Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 266


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 8 z 14
Liczba pozycji: 266


141.ZARZĄDZENIE NR 130/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-130
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-130

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


142.Zarządzenie Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-04   do   2023-03-04
Data zarządzenia:   2020-03-02


143.Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


144.Zarządzenie Nr 127/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń wraz z urządzeniami w budynku znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-02
Na stronie biuletynu od:   2020-03-02   do   2023-03-02
Data zarządzenia:   2020-02-28


145.Zarządzenie Nr 126/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-28
Na stronie biuletynu od:   2020-02-28   do   2023-02-28
Data zarządzenia:   2020-02-27


146.Zarządzenie nr 125/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-28
Na stronie biuletynu od:   2020-02-28   do   2023-02-28
Data zarządzenia:   2020-02-27


147.Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


148.Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


149.Zarządzenie Nr 122/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


150.Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


151.Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-02-27


152.Zarządzenie Nr 119/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


153.Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Babina 13-13a w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


154.Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-25


155.Zarządzenie Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-25


156.Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-05
Na stronie biuletynu od:   2020-03-05   do   2023-03-05
Data zarządzenia:   2020-03-05


157.Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-24


158.Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-21


159.Zarządzenie Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


160.Zarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


<< Poprzednia  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 361 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 07:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl