Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).

 
Termin składania ofert: 02-11-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-11-2021 godz. 11:00
Miejsce otwarcia ofert:  Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1a, pok. 308

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801976
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   22-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-10-2021
Na stronie biuletynu od:   22-10-2021    do   31-12-2021
Na podstawie:   WRM.2710.178.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.„Budowa nawierzchni alejki cmentarnej nr 47 i 52 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej – etap I”

 
Termin składania ofert: 25-10-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25-10-2021 godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert: Biurze Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801932
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Daria Kozanowska   Data wytworzenia:   15-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-10-2021
Na stronie biuletynu od:   15-10-2021    do   26-11-2021
Na podstawie:   BCK.2710.109.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic / uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, w podziale na 5 Części, w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja”

 
Termin składania ofert: 26-10-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-10-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, Wydział Rozwoju Miasta, pok. 308.

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801928
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   14-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-10-2021
Na stronie biuletynu od:   14-10-2021    do   30-01-2022
Na podstawie:   WRM.2710.126.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Posiłki profilaktyczne dla gońców Urzędu Miasta Kalisza

 
Termin składania ofert: 20-10-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 20-10-2021 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: pok. nr 50 - II piętro, budynek Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801901
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Ewelina Fabiańczyk-Kustosz   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Joanna Kusz   Data wprowadzenia:   12-10-2021
Na stronie biuletynu od:   12-10-2021    do   12-11-2021
Na podstawie:   WAG.2710.0444.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza w 2022r.

 
Termin składania ofert: 07-10-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-10-2021 godz. 10:15
Miejsce otwarcia ofert: pok. nr 50 - II piętro, budynek Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno - Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801817
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Ewelina Fabiańczyk - Kustosz   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aneta Kędzia   Data wprowadzenia:   29-09-2021
Na stronie biuletynu od:   29-09-2021    do   29-10-2021
Na podstawie:   WAG.2710.0411.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.wykonanie usługi wycięcia 6 sztuk dziko rosnących jesionów oraz wyrośniętych krzewów w obrębie pni tych drzew

 
Termin składania ofert: 09-09-2021 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 09-09-2021 godz. 13:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801678
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Renata Jaśkiewicz-Witoń   Data wytworzenia:   02-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-09-2021
Na stronie biuletynu od:   02-09-2021    do   02-11-2021
Na podstawie:   BCK.2710.85.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku

 
Termin składania ofert: 31-08-2021 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 31-08-2021 godz. 14:15
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801552
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   12-08-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-08-2021
Na stronie biuletynu od:   12-08-2021    do   31-10-2021
Na podstawie:   WRM.2710.124.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Dostawa zestawu diagnostycznego do Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu (ZSS), w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).

 
Termin składania ofert: 30-08-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-08-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, pok. 308

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801542
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   11-08-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-08-2021
Na stronie biuletynu od:   11-08-2021    do   30-11-2021
Na podstawie:   WRM.2710.109.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III edycja" Cz. 1: Sieci komputerowe, Cz. 2: Projektowanie graficzne, Cz. 3: Bazy danych.

 
Termin składania ofert: 19-07-2021 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-07-2021 godz. 12:30
Miejsce otwarcia ofert: Sekretariat Wydziału Rozwoju Miasta, pok. 308, Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801329
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-07-2021
Na stronie biuletynu od:   02-07-2021    do   31-10-2021
Na podstawie:   WRM.2710.85.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.

 
Termin składania ofert: 25-06-2021 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25-06-2021 godz. 11:15
Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 50 mieszczący się na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Wydział Administracyjno Gospodarczy)

Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801249
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewelina Fabiańczyk-Kustosz   Data wytworzenia:   17-06-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-06-2021
Na stronie biuletynu od:   17-06-2021    do   09-07-2024
Na podstawie:   WAG.2710.0247.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Pozostałe postępowania znajdują się pod następującym adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

 >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 652 281 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 października 2021 o godz. 16:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl