Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa w udziale 2587/10000 części i Kalisza - Miasta na prawach powiatu w udziale 7413/10000 części, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 067 Czaszki jako: - działka nr 18/8 o pow. 0,0475 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00064712/8; położona w Kaliszu przy ul. A. Kordeckiego; - działka nr 18/9 o pow. 0,2851 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00046960/9; położona w Kaliszu przy ul. A. Kordeckiego 19; przeznaczonych do użyczenia na działalność statutową placówek opiekuńczo-wychowawczych w udziale 2587/10000 części,

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798801
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   03-04-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-04-2020
Na stronie biuletynu od:   06-04-2020    do   27-04-2020
Na podstawie:   WGM.6850.03.0001.2020.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa poł. w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, w obr. 046 Rypinek oznaczonej jako działka nr 55 o pow. 0,3074m2 przeznaczonej do użyczenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798784
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   30-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-04-2020
Na stronie biuletynu od:   01-04-2020    do   22-04-2020
Na podstawie:   WGM.6850.03.0001.2019.AA WGM.6850.03.0002.2019.AA WGM.6850.03.0003.2019.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kalisza położonych w Kaliszu przy ul. Księżnej Jolanty 20, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza w obrębie geodezyjnym 114 Rypinek

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798765
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   23-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2020
Na stronie biuletynu od:   25-03-2020    do   11-05-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0001.2020.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych, położonych w Kaliszu w obrębie 137 Majków, stanowiących własność Miasta Kalisza

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798766
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   23-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2020
Na stronie biuletynu od:   25-03-2020    do   06-05-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0034.2012.KŻ WGM.6840.01.0035.2012.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, na cel publiczny jakim jest utrzymywanie pomieszczeń dla uczelni publicznej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798734
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   16-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-03-2020
Na stronie biuletynu od:   18-03-2020    do   07-04-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja o zmianie terminu przetargu ograniczonego, na oddanie w dzierżawę części gruntu poł. w Kaliszu przy Głównym Rynku z przeznaczeniem pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798733
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   17-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2020
Na stronie biuletynu od:   18-03-2020    do   14-04-2020
Na podstawie:   WGM.6845.01.0016.2020.AM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798732
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   17-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-03-2020
Na stronie biuletynu od:   18-03-2020    do   08-04-2020
Na podstawie:   WGM.6845.01.0029.2020.PP WGM.6845.01.0011.2013.PP WGM.6845.01.0030.2020.AM WGM.6845.01.0009.2020.AM WGM.6845.02.0001.2020.AM WGM.6845.01.0015.2018.AM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 145 952 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 07 kwiecień 2020 o godz. 21:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl