Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmującym aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798346
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WKSiT - Grażyna Dudziak   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   17-01-2020
Na stronie biuletynu od:   17-01-2020    do   17-02-2020
Na podstawie:   
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798347
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WKSiT - Grażyna Dudziak   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   17-01-2020
Na stronie biuletynu od:   17-01-2020    do   17-02-2020
Na podstawie:   
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2020 roku.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798282
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   08-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   24-01-2020
Na podstawie:   WSSM.524.3.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2020 zadań w zakresie : - organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798285
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   31-01-2020
Na podstawie:   WSSM.524.5.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.komunikatów o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2020 zadań w zakresie : - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798284
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   31-01-2020
Na podstawie:   WSSM.524.4.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798286
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mariusz Witczak   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   31-01-2020
Na podstawie:   WE.524.0002.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Komunikat dotyczący unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798287
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mariusz Witczak   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   31-01-2020
Na podstawie:   WE.524.0002.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku".

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798288
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mariusz Witczak   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   31-01-2020
Na podstawie:   WE.524.0002.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 692/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r. na: „Utrzymanie i rozwój bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych” .

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798296
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dudziak   Data wytworzenia:   10-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-01-2020
Na stronie biuletynu od:   10-01-2020    do   10-02-2020
Na podstawie:   WKST.3020.6.12.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 680/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. na: 1. „Udział w rozgrywkach PGNiG Superligi piłki ręcznej mężczyzn", 2. „Udział w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet”, 3. „Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej Kobiet” 4. „Udział w rozgrywkach III Ligi piłki nożnej mężczyzn”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798244
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   31-12-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   31-12-2019
Na stronie biuletynu od:   31-12-2019    do   31-01-2020
Na podstawie:   WKST.2020.6.16.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798126
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   09-12-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-12-2019
Na stronie biuletynu od:   09-12-2019    do   09-02-2020
Na podstawie:   WKST.3020.5.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 099 181 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 20 styczeń 2020 o godz. 02:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl