Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 266


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 14
Liczba pozycji: 266


41.Zarządzenie Nr 244/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fromborskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-244
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-244

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-19


42.Zarządzenie Nr 243/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-243
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-243

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-18


43.Zarządzenie Nr 242/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-242
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-242

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-22
Na stronie biuletynu od:   2020-05-22   do   2023-05-22
Data zarządzenia:   2020-05-18


44.Zarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-18


45.Zarządzenie Nr 239/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na rzecz GRM Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rowerów wodnych wraz z akcesoriami
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-20
Na stronie biuletynu od:   2020-05-20   do   2023-05-20
Data zarządzenia:   2020-05-15


46.Zarządzenie Nr 238/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do nich prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-238
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-238

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-15
Na stronie biuletynu od:   2020-05-15   do   2023-05-15
Data zarządzenia:   2020-05-15


47.Zarządzenie Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Kalisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-15
Na stronie biuletynu od:   2020-05-15   do   2023-05-15
Data zarządzenia:   2020-05-15


48.Zarządzenie Nr 236/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-14
Na stronie biuletynu od:   2020-05-14   do   2023-05-14
Data zarządzenia:   2020-05-14


49.Zarządzenie nr 234/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu pozostałych środków trwałych i przekazania ich jednostce organizacyjnej Miasta.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-12
Na stronie biuletynu od:   2020-05-12   do   2023-05-12
Data zarządzenia:   2020-05-12


50.Zarządzenie Nr 231/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-11
Na stronie biuletynu od:   2020-05-11   do   2023-05-11
Data zarządzenia:   2020-05-11


51.Zarządzenie Nr 230/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-11
Na stronie biuletynu od:   2020-05-11   do   2023-05-11
Data zarządzenia:   2020-05-08


52.Zarządzenie Nr 228/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-08
Na stronie biuletynu od:   2020-05-08   do   2023-05-08
Data zarządzenia:   2020-05-08


53.ZARZĄDZENIE NR 227/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-227
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-227

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-11
Na stronie biuletynu od:   2020-05-11   do   2023-05-11
Data zarządzenia:   2020-05-07


54.Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-08
Na stronie biuletynu od:   2020-05-08   do   2023-05-08
Data zarządzenia:   2020-05-07


55.Zarządzenie Nr 225/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-225
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-225

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-07
Na stronie biuletynu od:   2020-05-07   do   2023-05-07
Data zarządzenia:   2020-05-06


56.Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-07
Na stronie biuletynu od:   2020-05-07   do   2023-05-07
Data zarządzenia:   2020-05-06


57.Zarządzenie Nr 223/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-223
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-223

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-06
Na stronie biuletynu od:   2020-05-06   do   2023-05-06
Data zarządzenia:   2020-05-06


58.Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-07
Na stronie biuletynu od:   2020-05-07   do   2023-05-07
Data zarządzenia:   2020-05-05


59.Zarządzenie Nr 221/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-221
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-221

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-05
Na stronie biuletynu od:   2020-05-05   do   2023-05-05
Data zarządzenia:   2020-05-04


60.ZARZĄDZENIE NR 220/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-220
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-220

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-05-05
Na stronie biuletynu od:   2020-05-05   do   2023-05-05
Data zarządzenia:   2020-05-04


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 437 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 09:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl