Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Budowa kabla światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 a Głównym Rynkiem 20 w kanalizacji kablowej należącej do Orange Polska S.A.

 
Termin składania ofert: 17-09-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17-09-2021 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: Pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801719
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Joanna Kusz   Data wprowadzenia:   09-09-2021
Na stronie biuletynu od:   09-09-2021    do   07-10-2021
Na podstawie:   WAG.2710.0163.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.wykonanie usługi wycięcia 6 sztuk dziko rosnących jesionów oraz wyrośniętych krzewów w obrębie pni tych drzew

 
Termin składania ofert: 09-09-2021 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 09-09-2021 godz. 13:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801678
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Renata Jaśkiewicz-Witoń   Data wytworzenia:   02-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-09-2021
Na stronie biuletynu od:   02-09-2021    do   02-11-2021
Na podstawie:   BCK.2710.85.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.„Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych” na potrzeby projektu „ECO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

 
Termin składania ofert: 23-08-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-08-2021 godz. 10:20
Miejsce otwarcia ofert: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ratusz, Główny Rynek 20, I piętro, pok. 34

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801553
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Grabowska Anna   Data wprowadzenia:   13-08-2021
Na stronie biuletynu od:   13-08-2021    do   15-10-2021
Na podstawie:   WGOŚ.2710.0218.2021 D2021.08.00684
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku

 
Termin składania ofert: 31-08-2021 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 31-08-2021 godz. 14:15
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801552
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   12-08-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-08-2021
Na stronie biuletynu od:   12-08-2021    do   31-10-2021
Na podstawie:   WRM.2710.124.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Dostawa zestawu diagnostycznego do Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu (ZSS), w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).

 
Termin składania ofert: 30-08-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-08-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, pok. 308

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801542
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   11-08-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-08-2021
Na stronie biuletynu od:   11-08-2021    do   30-11-2021
Na podstawie:   WRM.2710.109.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Malowania części pomieszczeń na Dworcu Autobusowym w Kaliszu ul. Podmiejska 2A

 
Termin składania ofert: 18-08-2021 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 18-08-2021 godz. 12:15
Miejsce otwarcia ofert: Sekretariat Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miasta Kalisz, ul. T.Kościuszki 1a , I piętro, pok. 105

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801486
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Rafał Florkowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-08-2021
Na stronie biuletynu od:   02-08-2021    do   02-10-2021
Na podstawie:   WSO.2710.30.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III edycja" Cz. 1: Sieci komputerowe, Cz. 2: Projektowanie graficzne, Cz. 3: Bazy danych.

 
Termin składania ofert: 19-07-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-07-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Sekretariat Wydziału Rozwoju Miasta, pok. 308, Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801329
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-07-2021
Na stronie biuletynu od:   02-07-2021    do   31-10-2021
Na podstawie:   WRM.2710.85.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.

 
Termin składania ofert: 25-06-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25-06-2021 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Wydział Administracyjno Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801249
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Fabiańczyk-Kustosz   Data wytworzenia:   17-06-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-06-2021
Na stronie biuletynu od:   17-06-2021    do   09-07-2024
Na podstawie:   WAG.2710.0247.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Pozostałe postępowania znajdują się pod następującym adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

 >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 626 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 16:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl