Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zarządzenia Prezydenta Miasta Archiwum z roku:
2007
Liczba: 3
2008
Liczba: 335
2009
Liczba: 453
2010
Liczba: 470
2011
Liczba: 571
2012
Liczba: 551
2013
Liczba: 571
2014
Liczba: 593
2015
Liczba: 629
2016
Liczba: 720
2017
Liczba: 778
2018
Liczba: 794
2019
Liczba: 717
2020
Liczba: 744
2021
Liczba: 123


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 7
Liczba pozycji: 123


1.Zarządzenie Nr 127/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z odrębnym od gruntu prawem własności posadowionych na gruncie budynków, położonego przy ul. Wał Piastowski 120 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-25
Na stronie biuletynu od:   2021-02-25   do   2024-02-25
Data zarządzenia:   2021-02-25


2.Zarządzenie Nr 126/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-25
Na stronie biuletynu od:   2021-02-25   do   2024-02-25
Data zarządzenia:   2021-02-25


3.Zarządzenie Nr 125/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


4.Zarządzenie Nr 124/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


5.Zarządzenie Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy Wał Piastowski 4 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


6.Zarządzenie Nr 121/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


7.Zarządzenie Nr 120/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej Miasta Kalisza – Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


8.Zarządzenie Nr 119/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2021 – 2022.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-25
Na stronie biuletynu od:   2021-02-25   do   2024-02-25
Data zarządzenia:   2021-02-24


9.Zarządzenie Nr 118/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2020 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


10.Zarządzenie Nr 117/2021. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-24


11.Zarządzenie Nr 116/2021 Prezydenta Miast Kalisza z dnia 23 lutego 2021r. W sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185, do oddania w najem na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod działalność świadczenia usług pogrzebowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-116
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-116

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-23


12.Zarządzenie Nr 115/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-24
Na stronie biuletynu od:   2021-02-24   do   2024-02-24
Data zarządzenia:   2021-02-22


13.Zarządzenie Nr 114/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


14.Zarządzenie Nr 113/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


15.Zarządzenie Nr 112/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


16.Zarządzenie Nr 111/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


17.Zarządzenie Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


18.Zarządzenie Nr 109/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


19.Zarządzenie Nr 108/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


20.Zarządzenie Nr 107/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu w 2021 „ Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-19
Na stronie biuletynu od:   2021-02-19   do   2024-02-19
Data zarządzenia:   2021-02-19


1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 451 167 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 28 luty 2021 o godz. 13:56   kontakt: agoral@um.kalisz.pl