Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Udostępnianie map osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790083
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dorota Pawłowska   Data wytworzenia:   03-12-2015
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-12-2015
Na stronie biuletynu od:   03-12-2015    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Zdawalność OSK za I kwartał 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zdawalność OSK za II kwartał 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793622
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   16-10-2017
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-10-2017
Na stronie biuletynu od:   16-10-2017    do   16-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w II półroczu 2017r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794201
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-02-2018
Na stronie biuletynu od:   02-02-2018    do   02-02-2021
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0002.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu o okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794416
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   14-03-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-03-2018
Na stronie biuletynu od:   14-03-2018    do   14-03-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zdawalność - I półrocze 2018 r. wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795656
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Makowski   Data wytworzenia:   02-10-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-10-2018
Na stronie biuletynu od:   08-10-2018    do   08-10-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2018r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796361
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2019
Na stronie biuletynu od:   13-02-2019    do   06-03-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0001.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797397
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2020r. dla mieszkańców Kalisza – wykaz punktów

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798327
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   15-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-01-2020
Na stronie biuletynu od:   15-01-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej: medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21- go roku życia czynie uprawiającej sport ubiegającej się o przyrzynanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawiania sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w zawiązku z uprawianiem sportu zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798367
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-01-2020
Na stronie biuletynu od:   22-01-2020    do   22-01-2021
Na podstawie:   WSSM.8030.2.4.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798472
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Ludwiczak   Data wytworzenia:   05-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-02-2020
Na stronie biuletynu od:   05-02-2020    do   05-02-2023
Na podstawie:   WSO.5440.8.6.2020.JM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Kalisza - stan na dzień 30 marca 2020 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798796
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Strychalski   Data wytworzenia:   30-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-03-2020
Na stronie biuletynu od:   30-03-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
OGŁOSZENIE - PREZYDENTA MIASTA KALISZA Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) zawiadamia o przygotowaniu Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Stanowisko nr 03/2020 Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 roku.

OCENA AKTUALNOŚCI I STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KALISZA wg stanu na 31.12.2019r. 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799148
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   22-06-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-06-2020
Na stronie biuletynu od:   22-06-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   WRM.BR.062.09.04.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.woda pierwsze półrocze 2020

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799334
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-07-2020
Na stronie biuletynu od:   22-07-2020    do   22-07-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sulisławicach”

Załączniki nr 1: Pobierz


 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799383
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezes OSP Ireneusz Lewandowski   Data wytworzenia:   29-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   03-08-2020
Na stronie biuletynu od:   03-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   ZP.OSP.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje, że dokonano zmian treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799409
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezes OSP Ireneusz Lewandowski   Data wytworzenia:   07-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   07-08-2020
Na stronie biuletynu od:   07-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   ZP.OSP.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Ogłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799410
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezes OSP Ireneusz Lewandowski   Data wytworzenia:   07-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   07-08-2020
Na stronie biuletynu od:   07-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   ZP.OSP.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje, że dokonano zmian treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach.

Załączniki po zmianach (wersja edytowalna): Pobierz
SIWZ po zmianach: Pobierz

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799433
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezes OSP Ireneusz Lewandowski   Data wytworzenia:   10-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   Data wprowadzenia:   10-08-2020
Na stronie biuletynu od:   10-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   ZP.OSP.1.2020 e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Ogłoszenie ws. naboru wniosków o udzielenie w 2021 roku dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej strefie rewitalizacji.

załączniki

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799509
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   26-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-08-2020
Na stronie biuletynu od:   26-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   WRM.BR.062.10.30.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


21.Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106
znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 Informacja o wpływie zapytania od potencjalnego oferenta, odpowiedzi na nie oraz zmianie treści SIWZ

informacja o zmianie treści SIWZ Pobierz załącznik format DOCX Pobierz


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799517
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezes OSP Ireneusz Lewandowski   Data wytworzenia:   10-08-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-08-2020
Na stronie biuletynu od:   28-08-2020    do   30-09-2020
Na podstawie:   TED 2020/S 148-362626 ZP.OSP.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


22.Protokół i informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.OSP.1.2020 "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach"

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799572
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Woźniak   Data wytworzenia:   07-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-09-2020
Na stronie biuletynu od:   08-09-2020    do   08-12-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


23.Na podstawie art. 7d ust. 1a tiret 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „powiatową bazą GESUT”, prowadzonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938) w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799648
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Geodeta Miejski - Naczelnik WGK - Michał Marczak   Data wytworzenia:   18-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   18-09-2020
Na stronie biuletynu od:   18-09-2020    do   31-12-2020
Na podstawie:   WGK.0121.0042.2020 D2020.09.01121
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


24.ogłoszenia Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącego dzierżawy punktów handlowych przy Cmentarzu Komunalnego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799675
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-09-2020
Na stronie biuletynu od:   23-09-2020    do   14-10-2020
Na podstawie:   BCK.6845.9.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 331 566 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 28 wrzesień 2020 o godz. 16:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl