przy ulicy Hanki Sawickiej 22-24.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-463
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-463

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


197.Zarządzenie Nr 462/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-462
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-462

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


198.Zarządzenie Nr 461/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-461
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-461

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


199.Zarządzenie Nr 460/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-460
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-460

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


200.Zarządzenie Nr 459/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2015 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2015-459
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2015-459

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Cieślak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2015-10-08
Na stronie biuletynu od:   2015-10-08   do   2018-10-08
Data zarządzenia:   2015-10-07


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 075 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl