Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   2019-02-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-08
Na stronie biuletynu od:   2019-02-08   do   2022-02-08
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XL/830/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796325

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   2019-02-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2019-03-06
Na podstawie:   WKST.3020.6.5.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zarządzenie Nr 64 /2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796304

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zarządzenie Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796303

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zarządzenie Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796305

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zarządzenie Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796306

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Zarządzenie Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796307

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zarządzenie Nr 63/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lutego 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2019r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Kalisz oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796308

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-05
Na stronie biuletynu od:   2019-02-05   do   2019-02-20
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-25
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-02-01
Na stronie biuletynu od:   2019-02-01   do   2022-02-25
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Komunikatu dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796269

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-01-31
Na stronie biuletynu od:   2019-01-31   do   2019-02-28
Na podstawie:   WSSM.524.6.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu rozwoju sportu wraz załącznikami.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796248

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2019-01-24
Na stronie biuletynu od:   2019-01-24   do   2019-03-24
Na podstawie:   WKST.3020.7.7.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   2018-12-05
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2021-12-31
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Załącznik do zarządzenia Nr 744/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795952

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jolanta Wojciechowska   Data wytworzenia:   2018-11-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2019-10-03
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795136

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-07-05
Na stronie biuletynu od:   2018-07-05   do   2019-07-05
Na podstawie:   WSSM.526.4.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 901 820 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 17 luty 2019 o godz. 13:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl