Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 266


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 9 z 14
Liczba pozycji: 266


161.Zarządzenie Nr 110/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


162.Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


163.Zarządzenie Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


164.Zarządzenie Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


165.Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


166.Zarządzenie Nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt „Grad Zielone Dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-18


167.Zarządzenie Nr 103/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia szczegółowych obowiązków Członka Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-14


168.Zarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Data zarządzenia:   2020-02-14


169.Zarządzenie Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2020 ˗ Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-14


170.Zarządzenie Nr 100/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-13


171.Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Data zarządzenia:   2020-02-13


172.Zarządzenie Nr 98/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-13


173.Zarządzenie Nr 97/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-13


174.Zarządzenie Nr 96/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-13


175.Zarządzenie Nr 95/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020r. wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-13


176.Zarządzenie Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-12


177.Zarządzenie Nr 93/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-12


178.Zarządzenie Nr 92/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-13
Na stronie biuletynu od:   2020-02-13   do   2023-02-13
Data zarządzenia:   2020-02-12


179.Zarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku – łącznik hali lekkoatletycznej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-17
Na stronie biuletynu od:   2020-02-17   do   2023-02-17
Data zarządzenia:   2020-02-12


180.ZARZĄDZENIE NR 90/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-11


<< Poprzednia  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 375 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 07:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl