Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Kalisza - stan na dzień 30 marca 2020 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798796
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Strychalski   Data wytworzenia:   30-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-03-2020
Na stronie biuletynu od:   30-03-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów.

Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

czytaj więcej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798754
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski   Data wytworzenia:   23-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   23-03-2020
Na stronie biuletynu od:   23-03-2020    do   17-04-2020
Na podstawie:   DSR-II-1.721.29.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Prezydent Miasta Kalisza zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Działania partycypacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. w następujących formach: 1) otwartego spotkania informacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) w ratuszu (Główny Rynek 20), sala nr 38 o godz. 17.00, 2) zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie do 29 marca 2020 r. (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób: 1) drogą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@um.kalisz.pl, 2) poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.kalisz.pl, 3) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, z dopiskiem Konsultacje – Uchwała krajobrazowa, 4) bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w pokoju nr 44 (II piętro) budynku ratusza, Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30, Projekt uchwały będzie dostępny: 1) codziennie w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji tj. od 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w pokoju nr 41 (II piętro) budynku ratusza, Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30, 2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza: www.kalisz.pl, 3) na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl, w zakładce „Uchwała krajobrazowa”. Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 1) z datą wpływu przed dniem 16 marca 2020 r. i po dniu 29 marca 2020 r.; 2) przesłane lub dostarczone osobiście w formie innej niż na formularzu konsultacji.

 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798659
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   09-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-03-2020
Na stronie biuletynu od:   09-03-2020    do   09-06-2020
Na podstawie:   WBUA.670.0043.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798472
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak   Data wytworzenia:   05-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-02-2020
Na stronie biuletynu od:   05-02-2020    do   05-02-2023
Na podstawie:   WSO.5440.8.6.2020.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej: medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21- go roku życia czynie uprawiającej sport ubiegającej się o przyrzynanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawiania sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w zawiązku z uprawianiem sportu zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798367
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-01-2020
Na stronie biuletynu od:   22-01-2020    do   22-01-2021
Na podstawie:   WSSM.8030.2.4.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2020r. dla mieszkańców Kalisza – wykaz punktów

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798327
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   15-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-01-2020
Na stronie biuletynu od:   15-01-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797397
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2018r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796361
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2019
Na stronie biuletynu od:   13-02-2019    do   06-03-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Zdawalność - I półrocze 2018 r. wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795656
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   02-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-10-2018
Na stronie biuletynu od:   08-10-2018    do   08-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu o okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794416
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   14-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-03-2018
Na stronie biuletynu od:   14-03-2018    do   14-03-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2017r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794201
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-02-2018
Na stronie biuletynu od:   02-02-2018    do   02-02-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0002.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zdawalność OSK za I kwartał 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Zdawalność OSK za II kwartał 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793622
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Udostępnianie map osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790083
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dorota Pawłowska   Data wytworzenia:   03-12-2015
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-12-2015
Na stronie biuletynu od:   03-12-2015    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 147 311 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 kwiecień 2020 o godz. 10:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl