Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” w podziale na 2 Części.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 18-10-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797785

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   11-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-10-2019
Na stronie biuletynu od:   11-10-2019    do   18-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.219.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Zapytanie ofertowe na: na wykonanie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 18-10-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797786

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   11-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-10-2019
Na stronie biuletynu od:   11-10-2019    do   18-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.221.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Miasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30000 euro) do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Poznańskiej i Warszawskiej”. Zamówienie obejmuje udostępnienie stałego połączenia do Internetu w okresie od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2022r i składa się z 2 oddzielnych zadań: udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Poznańska 183-187 - Biuro Cmentarza Komunalnego oraz udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Warszawska 95 - Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 25-10-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797763

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sekretarz Miasta - Stefan Kłobucki   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   10-10-2019
Na stronie biuletynu od:   10-10-2019    do   15-11-2019
Na podstawie:   WO.271.10.0201.2019 D2019.10.01120
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Szkolnej 4/9 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów” w podziale na 3 Czesci.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797745

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   Data wytworzenia:   07-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-10-2019
Na stronie biuletynu od:   07-10-2019    do   14-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.198.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.„Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia badań niezbędnych do sporządzenia monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Termin składania ofert: 15 października 2019 r.”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 15-10-2019 godz. 15:30

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797746

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   07-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-10-2019
Na stronie biuletynu od:   07-10-2019    do   15-10-2019
Na podstawie:   WRM.BR.062.02.35.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6."Modernizacja ogrodzenia terenu Żłobka nr 4 w Kaliszu" Termin składania ofert: 21.10.2019r. godzina 12:009
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 21-10-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797748

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   07-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-10-2019
Na stronie biuletynu od:   07-10-2019    do   21-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.212.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797737

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   04-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   14-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.200.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli /nauczycielek Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797738

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   03-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   14-11-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.199.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Szkolnej 4/9 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów". Uwaga! Zmiana terminu składania ofert z 11 października na 14 października 2019r. godzina pozostaje bez zmian tj. do godz. 12:00.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797739

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   03-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   14-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.197.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Matecki Maciej   Data modyfikacji:   10-10-2019


10.Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” w podziale na 2 Części:
1) Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;
2) Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797720

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   03-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-10-2019
Na stronie biuletynu od:   03-10-2019    do   14-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.210.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu” w podziale na 2 Części
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 15-10-2019 godz. 11:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797715

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-10-2019
Na stronie biuletynu od:   02-10-2019    do   15-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.209.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie fontanny posadzkowej dla zadania pn. „WINIARSKIE ZMIANY- PŁUCA KALISZA”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-10-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797692

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   30-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-09-2019
Na stronie biuletynu od:   30-09-2019    do   14-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.205.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Dostawa nagród w konkursach ekologicznych” na potrzeby projektu „Bądźmy ECO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 20-09-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797625

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jan Kłysz   Data wytworzenia:   16-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-09-2019
Na stronie biuletynu od:   16-09-2019    do   20-09-2021
Na podstawie:   WGOŚ.271.10.0199.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Przedłużenie licencji systemu antywirusowego. Zamówienie obejmuje rozszerzenie liczby licencji ESET Endpoint Antivirus Suite z obecnie posiadanych 450 do 500 komputerów (50 dodatkowych licencji) oraz ich przedłużenie od dnia 2 listopada 2019 roku na okres 3 lat.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 25-09-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797492

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   SEKRETARZ MIASTA - Stefan Kłobucki   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   27-08-2019
Na stronie biuletynu od:   27-08-2019    do   15-10-2019
Na podstawie:   WO.271.10.0168.2019 D2019.08.02002
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-09-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797487

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stefan Kłobucki   Data wytworzenia:   22-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-08-2019
Na stronie biuletynu od:   22-08-2019    do   20-10-2019
Na podstawie:   WO.271.10.0161.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 042 289 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 14 październik 2019 o godz. 14:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl