Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza przeznacza do sprzedaży pianino marki "CALISIA", model M-108 MENUET o nr fabrycznym 77900 zbudowanym w roku 1977.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797549

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   05-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-09-2019
Na stronie biuletynu od:   06-09-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WGM.2613.04.0003.2019.DA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797542

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   04-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-09-2019
Na stronie biuletynu od:   04-09-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.BR.062.10.01.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797397

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.
 

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zawiadomienie o wyborze oferty „Dzierżawa pomieszczeń kuchennych pod warunkiem wykonywania usługi kateringu w zakresie żywienia dzieci (obiady) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797190

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Violetta Urban   Data wytworzenia:   03-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-07-2019
Na stronie biuletynu od:   04-07-2019    do   04-10-2019
Na podstawie:   SP7.221.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2018r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796361

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2019
Na stronie biuletynu od:   13-02-2019    do   06-03-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796267

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   31-01-2019
Na stronie biuletynu od:   31-01-2019    do   31-12-2019
Na podstawie:   WSO.5440.8.1.2019.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Raport końcowy z realizacji programów polityki zdrowotnej: - Akcji Profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796249

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-01-2019
Na stronie biuletynu od:   25-01-2019    do   24-01-2020
Na podstawie:   WSSM. 8030.2.6. 2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Raport końcowy z realizacji programów polityki zdrowotnej: - Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796250

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-01-2019
Na stronie biuletynu od:   25-01-2019    do   24-01-2020
Na podstawie:   WSSM. 8030.2.6. 2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Raport końcowy z realizacji programów polityki zdrowotnej: - Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796251

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-01-2019
Na stronie biuletynu od:   25-01-2019    do   24-01-2020
Na podstawie:   WSSM. 8030.2.6. 2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2019 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796201

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   16-01-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2019
Na stronie biuletynu od:   17-01-2019    do   18-01-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postępowania administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: Grobowca rodziny Kindlerów i Thommee na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej 1 w Kaliszu, gm. Kalisz, miasto na prawach powiatu, województwo wielkopolskie, położonego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 80, obręb 43 Rogatka – wszczęte na wniosek parafii katedralnej św. mikołaja w Kaliszu – właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80, obręb 43 Rogatka.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795902

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Woźniak   Data wytworzenia:   19-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-10-2018
Na stronie biuletynu od:   23-10-2018    do   23-10-2019
Na podstawie:   WKST.4123.15.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zdawalność - I półrocze 2018 r. wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795656

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   02-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-10-2018
Na stronie biuletynu od:   08-10-2018    do   08-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu o okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794416

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   14-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-03-2018
Na stronie biuletynu od:   14-03-2018    do   14-03-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2017r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794201

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-02-2018
Na stronie biuletynu od:   02-02-2018    do   02-02-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0002.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Zdawalność OSK za I kwartał 2017 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793621

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Zdawalność OSK za II kwartał 2017 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793622

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Zdawalność OSK za IV kwartał 2016 r.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792366

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   10-02-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-02-2017
Na stronie biuletynu od:   16-02-2017    do   16-02-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Udostępnianie map osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790083

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dorota Pawłowska   Data wytworzenia:   03-12-2015
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-12-2015
Na stronie biuletynu od:   03-12-2015    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Karta prywatyzacji spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1786599

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Iwona Kasprzak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-05-2013
Na stronie biuletynu od:   08-05-2013    do   31-12-2019
Na podstawie:   WGM.0232.01.0006.2012
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 077 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl