Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Kaliszu przy ul.Nowy Rynek 10 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801954
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   07-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-10-2021
Na stronie biuletynu od:   20-10-2021    do   10-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0042.2020.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w Kaliszu przy ul.Prastarej Nr 21 i Nr 27 na uzupełnienie nieruchomości przyległych.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801953
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-10-2021
Na stronie biuletynu od:   20-10-2021    do   10-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0020.2018.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie o przetargu pisemnym, ograniczonym na najem na czas oznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 16m2 przyległych do Sali Biura Obsługi Interesanta budynku „B” Urzędu Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a. Termin składania ofert: 26.10.2021r. godz. 11:00 Otwarcie ofert: 26.10.2021r. o godzinie 11:15 w sali nr 36 w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza przy Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801951
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   18-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-10-2021
Na stronie biuletynu od:   19-10-2021    do   26-10-2021
Na podstawie:   WAG.2501.0004.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja o wyniku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Weneckiej 2, 4, 6, 8, 10

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801942
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   14-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-10-2021
Na stronie biuletynu od:   20-10-2021    do   27-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0003.2016.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.ogłoszenie dot. sprzedaży na własność udziału 2/4 części nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w Kaliszu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza, jako działka nr 4/18, o powierzchni 0,0650 ha w obrębie 100 Zagorzynek, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00075639/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, jako własność Skarbu Państwa.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801933
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-10-2021
Na stronie biuletynu od:   18-10-2021    do   18-11-2021
Na podstawie:   WGM.6824.03.0001.2020.MS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kalisza położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   04-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-10-2021
Na stronie biuletynu od:   13-10-2021    do   16-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0003.2016.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ul. Wspólna

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801917
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-10-2021
Na stronie biuletynu od:   13-10-2021    do   03-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0022.2021.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Prezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 585/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4.10.2021r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Wspólnej w drodze bezprzetargowej.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801856
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   07-10-2021
Na stronie biuletynu od:   13-10-2021    do   03-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0022.2021.KŻ D2021.09.02391
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony n a sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Kalisza położonych w Kaliszu przy: ul. Weneckiej 12, ul. Weneckiej 14, ul. Weneckiej 16. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pokój nr 36, I piętro, w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 10 00

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801857
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   07-10-2021
Na stronie biuletynu od:   13-10-2021    do   16-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0003.2016.KŻ D2021.09.03604
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Żwirowej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza jako działki nr 121/1 oraz 123/1 w obrębie 059 Rajsków, o łącznej pow. 0,0732 ha, zapisanej w księdze wieczystej o numerze KZ1A/00048341/8, jako własność Miasta Kalisza, przeznaczonej na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801851
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   06-10-2021
Na stronie biuletynu od:   06-10-2021    do   05-11-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0035.2020.MJ D2021.09.02818
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801831
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor ZDM w Kaliszu - Krzysztof Gałka   Data wytworzenia:   30-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   30-09-2021
Na stronie biuletynu od:   30-09-2021    do   21-10-2021
Na podstawie:   WU.423.84.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801823
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   29-09-2021
Na stronie biuletynu od:   29-09-2021    do   20-10-2021
Na podstawie:   WGM.7125.01.0001.2021.JM D2021.09.02204
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801822
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   29-09-2021
Na stronie biuletynu od:   29-09-2021    do   20-10-2021
Na podstawie:   WGM.6845.01.0086.2021.AM D2021.09.02144
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu, Główny Rynek 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801821
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   29-09-2021
Na stronie biuletynu od:   29-09-2021    do   20-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0046.2020.RS D2021.09.02244
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez Miasto Kalisz w drodze umowy zamiany. - ul. Wrzosowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801802
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   23-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-09-2021
Na stronie biuletynu od:   29-09-2021    do   20-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0026.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. A. Asnyka 46 i ul.Polnej 30 w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801773
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   15-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-09-2021
Na stronie biuletynu od:   22-09-2021    do   26-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0029.2016.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży, po obniżonej cenie, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Górnośląskiej 19, wraz z udziałem 1227/10000 części w nieruchomości wspólnej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801774
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   13-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-09-2021
Na stronie biuletynu od:   22-09-2021    do   22-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0002.2019.MJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy Czarna Droga 13 i 15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801757
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastpowski   Data wytworzenia:   10-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-09-2021
Na stronie biuletynu od:   15-09-2021    do   20-10-2021
Na podstawie:   WGM.6840.01.0011.2019.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 649 087 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 20 października 2021 o godz. 21:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl