Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 403


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 21
Liczba pozycji: 403


41.Zarządzenie Nr 397/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-17
Na stronie biuletynu od:   2020-07-17   do   2023-07-17
Data zarządzenia:   2020-07-16


42.Zarządzenie Nr 396/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-396
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-396

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-17
Na stronie biuletynu od:   2020-07-17   do   2023-07-17
Data zarządzenia:   2020-07-15


43.Zarządzenie Nr 395/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Wschodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-17
Na stronie biuletynu od:   2020-07-17   do   2023-07-17
Data zarządzenia:   2020-07-15


44.Zarządzenie Nr 394/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko Sekretarza Miasta Kalisza w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-14
Na stronie biuletynu od:   2020-07-14   do   2023-07-14
Data zarządzenia:   2020-07-14


45.Zarządzenie Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drona dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-20
Na stronie biuletynu od:   2020-07-20   do   2023-07-20
Data zarządzenia:   2020-07-10


46.Zarządzenie Nr 392/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kalisz a Skarbem Państwa.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-10
Na stronie biuletynu od:   2020-07-10   do   2023-07-10
Data zarządzenia:   2020-07-10


47.Zarządzenie Nr 391/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-10
Na stronie biuletynu od:   2020-07-10   do   2023-07-10
Data zarządzenia:   2020-07-09


48.Zarządzenie Nr 390/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-10
Na stronie biuletynu od:   2020-07-10   do   2023-07-10
Data zarządzenia:   2020-07-09


49.Zarządzenie Nr 389/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-10
Na stronie biuletynu od:   2020-07-10   do   2023-07-10
Data zarządzenia:   2020-07-09


50.Zarządzenie Nr 388/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-10
Na stronie biuletynu od:   2020-07-10   do   2023-07-10
Data zarządzenia:   2020-07-09


51.Zarządzenie Nr 387/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-09


52.Zarządzenie Nr 386/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-08


53.Zarządzenie Nr 385/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-08


54.Zarządzenie Nr 384/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-14
Na stronie biuletynu od:   2020-07-14   do   2023-07-14
Data zarządzenia:   2020-07-07


55.Zarządzenie Nr 383/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka Nr 5 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-09
Na stronie biuletynu od:   2020-07-09   do   2023-07-09
Data zarządzenia:   2020-07-07


56.Zarządzenie Nr 382/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-07


57.Zarządzenie Nr 380/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


58.Zarządzenie Nr 379/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


59.Zarządzenie Nr 378/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


60.Zarządzenie Nr 377/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2020 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-06


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 078 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl