Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.KOMUNIKAT W związku z niezłożeniem ofert na realizację w 2020r. miejskiego programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, zgodnie §10 ust. 1 Zarządzenia nr 7/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu organizowania konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej w mieście Kalisz, informuję, że przedmiotowy konkurs nie został rozstrzygnięty.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798762
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-03-2020
Na stronie biuletynu od:   24-03-2020    do   20-04-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.KOMUNIKAT W związku z niezłożeniem ofert na realizację w 2020r. miejskiego programu polityki zdrowotnej profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, zgodnie §10 ust. 1 Zarządzenia nr 7/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu organizowania konkursów ofert na realizację w 2020r. miejskich programów polityki zdrowotnej w mieście Kalisz, informuję, że przedmiotowy konkurs nie został rozstrzygnięty.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798763
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-03-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-03-2020
Na stronie biuletynu od:   24-03-2020    do   20-04-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), uchwały Nr XVII/263/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798533
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   18-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-02-2020
Na stronie biuletynu od:   18-02-2020    do   18-05-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798366
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-01-2020
Na stronie biuletynu od:   21-01-2020    do   21-01-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 147 335 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 10 kwiecień 2020 o godz. 11:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl