Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tytuł zadania: " Seniorzy harcerscy w Kaliszu"
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796775

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2019-04-17
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-18
Na stronie biuletynu od:   2019-04-18   do   2019-04-26
Na podstawie:   WSSM.3032.32.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.KOMUNIKAT Prezydent Miasta Kalisza informuje, że została złożona oferta na realizację zadania z zakresu: ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tytuł zadania: " Organizacja Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Kalisz 2019"
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796758

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   2019-04-12
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-04-15
Na stronie biuletynu od:   2019-04-15   do   2019-04-23
Na podstawie:   WSSM.3032.31.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.KOMUNIKAT W związku z niezłożeniem ofert do konkursu na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, co potwierdza protokół sporządzony w dniu 26.02.2019r z przebiegu prac Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r., informuję, że przedmiotowy konkurs nie został rozstrzygnięty.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796631

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2019-03-26
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-26
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2019-04-26
Na podstawie:   WSSM.8030.1.4.2019 WSSM.8030.1.6.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.KOMUNIKAT W związku z niezłożeniem ofert do konkursu na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, co potwierdza protokół sporządzony w dniu 21.03.2019r z przebiegu prac Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 124/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 05 marca 2019r., informuję, że przedmiotowy konkurs nie został rozstrzygnięty.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796632

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2019-03-26
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-26
Na stronie biuletynu od:   2019-03-27   do   2019-04-26
Na podstawie:   WSSM.8030.1.4.2019 WSSM.8030.1.6.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796493

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   2019-02-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-05
Na stronie biuletynu od:   2019-03-05   do   2019-05-19
Na podstawie:   WSSM. 8030.1.4.2019 WSSM. 8030.1.6.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796494

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   2019-02-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-03-05
Na stronie biuletynu od:   2019-03-05   do   2019-05-19
Na podstawie:   WSSM. 8030.1.4.2019 WSSM. 8030.1.6.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   2019-02-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-08
Na stronie biuletynu od:   2019-02-08   do   2022-02-08
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-25
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-25
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2018-12-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2021-12-31
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Załącznik do zarządzenia Nr 744/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795952

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jolanta Wojciechowska   Data wytworzenia:   2018-11-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2019-10-03
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795136

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-07-05
Na stronie biuletynu od:   2018-07-05   do   2019-07-05
Na podstawie:   WSSM.526.4.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 943 866 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 21 kwiecień 2019 o godz. 18:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl