Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza

 
Termin składania ofert: 26-01-2022 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 26-01-2022 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: Pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802532
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Ewelina Fabiańczyk-Kustosz   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Joanna Kusz   Data wprowadzenia:   18-01-2022
Na stronie biuletynu od:   18-01-2022    do   18-02-2022
Na podstawie:   WAG.2710.0008.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku.

 
Termin składania ofert: 24-01-2022 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 24-01-2022 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: Pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802528
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   NACZELNIK Wydziału Administracyjno – Gospodarczego - Ewelina Fabiańczyk - Kustosz    Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Marta Sztandera   Data wprowadzenia:   17-01-2022
Na stronie biuletynu od:   17-01-2022    do   17-02-2022
Na podstawie:   WAG.2710.0569.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Kwartalne przeglądy przepompowni odcieków na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu gm. Ceków-Kolonia

 
Termin składania ofert: 24-01-2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24-01-2022 godz. 10:15
Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 34 mieszczącym się na I piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802493
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Grabowska Anna   Data wprowadzenia:   12-01-2022
Na stronie biuletynu od:   12-01-2022    do   28-02-2022
Na podstawie:   WGOŚ.2710.0003.2022 D2022.01.00316
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Kalisza, gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów

 
Termin składania ofert: 19-01-2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-01-2022 godz. 10:15
Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 34 mieszczącym się na I piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802490
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Grabowska Anna   Data wprowadzenia:   10-01-2022
Na stronie biuletynu od:   10-01-2022    do   31-01-2022
Na podstawie:   WGOŚ.2710.0001.2022 D2022.01.00325
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic / uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, pn. "Zastosowanie ziół w kuchni śródziemnomorskiej", w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3 edycja”

 
Termin składania ofert: 09-12-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-12-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, Wydział Rozwoju Miasta, pok. 308.

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802212
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dagmara Pokorska   Data wytworzenia:   30-11-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-11-2021
Na stronie biuletynu od:   30-11-2021    do   28-02-2022
Na podstawie:   WRM.2710.197.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic / uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, w podziale na 5 Części, w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja”

 
Termin składania ofert: 26-10-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-10-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, Wydział Rozwoju Miasta, pok. 308.

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801928
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   14-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-10-2021
Na stronie biuletynu od:   14-10-2021    do   30-01-2022
Na podstawie:   WRM.2710.126.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.

 
Termin składania ofert: 25-06-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25-06-2021 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Wydział Administracyjno Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801249
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Fabiańczyk-Kustosz   Data wytworzenia:   17-06-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-06-2021
Na stronie biuletynu od:   17-06-2021    do   09-07-2024
Na podstawie:   WAG.2710.0247.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Pozostałe postępowania znajdują się pod następującym adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

 >> Archiwum [ZO]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 767 221 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 20 stycznia 2022 o godz. 14:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl