Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 22
Liczba pozycji: 432


61.Zarządzenie Nr 384/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


62.Zarządzenie Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji znajdujących się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 i ul. Wyszyńskiego 22-24
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-20


63.Zarządzenie Nr 382/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


64.Zarządzenie Nr 381/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


65.Zarządzenie Nr 380/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-20


66.Zarządzenie Nr 378/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-20


67.Zarządzenie Nr 377/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


68.Zarządzenie Nr 376/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-19


69.Zarządzenie Nr 375/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


70.Zarządzenie Nr 374/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-19


71.Zarządzenie Nr 373/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


72.Zarządzenie Nr 372/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2024-2028 .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


73.Zarządzenie Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia do zasobu Miasta Kalisza udziału 4/288 części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


74.Zarządzenie Nr 370/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


75. Zarządzenie Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-17


76.Zarządzenie Nr 368/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w drodze przetargu publicznego ograniczonego, lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisz, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-17


77.Zarządzenie Nr 367/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 10d na rzecz użytkownika wieczystego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


78.Zarządzenie Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


79.Zarządzenie Nr 365/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-14


80.Zarządzenie Nr 364/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-18
Na stronie biuletynu od:   2024-06-18   do   2027-06-18
Data zarządzenia:   2024-06-14


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 993 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl