Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych WBUA2 


Archiwum z roku:
2016
Liczba: 10
2017
Liczba: 31
2018
Liczba: 85
2019
Liczba: 44
2020
Liczba: 12
2021
Liczba: 6
2022
Liczba: 5


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2019

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie ul. Piaszczystej w Kaliszu – etap I – drogi gminnej”
2019-12-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-04
Na stronie biuletynu od:   2019-12-04   do   2019-12-18
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0003.20192.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kalisz”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1a
2019-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2019-12-06
Na podstawie:   WBUA.6733.0030.20193.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z rozgałęźnikiem kablowym średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Obozowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 19/18 (obręb 0101) oraz przy ul. Obozowej 48-52,
2019-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2019-12-06
Na podstawie:   WBUA.6733.0063.20194.
Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że w dniu 24.10.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie ul. Piaszczystej w Kaliszu – etap I – drogi gminnej” na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 5/4 – obręb 0152 Winiary, 6/24 – obręb 0152 Winiary, 6/25 – obręb 0152 Winiary, 8 – obręb 0152 Winiary
2019-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent miasta Kalisza - Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2019-11-27
Na podstawie:   WBUA.6740.02.0003.2019 D2019.11.004795.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii oświetleniowych (wraz ze słupami i oprawami) w ramach zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno”, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Potulnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 182/2 (obręb 151) oraz przy ul. Potulnej 8-12 i ul. Gościnnej 11 – Park w Szczypiornie, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 183/10, 183/5 (obręb 151).
2019-09-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-23
Na stronie biuletynu od:   2019-09-23   do   2019-10-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0058.20196.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na robotach konserwatorsko-renowacyjnych polegających na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” - etap VIa, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Złotej oraz przy ul. Przechodniej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 54 i 193 (obręb 0025).
2019-09-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-23
Na stronie biuletynu od:   2019-09-23   do   2019-10-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0054.20197.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na robotach konserwatorsko-renowacyjnych polegających na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” - etap II, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Łaziennej 4-6 oraz przy Placu Świętego Józefa 5, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 15/10, 15/11, 15/22, 16/5 i 16/6 (obręb 026B).
2019-09-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-23
Na stronie biuletynu od:   2019-09-23   do   2019-10-07
Na podstawie:   WBUA.6733.0048.20198.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie oraz budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Saperskiej, Pontonowej, Wał Matejki i Rajskowskiej
2019-09-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-11
Na stronie biuletynu od:   2019-09-11   do   2019-09-25
Na podstawie:   WBUA.6733.0035.20199.
Budowa kolektora deszczowego - ul. Pszenna, ul. Żytnia
2019-09-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-02
Na stronie biuletynu od:   2019-09-02   do   2019-09-16
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.201910.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej do 1 KV w zakresie budowy kablowych linii oświetlenia drogowego (wraz ze słupami i oprawami) pięciu przejść dla pieszych, na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ulic: Alei Wojska Polskiego i Podmiejskiej oraz Ronda Westerplatte,
2019-09-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-29
Na stronie biuletynu od:   2019-09-02   do   2019-09-16
Na podstawie:   WBUA 6733.0036.201911.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dyngusowej 46, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 136/2 (obręb 0152) oraz w pasie drogowym ul. Dyngusowej,
2019-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2019-09-11
Na podstawie:   WBUA.6733.0037.201912.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV oraz budowie stanowisk słupowych średniego napięcia SN-15kV, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. ul. Metalowców 47-49
2019-08-28
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-28
Na stronie biuletynu od:   2019-08-28   do   2019-09-11
Na podstawie:   WBUA.6733.0044.201913.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w istniejącym pasie drogowym ulicy Bukowińskiej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Bukowińskiej,
2019-08-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-20
Na stronie biuletynu od:   2019-08-21   do   2019-09-04
Na podstawie:   WBUA.6733.0034.201914.
Budowa sieci gazowej
2019-08-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-12
Na stronie biuletynu od:   2019-08-12   do   2019-08-27
Na podstawie:   WBUA.6733.0031.201915.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Wojciecha z Brudzewa, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 30/8 (obręb 119) oraz przy ul. Wojciecha z Brudzewa 18c, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 30/7 i 32/2 (obręb 119).
2019-07-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-26
Na stronie biuletynu od:   2019-07-26   do   2019-08-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0026.201916.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Skalmierzyckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 60/1 i 60/2 (obręb 67) oraz jako dz. nr 70/1 i 70/2 (obręb 83).
2019-07-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-22
Na stronie biuletynu od:   2019-07-22   do   2019-08-06
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.201917.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym MOP 5,4 MPa realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowy remont gazociągu DN 500 Odolanów-Adamów – remont przekroczenia rzeki Prosna” na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wydarte 85 i 87 i przy ul. Złotej 152 oraz w korycie rzeki Prosny,
2019-07-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-17
Na stronie biuletynu od:   2019-07-17   do   2019-07-31
Na podstawie:   WBUA.6733.0023.201918.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Zdrojowej w Kaliszu (utwardzenie jezdni, chodników i zjazdów) wraz z budową kanalizacji deszczowej, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Wielkiej, Zdrojowej, Chłodnej i Torowej
2019-07-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2019-07-23
Na podstawie:   WBUA 6733.0024.201919.
Wykonanie zadaszenia istniejącej rząpi w ramach zadania pn: Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego
2019-07-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-04
Na stronie biuletynu od:   2019-07-04   do   2019-07-19
Na podstawie:   WBUA.6733.0002.201920.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - ul.Rolna
2019-07-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystaian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-03
Na stronie biuletynu od:   2019-07-03   do   2019-07-17
Na podstawie:   WBUA.6733.0022.201921.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym Kaliszu w ul. Pionierskiej i ul. Łęgowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25 (obręb 060), dz. nr 60 (obręb 049) oraz przy ul. Próżnej (bez numeru porządkowego) i ul. Próżnej 19a, 25, 43, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1/2, 9/4, 10/6, 13/2, 23/2 (obręb 060), przy ul. Pionierskiej 1a, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 i ul. Pionierskiej (bez numeru porządkowego),
2019-06-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-17
Na stronie biuletynu od:   2019-06-17   do   2019-07-01
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.201922.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Lajkonika 7-11, 13 i ul. Lajkonika (bez numeru porządkowego),
2019-06-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-17
Na stronie biuletynu od:   2019-06-17   do   2019-07-01
Na podstawie:   WBUA6733.0020.201923.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Stanisława Moniuszki,
2019-06-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-13
Na stronie biuletynu od:   2019-06-13   do   2019-06-27
Na podstawie:   WBUA 6733.0019.201924.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie plaży trawiastej przy ul. Wał Piastowski wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 3 i 3A, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 8 i 10 (obręb 34), w korycie rzeki Prosny – dz. nr 7 (obręb 34), w pasie drogowym ul. Wał Piastowski - dz. nr 9 i 21/1 (obręb 34) oraz w pasie drogowym ul. Wioślarskiej - dz. nr 63 (obręb 46).
2019-06-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-10
Na stronie biuletynu od:   2019-06-10   do   2019-06-24
Na podstawie:   WBUA.6733.0008.201825.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN wraz z szafą oświetleniową, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Starożytnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 94/2 (obręb 147) oraz przy ul. Starożytnej 50-52
2019-06-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-07
Na stronie biuletynu od:   2019-06-07   do   2019-06-21
Na podstawie:   WBUA 6733.0010.2019


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,0147 sekundy    Zużyto pamięci: 78,3kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 629 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl