Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 22
Liczba pozycji: 432


121.Zarządzenie Nr 322/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-28
Na stronie biuletynu od:   2024-05-28   do   2027-05-28
Data zarządzenia:   2024-05-23


122.Zarządzenie Nr 321/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego, ustalenia regulaminu i powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-05-23


123.Zarządzenie Nr 320/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-28
Na stronie biuletynu od:   2024-05-28   do   2027-05-28
Data zarządzenia:   2024-05-23


124.Zarządzenie Nr 319/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-22


125.ZARZĄDZENIE NR 318/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-22


126.Zarządzenie nr 317/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza na lata 2024-2025
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-22


127.Zarządzenie nr 316/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-316
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-316

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-22


128.Zarządzenie Nr 315/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-21


129.Zarządzenie Nr 314/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-21


130.Zarządzenie Nr 313/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-21


131.Zarządzenie Nr 312/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez podatników ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-05-21


132.Zarządzenie Nr 311/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-21


133.Zarządzenie Nr 310/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów związanych z dokonaniem remontu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-05-21


134.Zarządzenie Nr 309/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora na realizację w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-21


135.Zarządzenie Nr 308/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


136.Zarządzenie Nr 307/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


137.Zarządzenie Nr 306/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-306
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-306

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-20


138.Zarządzenie Nr 305/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-305
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-305

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


139.Zarządzenie Nr 304/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ( garażu ).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-304
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-304

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


140.Zarządzenie nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-23
Na stronie biuletynu od:   2024-05-23   do   2027-05-23
Data zarządzenia:   2024-05-17


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 864 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 10:43   kontakt: agoral@um.kalisz.pl