Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 22
Liczba pozycji: 432


101.Zarządzenie Nr 343/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na Realizację pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-05


102.Zarządzenie Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-05-31


103.ZARZĄDZENIE NR 340/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-31


104.Zarządzenie Nr 339/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej - zapewnienie usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-31
Na stronie biuletynu od:   2024-05-31   do   2027-05-31
Data zarządzenia:   2024-05-31


105.Zarządzenie nr 338/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-338
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-338

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-05-29


106.Zarządzenie Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-05-29


107.Zarządzenie Nr 336/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-05-29


108. Zarządzenie Nr 335/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi oraz udziałami w samodzielnym lokalu niemieszkalnym, położonych w Kaliszu przy ul.Towarowej 2.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-29


109.Zarządzenie Nr 334/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-29


110.Zarządzenie Nr 333/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz terenu za bramką, znajdującego się na Stadionie Sportowym przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu, zarządzanym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-29


111.Zarządzenie Nr 332/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-05-28


112.Zarządzenie Nr 331/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników ruchomych majątku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-28


113.Zarządzenie Nr 330/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie użyczenia Radzie Osiedla Winiary sprzętu nagłaśniającego oraz namiotu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-28


114.Zarządzenie Nr 329/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-27


115.Zarządzenie Nr 328/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-04
Na stronie biuletynu od:   2024-06-04   do   2027-06-04
Data zarządzenia:   2024-05-27


116.ZARZĄDZENIE NR 327/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-24


117. Zarządzenie Nr 326/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-05-24


118.Zarządzenie Nr 325/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-05-24


119.Zarządzenie Nr 324/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-29
Na stronie biuletynu od:   2024-05-29   do   2027-05-29
Data zarządzenia:   2024-05-24


120.Zarządzenie Nr 323/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-05-28
Na stronie biuletynu od:   2024-05-28   do   2027-05-28
Data zarządzenia:   2024-05-24


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 063 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl