Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797759

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikiołajczyk   Data wytworzenia:   08-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-10-2019
Na stronie biuletynu od:   09-10-2019    do   16-10-2019
Na podstawie:   WRM.BR.525.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stosownie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797725

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Podsadny   Data wytworzenia:   02-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-10-2019
Na stronie biuletynu od:   03-10-2019    do   25-10-2019
Na podstawie:   WSSM.0006.5.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.ogłoszenie PMK dotyczące konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797711

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Błaszków   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-10-2019
Na stronie biuletynu od:   01-10-2019    do   23-10-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 042 323 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 14 październik 2019 o godz. 15:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl