Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację miejskiego programu polityki zdrowotnej w Kaliszu ,,Programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024''

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804982
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   22-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-03-2023
Na stronie biuletynu od:   22-03-2023    do   21-04-2023
Na podstawie:   WSSM nr sprawy 8030.1.3.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Komunikat o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804983
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   22-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-03-2023
Na stronie biuletynu od:   22-03-2023    do   21-04-2023
Na podstawie:   WSSM nr sprawy 8030.1.2.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 pn. "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin"

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804965
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   20-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-03-2023
Na stronie biuletynu od:   21-03-2023    do   27-03-2023
Na podstawie:   WSSM.8135.3.4.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania pn. ,,aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804916
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   09-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-03-2023
Na stronie biuletynu od:   10-03-2023    do   11-04-2023
Na podstawie:   WSSM.524.1.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania pn. "działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych".

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804917
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   09-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-03-2023
Na stronie biuletynu od:   10-03-2023    do   11-04-2023
Na podstawie:   WSSM.524.3.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania pn. "promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej".

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   09-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-03-2023
Na stronie biuletynu od:   10-03-2023    do   11-04-2023
Na podstawie:   WSSM.524.2.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania pn. "organizacja cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej".

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   09-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-03-2023
Na stronie biuletynu od:   10-03-2023    do   11-04-2023
Na podstawie:   WSSM.524.4.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804858
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   01-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-03-2023
Na stronie biuletynu od:   02-03-2023    do   28-03-2023
Na podstawie:   WSSM.524.5.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804839
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Dziedziak   Data wytworzenia:   28-02-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2023
Na stronie biuletynu od:   28-02-2023    do   28-05-2023
Na podstawie:   WKST.3026.6.7.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804254
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Iwona Niedźwiedź   Data wytworzenia:   15-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   15-11-2022
Na stronie biuletynu od:   15-11-2022    do   30-06-2023
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803621
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   14-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   22-07-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.3.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Dudek   Data wytworzenia:   21-06-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-06-2022
Na stronie biuletynu od:   21-06-2022    do   21-07-2025
Na podstawie:   WE.524.0001.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Komunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803230
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   Data wytworzenia:   13-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-05-2022
Na stronie biuletynu od:   16-05-2022    do   23-05-2025
Na podstawie:   WSR.BR.526.1.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia m.in. w formie umycia okien - „Mycie okien u Seniora”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801482
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   29-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-07-2021
Na stronie biuletynu od:   30-07-2021    do   26-08-2024
Na podstawie:   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.07.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799175
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian KInastowski   Data wytworzenia:   24-06-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-06-2020
Na stronie biuletynu od:   25-06-2020    do   03-07-2023
Na podstawie:   WRM.BR.526.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.KOMUNIKAT dotyczący otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798901
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   06-05-2023
Na podstawie:   WE.524.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Konkurs ofert - zadania publiczne

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 616 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 16:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl