Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 22
Liczba pozycji: 432


81.Zarządzenie Nr 363/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


82.Zarządzenie Nr 362/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


83.Zarządzenie Nr 361/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na Realizację pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


84.Zarządzenie Nr 360/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-13


85.Zarządzenie Nr 359/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-13


86.Zarządzenie Nr 358/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania i ustalenia wysokości Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-12


87.Zarządzenie Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-12


88.Zarządzenie Nr 356/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-12


89.Zarządzenie Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-11


90.ZARZĄDZENIE NR 354/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-354
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-354

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-10


91.Zarządzenie Nr 353/2024 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia na użyczenie Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kalisz Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Kaliszu ul. Legionów 42 5 sztuk żaglówek klasy OPTYMIST wraz z wyposażeniem zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-07


92.Zarządzenie Nr 352/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


93.Zarządzenie Nr 351/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


94.Zarządzenie Nr 350/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza oraz powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania zabudowaną nieruchomością wraz z przekazaniem na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-07


95.Zarządzenie Nr 349/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza, wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem oraz powołania Zespołu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-05


96.Zarządzenie Nr 348/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem Majątek Web Premium oraz powołania Zespołu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-14
Na stronie biuletynu od:   2024-06-14   do   2027-06-14
Data zarządzenia:   2024-06-05


97. Zarządzenie Nr 347/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-05


98.Zarządzenie Nr 346/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-346
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-346

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-05


99.Zarządzenie Nr 345/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza w 2024 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-05


100.Zarządzenie Nr 344/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-12
Na stronie biuletynu od:   2024-06-12   do   2027-06-12
Data zarządzenia:   2024-06-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 974 018 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 12:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl