Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 22
Liczba pozycji: 432


161.ZARZĄDZENIE Nr 281/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


162.Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


163. Zarządzenie Nr 279/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


164.Zarządzenie Nr 278/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


165. Zarządzenie Nr 277/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-277
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-277

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-26


166.Zarządzenie Nr 276/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Jodłowej nr 13 i ul. Jodłowej nr 15 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


167.Zarządzenie Nr 273/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


168.Zarządzenie Nr 272/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-26


169.Zarządzenie Nr 271/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


170.ZARZĄDZENIE NR 270/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-270
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-270

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-26


171.Zarządzenie Nr 269/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie sprostowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, uzgodnienia treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-269
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-269

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


172.Zarządzenie Nr 268/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


173.Zarządzenie Nr 267/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


174.ZARZĄDZENIE NR 266/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-266
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-266

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


175.Zarządzenie Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


176.Zarządzenie Nr 264/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-264
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-264

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


177.Zarządzenie Nr 263/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


178.Zarządzenie Nr 262/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-08
Na stronie biuletynu od:   2024-05-08   do   2027-05-08
Data zarządzenia:   2024-04-25


179.Zarządzenie Nr 261/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu ).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-04-29
Na stronie biuletynu od:   2024-04-29   do   2027-04-29
Data zarządzenia:   2024-04-25


180.Zarządzenie Nr 260/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-260
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-260

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-10
Na stronie biuletynu od:   2024-05-10   do   2027-05-10
Data zarządzenia:   2024-04-25


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 978 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl