Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Konkurs ofert - zadania publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796033
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   05-12-2018
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-12-2018
Na stronie biuletynu od:   17-12-2018    do   31-12-2021
Na podstawie:   WSSM.524.3.2018
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Kalisz po sąsiedzku” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796280
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.2.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego: Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców” w zakładce „Konkurs ofert – zadania publiczne”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796281
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-02-2019
Na stronie biuletynu od:   01-02-2019    do   25-02-2022
Na podstawie:   WRM.BR.524.1.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - program wczesnego wykrywania raka piersi

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796332
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   05-02-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-02-2019
Na stronie biuletynu od:   08-02-2019    do   08-02-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798366
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Joanna Sawulska-Krzykacz   Data wytworzenia:   17-01-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-01-2020
Na stronie biuletynu od:   21-01-2020    do   21-01-2021
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.KOMUNIKAT dotyczący otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798901
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   06-05-2023
Na podstawie:   WE.524.0007.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Komunikat dotyczący złożenia oferty na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799175
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian KInastowski   Data wytworzenia:   24-06-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-06-2020
Na stronie biuletynu od:   25-06-2020    do   03-07-2023
Na podstawie:   WRM.BR.526.1.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799219
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mateusz Podsadny   Data wytworzenia:   02-07-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-07-2020
Na stronie biuletynu od:   02-07-2020    do   02-07-2021
Na podstawie:   WSSM.526.3.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Oferta na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - „Od rocka do rapu, 50 lat po OFAB Kalisz”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799691
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   24-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-09-2020
Na stronie biuletynu od:   24-09-2020    do   05-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Oferta na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Konferencja naukowa „Kalisz-kolebka polskiego rocka”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799692
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   24-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-09-2020
Na stronie biuletynu od:   24-09-2020    do   05-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Oferta na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799693
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   24-09-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-09-2020
Na stronie biuletynu od:   24-09-2020    do   05-10-2020
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 331 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 28 wrzesień 2020 o godz. 17:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl