Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 266


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 14
Liczba pozycji: 266


1.Zarządzenie Nr 291/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-04


2.Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2020r zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-04


3.Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-04


4.Zarządzenie Nr 288/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-04


5.Zarządzenie Nr 287/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-287
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-287

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-03


6.Zarządzenie Nr 285/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


7.Zarządzenie Nr 284/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


8.Zarządzenie Nr 283/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


9.Zarządzenie Nr 282/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-282
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-282

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


10.Zarządzenie Nr 281/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


11.Zarządzenie Nr 280/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 24, 26 i 28 do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-02


12.Zarządzenie Nr 278/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-06-01


13.Zarządzenie Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-277
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-277

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-06-01


14.Zarządzenie Nr 276/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-06-01


15.Zarządzenie Nr 275/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-275
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-275

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-02
Na stronie biuletynu od:   2020-06-02   do   2023-06-02
Data zarządzenia:   2020-06-01


16.Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-274
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-274

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


17.Zarządzenie Nr 273/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Al.Wojska Polskiego 34
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


18.Zarządzenie Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


19.Zarządzenie Nr 271/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


20.Zarządzenie Nr 268/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2023-06-04
Data zarządzenia:   2020-06-01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 181 383 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 05 czerwiec 2020 o godz. 08:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl