Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 358


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 18
Liczba pozycji: 358


21.Zarządzenie Nr 372/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Żelaznej 11 w Kaliszu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-02


22.Zarządzenie Nr 371/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


23.Zarządzenie Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


24.Zarządzenie Nr 369/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


25.ZARZĄDZENIE NR 368/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-07
Na stronie biuletynu od:   2020-07-07   do   2023-07-07
Data zarządzenia:   2020-07-02


26.Zarządzenie Nr 367/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-03
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


27.Zarządzenie Nr 366/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-02
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


28.Zarządzenie Nr 365/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza 2020 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-02
Na stronie biuletynu od:   2020-07-02   do   2023-07-02
Data zarządzenia:   2020-07-02


29.Zarządzenie Nr 363/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-30


30.Zarządzenie Nr 362/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-30


31.Zarządzenie Nr 361/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-30


32.Zarządzenie Nr 360/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-30


33.ZARZĄDZENIE NR 359/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-30


34.Zarządzenie Nr 358/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektu zarządzanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-30
Na stronie biuletynu od:   2020-06-30   do   2023-06-30
Data zarządzenia:   2020-06-30


35.Zarządzenie Nr 357/2020 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z boiska w Hali Wysokiej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-30
Na stronie biuletynu od:   2020-06-30   do   2023-06-30
Data zarządzenia:   2020-06-30


36.ZARZĄDZENIE NR 356/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-30
Na stronie biuletynu od:   2020-06-30   do   2023-06-30
Data zarządzenia:   2020-06-29


37.Zarządzenie Nr 355/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-26


38.Zarządzenie Nr 354/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-354
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-354

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-07-01
Na stronie biuletynu od:   2020-07-01   do   2023-07-01
Data zarządzenia:   2020-06-26


39.Zarządzenie Nr 348/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-26
Na stronie biuletynu od:   2020-06-26   do   2023-06-26
Data zarządzenia:   2020-06-25


40.Zarządzenie Nr 347/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-30
Na stronie biuletynu od:   2020-06-30   do   2023-06-30
Data zarządzenia:   2020-06-25


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 211 695 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 14 lipiec 2020 o godz. 20:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl