Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.KOMUNIKAT w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795977

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   2018-12-06
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-10
Na stronie biuletynu od:   2018-12-10   do   2018-12-17
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795955

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   2018-12-04
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-04
Na stronie biuletynu od:   2018-12-04   do   2019-01-04
Na podstawie:   WKST.3020.7.3.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Załącznik do zarządzenia Nr 744/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KALISZA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795952

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jolanta Wojciechowska   Data wytworzenia:   2018-11-28
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-12-03
Na stronie biuletynu od:   2018-12-03   do   2019-10-03
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zarządzenie Nr 739/ 2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795892

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Elżbieta J. Marczyńska   Data wytworzenia:   2018-11-15
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-11-23
Na stronie biuletynu od:   2018-11-23   do   2018-12-30
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego: organizacja i zapewnienie opieki nad maksymalnie 150 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ( wsparcie ) jego realizacji w 2019 roku
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795894

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Gmerek   Data wytworzenia:   2018-11-16
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-11-19
Na stronie biuletynu od:   2018-11-19   do   2018-12-19
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Komunikatu dot. rozstrzygnięcia III konkursu ofert na rozwój sportu w Kaliszu w 2018 r. Dziękuję
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795599

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Urszula Bogaczyk   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-09-24
Na stronie biuletynu od:   2018-09-24   do   2018-12-24
Na podstawie:   WKST.3033.134.10.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Komunikat - realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795570

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-09-17
Na stronie biuletynu od:   2018-09-17   do   2018-12-17
Na podstawie:   WKST.3033.53.5.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ”
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795136

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2018-07-05
Na stronie biuletynu od:   2018-07-05   do   2019-07-05
Na podstawie:   WSSM.526.4.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 857 788 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 16 grudzień 2018 o godz. 11:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl