Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Przebudowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797111

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0041.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 144 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 28a, zapisanej w Kw nr KZ1A/00041584/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 064 Rypinek jako działka nr 34/1 o pow. 0.2126 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797112

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0030.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 6 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00002925/2, położonej przy w Kaliszu przy ul. Stare Miasto 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 064 Rypinek jako działka nr 11 o pow. 0.0747 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797113

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Pilas   Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0031.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 5 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00023679/5, położonej w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 19, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 047 Rypinek jako działka nr 17/6 o pow. 0.1591 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797114

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Pilas   Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0032.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 396 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kaliszu przy ul. Rajskowskiej 118, zapisanej w Kw nr KZ1A/00042804/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 150 Rajsków jako działka nr 89 o pow. 0.3403 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797115

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Pilas   Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0035.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 176 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kaliszu przy ul. Rajskowskiej 120, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 150 Rajsków jako działka nr 88 o pow. 0.1561 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797116

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Pilas   Data wytworzenia:   14-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   02-07-2019
Na podstawie:   WGM.6821.0036.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz Lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - Łazienna 11
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797118

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   19-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   10-07-2019
Na podstawie:   WGM.7125.01.0005.2019.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 18, przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797072

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   04-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-06-2019
Na stronie biuletynu od:   12-06-2019    do   11-06-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - ul. Serbinowska
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797017

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   03-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-06-2019
Na stronie biuletynu od:   05-06-2019    do   26-06-2019
Na podstawie:   WGM.7126.0014.2017.RS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kalisza położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796938

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   26-06-2019
Na podstawie:   WGM.6840.01.0022.2015.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości ul. Szczypionicka i ul. Radosna
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796930

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   29-05-2019    do   03-07-2019
Na podstawie:   WGM.MH.722410-0033/10
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Dzierżawa punktów handlowych przy Cmentarzu Komunalnym
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795969

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Renata Jaśkiewicz-Witoń   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-12-2018
Na stronie biuletynu od:   06-12-2018    do   17-12-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 981 058 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 20 czerwiec 2019 o godz. 15:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl