Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Informacja o sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Passat B7 1.8 TSI
informujemy, że przedmiot przetargu został sprzedany za najwyższą zaoferowaną kwotę tj. *17 230,00 złotych brutto* (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych zero groszy), przy minimalnej cenie wywoławczej w wysokości *12 300,00 złotych brutto* (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych zero groszy).

 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801097
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Rafał Zakrzewski Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego   Data wytworzenia:   14-05-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   14-05-2021
Na stronie biuletynu od:   14-05-2021    do   13-08-2021
Na podstawie:   WAG.2613.04.0004.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.W dniu 30 kwietnia 2021r. o godzinie 11:15 nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszenia o przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Passat B7 1.8 TSI MR’10

informujemy, że w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie wpłynęło 8 ofert zakupu ww. samochodu osobowego.

Ustalona minimalna cena wywoławcza wyniosła: 12 300,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych zero gorszy)

Zaoferowana najwyższa cena wyniosła: 17 230,00 złotych brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych zero groszy)

Dalsze czynności proceduralne są w toku.

 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801027
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Rafał Zakrzewski   Data wytworzenia:   30-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-05-2021
Na stronie biuletynu od:   04-05-2021    do   04-08-2021
Na podstawie:   WAG.2613.04.0004.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Program dla osób niepełnosprawnych

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801372
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   22-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-04-2021
Na stronie biuletynu od:   22-04-2021    do   10-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Ogłoszenie - Weterynaria

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800873
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Miłosz Bąkowski   Data wytworzenia:   30-03-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-04-2021
Na stronie biuletynu od:   01-04-2021    do   01-08-2021
Na podstawie:   CHz5103.7.29.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800646
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   22-02-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-02-2021
Na stronie biuletynu od:   24-02-2021    do   24-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wyniki stanu wody 2 półrocze 2020 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800711
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   12-02-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-02-2021
Na stronie biuletynu od:   12-02-2021    do   12-02-2022
Na podstawie:   WGO.7021.14.0002.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


7.Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799899
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Elżbieta Zmarzła   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   02-11-2020
Na stronie biuletynu od:   02-11-2020    do   02-11-2021
Na podstawie:   WKST.0008.4.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.woda pierwsze półrocze 2020

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799334
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-07-2020
Na stronie biuletynu od:   22-07-2020    do   22-07-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798472
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak   Data wytworzenia:   05-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-02-2020
Na stronie biuletynu od:   05-02-2020    do   05-02-2023
Na podstawie:   WSO.5440.8.6.2020.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797397
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2018r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796361
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2019
Na stronie biuletynu od:   13-02-2019    do   06-03-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zdawalność - I półrocze 2018 r. wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795656
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   02-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-10-2018
Na stronie biuletynu od:   08-10-2018    do   08-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 545 118 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 27 lipca 2021 o godz. 16:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl