Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:

Liczba: 0
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 746
2021
Liczba: 779
2022
Liczba: 796
2023
Liczba: 778
2024
Liczba: 432


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 22
Liczba pozycji: 432


21.Zarządzenie Nr 425/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 25a, w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-11


22.Zarządzenie Nr 424/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-10


23.ZARZĄDZENIE Nr 423/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-09


24.Zarządzenie Nr 422/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 5 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-09


25.Zarządzenie Nr 421/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-08


26.Zarządzenie Nr 420/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-420
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-420

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-08


27.Zarządzenie Nr 419/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-419
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-419

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-05


28.Zarządzenie Nr 418/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-05


29.ZARZĄDZENIE NR 417/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-05
Na stronie biuletynu od:   2024-07-05   do   2027-07-05
Data zarządzenia:   2024-07-04


30.Zarządzenie Nr 416/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


31.Zarządzenie Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


32.Zarządzenie Nr 414/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-05
Na stronie biuletynu od:   2024-07-05   do   2027-07-05
Data zarządzenia:   2024-07-03


33.Zarządzenie Nr 413/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali lekkoatletycznej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na rzecz Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-413
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-413

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-25
Na stronie biuletynu od:   2024-07-25   do   2027-07-25
Data zarządzenia:   2024-07-03


34.Zarządzenie Nr 412/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu w rejonie Szlaku Bursztynowego, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


35.Zarządzenie Nr 411/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu na kadencję w latach 2022-2026
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-411
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-411

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-05
Na stronie biuletynu od:   2024-07-05   do   2027-07-05
Data zarządzenia:   2024-07-03


36.Zarządzenie Nr 410/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-410
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-410

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-07-02


37.Zarządzenie Nr 409/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-409
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-409

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-07-01


38.Zarządzenie Nr 408/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-408
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-408

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-28


39. Zarządzenie Nr 407/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-407
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-407

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-28


40.Zarządzenie Nr 406/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-406
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-406

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-02
Na stronie biuletynu od:   2024-07-02   do   2027-07-02
Data zarządzenia:   2024-06-28


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 885 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 11:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl