Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 186


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 10
Liczba pozycji: 186


1.Zarządzenia Nr 195/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-24
Na stronie biuletynu od:   2023-03-24   do   2026-03-24
Data zarządzenia:   2023-03-22


2.Zarządzenie Nr 194/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


3.Zarządzenie Nr 193/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej – profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


4.Zarządzenie Nr 192/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


5.Zarządzenie Nr 191/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-22


6.Zarządzenie Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-21


7.Zarządzenie Nr 189/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-189
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-189

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-21


8.Zarządzenie Nr 188/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-188
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-188

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-20


9.Zarządzenie Nr 187/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-20


10.Zarządzenie Nr 186/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-20


11.Zarządzenie Nr 185/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-185
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-185

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-24
Na stronie biuletynu od:   2023-03-24   do   2026-03-24
Data zarządzenia:   2023-03-20


12.Zarządzenie Nr 184/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-21
Na stronie biuletynu od:   2023-03-21   do   2026-03-21
Data zarządzenia:   2023-03-20


13.Zarządzenie Nr 183/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-24
Na stronie biuletynu od:   2023-03-24   do   2026-03-24
Data zarządzenia:   2023-03-20


14.Zarządzenie Nr 182/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-21
Na stronie biuletynu od:   2023-03-21   do   2026-03-21
Data zarządzenia:   2023-03-20


15.Zarządzenie Nr 181/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-20
Na stronie biuletynu od:   2023-03-20   do   2026-03-20
Data zarządzenia:   2023-03-17


16.Zarządzenie Nr 180/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz 5 lokali niemieszkalnych – garaży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-21
Na stronie biuletynu od:   2023-03-21   do   2026-03-21
Data zarządzenia:   2023-03-17


17.Zarządzenie Nr 179/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-20
Na stronie biuletynu od:   2023-03-20   do   2026-03-20
Data zarządzenia:   2023-03-15


18.Zarządzenie Nr 178/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-16
Na stronie biuletynu od:   2023-03-16   do   2026-03-16
Data zarządzenia:   2023-03-15


19.Zarządzenie Nr 177/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-177
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-177

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-16
Na stronie biuletynu od:   2023-03-16   do   2026-03-16
Data zarządzenia:   2023-03-15


20.Zarządzenie Nr 176/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Biskupickiej 4, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-176
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-176

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-16
Na stronie biuletynu od:   2023-03-16   do   2026-03-16
Data zarządzenia:   2023-03-15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 663 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 17:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl