Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej - zapewnienie usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695086
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   31-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   31-05-2024
Na stronie biuletynu od:   31-05-2024    do   19-06-2024
Na podstawie:   Zarządzenie Nr 339/2024


2.Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695033
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z up. Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński - Z-ca Naczelnika WSSM   Data wytworzenia:   21-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   22-05-2024
Na stronie biuletynu od:   22-05-2024    do   21-06-2024
Na podstawie:   WSSM.8030.1.4.2024


3.Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja obozów terapeutycznych dla 90 osób uzależnionych i współuzależnionych”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805431
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.8.2023


4.Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „ Realizacja „Programu Trenerów Osiedlowych – Kalisz 2023”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805432
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.7.2023


5.Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji”, promujących zdrowy tryb życia.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805433
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.6.2023


6. Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja „Dziecięcych wtorków i czwartków w mieście” dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   16-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-06-2023
Na stronie biuletynu od:   16-06-2023    do   17-06-2026
Na podstawie:   WSSM.524.9.2023


7.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   14-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   22-07-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.3.2022


8.komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   21-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-06-2022
Na stronie biuletynu od:   21-06-2022    do   21-07-2025
Na podstawie:   WE.524.0001.2022


9.Komunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   13-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-05-2022
Na stronie biuletynu od:   16-05-2022    do   23-05-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.1.2022


10.Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia m.in. w formie umycia okien - „Mycie okien u Seniora”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801482
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   29-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-07-2021
Na stronie biuletynu od:   30-07-2021    do   26-08-2024
Na podstawie:   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.07.2021

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Konkurs ofert - zadania publiczne

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 186 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl