Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 175


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 9
Liczba pozycji: 175


61.Zarządzenie Nr 119/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


62.Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Babina 13-13a w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


63.Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-25


64.Zarządzenie Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-25


65.Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-05
Na stronie biuletynu od:   2020-03-05   do   2023-03-05
Data zarządzenia:   2020-03-05


66.Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-24


67.Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-21


68.Zarządzenie Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


69.Zarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


70.Zarządzenie Nr 110/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


71.Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


72.Zarządzenie Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


73.Zarządzenie Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


74.Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-24
Na stronie biuletynu od:   2020-02-24   do   2023-02-24
Data zarządzenia:   2020-02-20


75.Zarządzenie Nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt „Grad Zielone Dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-25
Na stronie biuletynu od:   2020-02-25   do   2023-02-25
Data zarządzenia:   2020-02-18


76.Zarządzenie Nr 103/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia szczegółowych obowiązków Członka Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-14


77.Zarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Data zarządzenia:   2020-02-14


78.Zarządzenie Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2020 ˗ Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-19
Na stronie biuletynu od:   2020-02-19   do   2023-02-19
Data zarządzenia:   2020-02-14


79.Zarządzenie Nr 100/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-14
Na stronie biuletynu od:   2020-02-14   do   2023-02-14
Data zarządzenia:   2020-02-13


80.Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Data zarządzenia:   2020-02-13


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 147 434 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 kwiecień 2020 o godz. 13:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl