Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806260
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-12-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-12-2023
Na stronie biuletynu od:   06-12-2023    do   27-12-2023
Na podstawie:   WGM.6845.01.0074.2023.MPs WGM.6845.01.0113.2021.MPs WGM.6845.01.0055.2019.MPs WGM.6845.01.0080.2022.MPs WGM.6845.01.0007.2021.MPs
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Kaliszu przy ul. Staszica 28/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806261
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-12-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-12-2023
Na stronie biuletynu od:   06-12-2023    do   27-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0032.2023.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze VI przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 23, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806211
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   27-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-11-2023
Na stronie biuletynu od:   29-11-2023    do   10-01-2024
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Podanie do publicznej informacji odnośnie do wykazu dotyczącego nieruchomości przy ul. Łódzkiej przeznaczonej do dzierżawy.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806212
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-11-2023
Na stronie biuletynu od:   28-11-2023    do   19-12-2023
Na podstawie:   WGM.6845.03.0009.2023.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg ograniczony na najem następujących lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, będących w zarządzie tutejszego Zakładu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806179
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marzena Wojterska   Data wytworzenia:   22-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-11-2023
Na stronie biuletynu od:   23-11-2023    do   14-12-2023
Na podstawie:   DZ.404.6.2023.MJU
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – ul. Gustawa Arnolda Fibigera 1

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806176
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   17-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-11-2023
Na stronie biuletynu od:   22-11-2023    do   13-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0038.2023.AW
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – ul. Stawiszyńska 17 i ul. Garncarska 2.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806216
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   17-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-11-2023
Na stronie biuletynu od:   22-11-2023    do   13-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0035.2023.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz.344 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej: Kalisz, ul. Mostowa KZ1A/00080814/1, Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów: obręb 036 Śródmieście II, część działki 9/1

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806154
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Krzysztof Gałka - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu   Data wytworzenia:   16-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   16-11-2023
Na stronie biuletynu od:   16-11-2023    do   07-12-2023
Na podstawie:   WU.423.67.1.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806157
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krzysztof Gałka   Data wytworzenia:   14-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-11-2023
Na stronie biuletynu od:   16-11-2023    do   07-12-2023
Na podstawie:   WU.423.67.1.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Ogłoszenie i informacja dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski oznaczonej w obrębie 115 Rypinek numerem działki 6/21 o pow. 0,0336 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową oznaczonej jako działka nr 6/17.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806152
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   02-11-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-11-2023
Na stronie biuletynu od:   15-11-2023    do   19-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0013.2023.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Ogłoszenie i informacja dotyczące sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej nr 4, 6, 8 i 10.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806114
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   31-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-11-2023
Na stronie biuletynu od:   08-11-2023    do   13-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0003.2016.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 4-8a.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805976
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-10-2023
Na stronie biuletynu od:   11-10-2023    do   14-12-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0039.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Informacja Prezydenta Miasta Kalisza o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805818
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   01-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-09-2023
Na stronie biuletynu od:   06-09-2023    do   12-09-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0015.2019.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul.Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805486
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-06-2023
Na stronie biuletynu od:   27-06-2023    do   03-07-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0015.2019.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Informacja o wyniku pierwszego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ulicy Sławomira Czerwińskiego (dotychczasowa nazwa ul. Kątna).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805485
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-06-2023
Na stronie biuletynu od:   28-06-2023    do   05-07-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0007.2021.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804003
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   21-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-09-2022
Na stronie biuletynu od:   26-09-2022    do   03-10-2025
Na podstawie:   WGM.6840.01.0021.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 409 011 razy, aktualnie na stronie przebywa: 9 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 04:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl