Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 nr 2: Profilaktyka uzależnień.
załączniki - wzór oferty

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801013
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-04-2021
Na stronie biuletynu od:   29-04-2021    do   17-05-2021
Na podstawie:   wssm.8135.3.17.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Organizacja obozów terapeutycznych dla 90 osób uzależnionych i współuzależnionych
załączniki - wzór oferty

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801014
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-04-2021
Na stronie biuletynu od:   29-04-2021    do   28-05-2021
Na podstawie:   wssm.8135.3.18.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Organizacja półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych
załączniki - wzór oferty

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801015
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-04-2021
Na stronie biuletynu od:   29-04-2021    do   28-05-2021
Na podstawie:   wssm.8135.3.18.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Realizacja „Programu Trenerów Osiedlowych – Kalisz 2021”
załączniki - wzór oferty

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801016
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-04-2021
Na stronie biuletynu od:   29-04-2021    do   28-05-2021
Na podstawie:   wssm.8135.3.18.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Organizacja „Dziecięcych wtorków i czwartków w mieście”
załączniki - wzór oferty

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801017
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   28-04-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-04-2021
Na stronie biuletynu od:   29-04-2021    do   28-05-2021
Na podstawie:   wssm.8135.3.18.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Komunikat dotyczący konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801073
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   07-05-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-05-2021
Na stronie biuletynu od:   07-05-2021    do   07-06-2021
Na podstawie:   WE.524.0001.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/460/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz uchwały Nr XXXII/461/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2025”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800734
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   09-03-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-03-2021
Na stronie biuletynu od:   10-03-2021    do   10-06-2021
Na podstawie:   WKST.2020.5.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Góral Aleksander   Data modyfikacji:   -


8.Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799219
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Podsadny   Data wytworzenia:   02-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-07-2020
Na stronie biuletynu od:   02-07-2020    do   02-07-2021
Na podstawie:   WSSM.526.3.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799175
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian KInastowski   Data wytworzenia:   24-06-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-06-2020
Na stronie biuletynu od:   25-06-2020    do   03-07-2023
Na podstawie:   WRM.BR.526.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.KOMUNIKAT dotyczący otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798901
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   06-05-2023
Na podstawie:   WE.524.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 504 050 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 17 maj 2021 o godz. 03:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl