Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 nr 2: profilaktyka uzależnień.
Edytowalna oferta - pobierz

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804675
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   25-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-01-2023
Na stronie biuletynu od:   26-01-2023    do   17-02-2023
Na podstawie:   WSSM.8135.2.1.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.komunikat, dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert - utrzymanie i rozwój bazy sportowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804629
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   17-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2023
Na stronie biuletynu od:   17-01-2023    do   28-02-2023
Na podstawie:   WKST.3020.5.29.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.komunikat, dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert - droga do mistrzostwa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804630
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   17-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2023
Na stronie biuletynu od:   17-01-2023    do   28-02-2023
Na podstawie:   WKST.3020.5.28.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert - aktywność Kalisza

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804631
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   17-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2023
Na stronie biuletynu od:   17-01-2023    do   28-02-2023
Na podstawie:   WKST.3020.5.30.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Komunikat dotyczącego rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804597
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   13-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-01-2023
Na stronie biuletynu od:   13-01-2023    do   31-01-2023
Na podstawie:   WE.524.0001.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania pt. ( temat ) organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie (wsparcie) jego realizacji w 2023 roku..

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804516
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   02-01-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   31-01-2023
Na podstawie:   WSSM.524.2.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804254
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Iwona Niedźwiedź   Data wytworzenia:   15-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   15-11-2022
Na stronie biuletynu od:   15-11-2022    do   30-06-2023
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   14-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   22-07-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.3.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   21-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-06-2022
Na stronie biuletynu od:   21-06-2022    do   21-07-2025
Na podstawie:   WE.524.0001.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Komunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   13-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-05-2022
Na stronie biuletynu od:   16-05-2022    do   23-05-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.1.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia m.in. w formie umycia okien - „Mycie okien u Seniora”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801482
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   29-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-07-2021
Na stronie biuletynu od:   30-07-2021    do   26-08-2024
Na podstawie:   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.07.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799175
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian KInastowski   Data wytworzenia:   24-06-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-06-2020
Na stronie biuletynu od:   25-06-2020    do   03-07-2023
Na podstawie:   WRM.BR.526.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.KOMUNIKAT dotyczący otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798901
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   06-05-2023
Na podstawie:   WE.524.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Konkurs ofert - zadania publiczne

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 826 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 18:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl