Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wykaz udziału w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Jana Kochanowskiego 8
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796768

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-17
Na stronie biuletynu od:   2019-04-17   do   2019-05-08
Na podstawie:   WGM.6840.01.0002.2016.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 176 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kaliszu, przy ul. Rajskowskiej 120, obręb 150 Rajsków, oznaczonej jako działka nr 88 o pow. 0.1561 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796741

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0036.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 6 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00002925/2, położonej przy w Kaliszu, przy ul. Stare Miasto 21, obręb 064 Rypinek, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 0.0747 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796742

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0031.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 396 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00042804/0, położonej w Kaliszu, przy ul. Rajskowskiej 118, obręb 150 Rajsków, oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0.3403 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum–Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796743

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0035.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 144 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00041584/4, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 28a, obręb 064 Rypinek, oznaczonej jako działka nr 34/1 o pow. 0.2126 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796744

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0030.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 288 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00017936/0, położonej w Kaliszu przy ul. Rajskowskiej 104, obręb 150 Rajsków, oznaczonej jako działka nr 96/1 o pow. 0,3600 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796745

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0034.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 1031 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00001929/3, położonej w Kaliszu przy ul. Stare Miasto 11, obręb 064 Rypinek, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0.6565 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796746

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-08
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0002.2018.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 5 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00023679/5, położonej w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 19, obręb 047 Rypinek, oznaczonej jako działka nr 17/6 o pow. 0.1591 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796747

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0032.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia na rzecz Energi – Operatora S.A. w Gdańsku sposobu korzystania z części nieruchomości (pow. 312 m2) o nieuregulowanym stanie prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00020150/0, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 22, obręb 064 Rypinek, oznaczonej jako działka nr 26 o pow. 0.6951 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796748

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-12
Na stronie biuletynu od:   2019-04-12   do   2019-06-12
Na podstawie:   WGM.6821.0032.2017.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym, na oddanie w dzierżawę części gruntu położonego w Kaliszu przy Głównym Rynku z przeznaczeniem pod lokalizację ogródka gastronomicznego,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796708

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-10
Na stronie biuletynu od:   2019-04-10   do   2019-04-23
Na podstawie:   WGM.6845.01.0009.2019.AM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kaliszu przy ul. 3 Maja 21 oznaczonej w obrębie 016 numerem działki 89.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796679

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-02
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2019-04-24
Na podstawie:   WGM.6840.01.0049.2018.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Widok 18, oznaczonej jako działka nr 87 o powierzchni 341 m2
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796680

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-02
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2019-05-15
Na podstawie:   WGM.6840.01.0049.2018.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796681

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-02
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2019-04-24
Na podstawie:   WGM.7125.01.0005.2019.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796682

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-04-02
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-03
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2019-04-24
Na podstawie:   WGM.MB.722430-0057/09
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796638

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   2019-03-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-27
Na stronie biuletynu od:   2019-04-03   do   2019-04-24
Na podstawie:   WGM.6840.01.0043.2018.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży udziału w wielkości 64/768 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 9, stanowiącego własność Miasta Kalisza.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796593

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Justyna Jędrusik   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-20
Na stronie biuletynu od:   2019-03-20   do   2019-04-24
Na podstawie:   WGM.7126.0001.2017.JJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Dzierżawa punktów handlowych przy Cmentarzu Komunalnym
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795969

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Renata Jaśkiewicz-Witoń   Data wytworzenia:   2018-12-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-06
Na stronie biuletynu od:   2018-12-06   do   2021-12-17
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 943 857 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 21 kwiecień 2019 o godz. 18:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl