Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 22
Liczba pozycji: 432


41.Zarządzenie Nr 405/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-405
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-405

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-28


42.Zarządzenie Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-404
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-404

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-28


43.ZARZĄDZENIE NR 403/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-403
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-403

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-27


44.Zarządzenie Nr 402/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-402
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-402

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-27


45.Zarządzenie Nr 401/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Górnośląskiej 6 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-401
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-401

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-27


46.Zarządzenie Nr 400/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-400
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-400

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-27


47.Zarządzenie Nr 399/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-399
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-399

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-27


48.Zarządzenie Nr 398/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-398
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-398

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-27


49.ZARZĄDZENIE NR 397/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-397
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-397

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-06-26


50.Zarządzenie Nr 395/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-26


51.Zarządzenie Nr 394/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-26


52.Zarządzenie Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-25


53.Zarządzenie Nr 392/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej - zapewnienie usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-24


54.Zarządzenie Nr 391/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


55.Zarządzenie Nr 390/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


56.Zarządzenie Nr 389/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


57.Zarządzenie Nr 388/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


58.Zarządzenie Nr 387/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 58, w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


59.Zarządzenie Nr 386/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Jodłowej 13 i 15.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


60.Zarządzenie Nr 385/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 932 razy, aktualnie na stronie przebywa: 14 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl