Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799828
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-10-2020
Na stronie biuletynu od:   21-10-2020    do   10-11-2020
Na podstawie:   WGM.6850.01.0001.2020.AM; WGM.6845.01.0066.2017.AM; WGM.6845.01.0004.2019.AM; WGM.6845.01.0098.2019.AM;
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka 30

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799829
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   15-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-10-2020
Na stronie biuletynu od:   21-10-2020    do   24-11-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0035.2018.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości poł. przy ul.Malborskiej 12 i ul.Łomżyńskiej 1 i 3 w Kaliszu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799802
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   08-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-10-2020
Na stronie biuletynu od:   14-10-2020    do   18-11-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0027.2020.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży Bizantyjska Starożytna

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799761
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-10-2020
Na stronie biuletynu od:   07-10-2020    do   28-10-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0039.2017.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799762
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-10-2020
Na stronie biuletynu od:   07-10-2020    do   28-10-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0026.2019.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799763
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-10-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-10-2020
Na stronie biuletynu od:   07-10-2020    do   28-10-2020
Na podstawie:   WGM.7125.01.0002.2020.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799696
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-09-2020
Na stronie biuletynu od:   25-09-2020    do   28-10-2020
Na podstawie:   WGM.6840.01.0013.2020.MJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Starosta Kaliski zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kaliszu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza jako działka nr: 344/2 o pow. 0,0772 ha, 344/3 o pow. 0,0695 ha, 519 o pow. 0,4367 ha, w obrębie 160 Dobrzec, działki nr 307 o pow. 0,0769 ha, w obrębie 75-1 Dobrzec oraz o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału działki nr 307.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799503
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krzysztof Nosal   Data wytworzenia:   21-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-08-2020
Na stronie biuletynu od:   24-08-2020    do   26-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 350 525 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 25 październik 2020 o godz. 03:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl