Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnego na 2021 rok

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800304
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Szcześniak   Data wytworzenia:   30-12-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-04-2021
Na stronie biuletynu od:   04-01-2021    do   01-02-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


2.obwieszczenie inf. o operacie ul. Serbinowska 7

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800446
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   21-01-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-01-2021
Na stronie biuletynu od:   25-01-2021    do   07-02-2021
Na podstawie:   WGM.6833.0004.2020.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


3.Z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające, nie został zachowany termin rozpatrzenia sprawy o ustalenie odszkodowania za prawo własności nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 7 w obrębie 072 Widok, stanowiącej działkę nr 65/36 o pow. 0.0146 ha, wydzieloną geodezyjnie z działki nr 65/13 o pow. 0.5012 ha, zapisanej w księdze wieczystej w nr KZ1A/00062736/8, będącej w dniu 16.10.2020 r. współwłasnością Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku położonym przy ul. Serbinowskiej 7.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800392
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   13-01-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-01-2021
Na stronie biuletynu od:   15-01-2021    do   28-01-2021
Na podstawie:   WGM.6833.0004.2020.MG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


4.RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Raport Profilaktyka Stomatologiczna

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   10-12-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-12-2020
Na stronie biuletynu od:   21-12-2020    do   21-03-2021
Na podstawie:   WSSM.8030.2.163.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


5.Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799899
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Elżbieta Zmarzła   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   -   Data wprowadzenia:   02-11-2020
Na stronie biuletynu od:   02-11-2020    do   02-11-2021
Na podstawie:   WKST.0008.4.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.woda pierwsze półrocze 2020

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799334
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-07-2020
Na stronie biuletynu od:   22-07-2020    do   22-07-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798472
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak   Data wytworzenia:   05-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-02-2020
Na stronie biuletynu od:   05-02-2020    do   05-02-2023
Na podstawie:   WSO.5440.8.6.2020.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797397
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2018r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796361
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2019
Na stronie biuletynu od:   13-02-2019    do   06-03-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zdawalność - I półrocze 2018 r. wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795656
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   02-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-10-2018
Na stronie biuletynu od:   08-10-2018    do   08-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu o okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794416
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   14-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-03-2018
Na stronie biuletynu od:   14-03-2018    do   14-03-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2017r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794201
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-02-2018
Na stronie biuletynu od:   02-02-2018    do   02-02-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0002.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 425 858 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 26 styczeń 2021 o godz. 02:50   kontakt: agoral@um.kalisz.pl