Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 266


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 14
Liczba pozycji: 266


101.Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-173
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-173

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-26
Na stronie biuletynu od:   2020-03-26   do   2023-03-26
Data zarządzenia:   2020-03-26


102.Zarządzenie Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-25
Na stronie biuletynu od:   2020-03-25   do   2023-03-25
Data zarządzenia:   2020-03-25


103.Zarządzenie Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020r. w sprawie odstąpienia od waloryzacji i aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów w tym również gruntów na cele handlowe na terenach targowisk miejskich oraz najmu lokali użytkowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-23


104.ZARZĄDZENIE NR 170/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-25
Na stronie biuletynu od:   2020-03-25   do   2023-03-25
Data zarządzenia:   2020-03-23


105.Zarządzenie Nr 169/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-23


106.Zarządzenie Nr 168/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2020-03-23
Na stronie biuletynu od:   2020-03-23   do   2023-03-23
Data zarządzenia:   2020-03-20


107.Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


108.Zarządzenie Nr 166/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


109.Zarządzenie Nr 165/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


110.Zarządzenie Nr 164/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-164
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-164

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


111.Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-20


112.Zarządzenie Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


113.ZARZĄDZENIE NR 161/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


114.Zarządzenie Nr 159/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-159
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-159

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-17


115.Zarządzenie Nr 158/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-158
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-158

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-17


116.Zarządzenie Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-157
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-157

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-17


117.Zarządzenie Nr 156/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-156
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-156

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-16


118.Zarządzenie Nr 155/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-13


119.Zarządzenie Nr 154/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-154
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-154

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-17
Na stronie biuletynu od:   2020-03-17   do   2023-03-17
Data zarządzenia:   2020-03-13


120.Zarządzenie Nr 152/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-152
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-152

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2023-03-16
Data zarządzenia:   2020-03-13


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 437 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 09:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl