Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem na ten cel wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 273/201 z dnia 24 maja 2019 r. na: 1) „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców i w piłce siatkowej dziewcząt, stanowiące zaplecze drużyn prowadzących rozgrywki na najwyższym szczeblu krajowym”, 2) „ I etap przygotowań kaliskiego zawodnika do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio oraz do tegorocznych mistrzostw świata osób niepełnosprawnych w pływaniu”, 3) „Reorganizacja kaliskiego zespołu piłki ręcznej mężczyzn biorącego udział w rozgrywkach PGNiG”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797080

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-06-2019
Na stronie biuletynu od:   13-06-2019    do   02-08-2019
Na podstawie:   WKST.3033.95.9.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA PODCZAS KONWENCJI WYBORCZEJ DOKONUJĄCEJ WYBORU CZŁONKÓW KALISKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W DNIU 21 MAJA 2019 ROKU
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796987

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-05-2019
Na stronie biuletynu od:   28-05-2019    do   28-06-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Załącznik do zarządzenia Nr 744/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795952

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jolanta Wojciechowska   Data wytworzenia:   28-11-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-12-2018
Na stronie biuletynu od:   03-12-2018    do   03-10-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ”
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795136

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-07-2018
Na stronie biuletynu od:   05-07-2018    do   05-07-2019
Na podstawie:   WSSM.526.4.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 981 061 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 20 czerwiec 2019 o godz. 15:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl